سوالات متداول ازدواج، طلاق، خانواده

در صورت عدم تمکین زن، مهریه از او ساقط می شود یا نفقه؟

در صورت عدم تمکین زن، دادخواست از طرف زوج در دادگاه مطرح می گردد بنابراین در صورت ثابت شدن، نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد ولی مهریه به وی اعلق می گیرد.

اگر زنی در خانه شوهرش باشد و تمکین نکند می تواند تقاضای نفقه دهد یا خیر؟

چنانچه ثابت شود که تمکین نمی کند ناشزه می باشد که در بیشتر مواقع نمی توان ثابت کرد که مستحق نفقه نخواهد بود.

شرایط سلب حضانت کودک چیست؟

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،دادگاه می تواند ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ کند.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ(در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است،حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.

به عبارت قانونی “حضانت حق و تکلیف ابوین است”؛بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند،نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ کند.

مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

اعتیاد زیان آور به الكل،مواد مخدر،قمار

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند

فساد،فحشاء،تكدی‌گری،قاچاق

تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در صورت وجود موارد فوق،پدر یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می شود.

اگر زن نداند كه مرد چه اموالي دارد (غير از منزلي كه در آن زندگي مي‌كند و ماشيني كه دارد) و نتواند به دادگاه معرفي كند مهريه او به چه صورت پرداخت مي‌شود؟

در صورتيكه مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود، مهريه زن قسط‌بندي مي‌شود وليكن زن هر وقت از ايشان اموالي پيدا نمايد مي‌تواند به اجراي احكام معرفي كند تا نسبت به دريافت نقدي مهريه اقدام شود.

یا فرزندی که از پرورشگاه به خانه آورده شده است با فوت پدر یا مادر و یا هردو، از آنها ارث می برد؟

از پدر مادری که اورا به سرپرستی گرفته اند ارثی نمی برد.

حقوق دختر در خانواده چیست؟ پسر چه میزان حق دخالت در خانواده رادارد ؟

ریاست خانه طبق قانون برعهده مرد می باشد و لذا هیچ یک از اعضا حق اعمال نظر و مداخله در امور دیگر اعضا را ندارند مگر پدر خانواده .اما  ارائه پیشنهاد و نکات مختلف توسط افراد خانواده در راستای استحکام روابط امری بدیهی است.

اگر کشور دیگر ازدواجم ثبت شده است ایا می توانم در ایران زنم را طلاق بدهم؟ با ذکر اینکه همسرم در ایران نیست.

با توجه به اینکه شما در کشوری دیگر ثبت ازدواج نموده اید. طلاق شما نیز باید در همان کشور انجام شود.

تعریف طلاق بائن چیست؟

طلاق بائن در واقع نقطه مقابل طلاق رجعی است؛ یعنی  هرچند زن باید عده نگه دارد اما در مدت عده زن و شوهر نمی توانند از جدایی پشمان شوند . در واقع با طلاق بین زن و شوهر جدایی کامل اتفاق می افتد به همین خاطر اگر در مدت عده از طلاق پشیمان شوند باید به جاری کردن صیغه عقد ازدواج، مجددا اقدام به ازدواج نمایند.

پدرم توان تهیه جهیزیه را ندارد اما همسرم نداشتن جهیزیه را کسر شان خود میداند چه کنم؟

طبق ماده 1107قانون مدنی که به تعریف نفقه پرداخته است، تامین اثاثیه منزل بخشی از نفقه زن محسوب می شود. لذا زنان در تامین اثاثیه منزل هیچ تکلیف و وظیفه قانونی ندارند.

اگر زن بیش از 6 ماه با شوهرش رابطه جنسی نداشته باشه، عقد باطل میشه؟

زن و شوهر حتی اگر سالیان دراز با هم رابطه جنسی نداشته باشند، عقد آنها باطل نمی شود. تنها راه جدایی زن و شوهر از هم در عقد دائم، جاری شدن صحیح صیغه طلاق است.

چه زمانی قاضي بدون رضايت شوهر زن را طلاق مي دهد؟

از نظر قانون طلاق در اختيار مرد است و نمي توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردي که قانون معين کرده باشد.

به علت سوء رفتار مرد يا وجود عسر و حرج يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه يا خودداري او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه به الزام شوهر به دادن نفقه.

خانمي که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در اين موارد است که دادگاه بدون رضايت زوج صيغه طلاق را جاري مي کند.

حق حبس زن (عام و خاص) چیست ؟

در مهریه عندالمطالبه، زوجه می‌تواند از ایفای وظایف همسری مانند حسن معاشرت، زندگی در منزل زوج و … خودداری کند که به آن حبس عام گویند و نیز می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه، نسبت به وظایف زناشویی نیز تمکین نکند که به آن حبس خاص گویند.

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد ؟

اگر مهریه عندالمطالبه است به محض مطالبه به زوجه تعلق می‌گیرد.

حکم قانونی مهریه های عجیب چیست؟

مهریه مالی است که زوج در زمان ازدواج به زوجه می‌دهد یا تعهد می‌کند آن را به زن پرداخت نماید که حتماً باید مالیت داشته، معلوم و معین بوده و قابل تملک باشد در غیر اینصورت معتبر نمی‌باشد.

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟

در زمان طلاق نسبت به مهریه تصمیم گرفته می‌شود و در صورت تعلق مهریه به زوجه، وی می‌تواند حتی بعد از ازدواج مجدد، مهریه ازدواج سابق خود را مطالبه کند.

چطور میتوانیم پرینت موبایل همسر را بگیریم؟

فقط با دستور قضایی پرینت پیامک موبایل داده می‌شود.

آیا شیربها در قانون وجود دارد؟

شیربها در قانون ایران وجود ندارد.

در چه مواردی میتوانیم از همسر طلاق بگیریم؟

زوجه در موارد اعتیاد، محکومیت کیفری زوج به ۵ سال حبس یا بیشتر، سوء رفتار و سوء معاشرت، ضرب و جرح، ندادن نفقه، عقیم بودن، رابطه نامشروع، بیماری حاد اعصاب و روان، ترک زناشویی (رابطه جنسی)، ترک منزل و… می‌تواند درخواست طلاق دهد.

پروانه زناشویی چیست و شرایط اخذ آن چیست؟

پروانه زناشویی مجوز دولت ایران برای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی است. این پروانه در صورتی صادر می‌شود که مرد خارجی، مسلمان باشد و قوانین کشور متبوع مرد، ازدواج با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست و چه تفاوت هایی باهم دارند؟

از نظر حقوقدانان این دو اصطلاح با یکدیگر متفاوتند و هر کدام دارای آثار مخصوص به خود است وقتی مهریه  عندالمطالبه باشد  به محض وقوع عقد ازدواج زن می تواند مهریه را درخواست کند و مرد طبق سند رسمی ازدواج مکلف به پرداخت تمام مهریه است و به هر دلیلی که مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد و بخواهد به صورت تقسیطی پرداخت نماید اثبات این موضوع که او توان مالی ندارد و نمی تواند مهریه را نقداً بدهد با مرد است و زن نیازی ندارد که در دادگاه ثابت کند،مرد از تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه برخوردار است.

اما در مهریه عندالاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید ،این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است، و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد. در این نوع مهریه این امتیاز برای مرد در نظر گرفته شده تا زن نتواند تحت هر شرایطی و هر زمانی که اراده کند با توسل به مهریه او را تحت فشار قرار دهد.

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه چگونه است؟

زن برای دریافت مهریه می تواند از طریق دفترخانه رسمی اقدام نماید و مبادرت به صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند تمام اموال منقول و غیر منقول همسر را بازداشت نماید اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا نتواند مالی را برای وصول طلبش معرفی نماید و مرد هم خود از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بدهد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ مانع او شد.