سوالات متداول ملکی

بایستی برای پیگیری اقدام به شکایت کیفری از طریق دادگاه شهری که فرد یا شرکت مورد نظر از کد اقتصادیتان سو استفاده کرده است اقدام کنید.

برای ثبت شرکت گرید دار در اولین مرحله باید دارای مدرک دانشگاهی مرتبط باشید.

خریدار ملزم به اخذ گواهی عدم حضور نمی باشد و از هر طریقی که ثابت شود که فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور پیدا نکرده مورد قبول مراجع قضایی می باشد.

به دلیل اینکه ملک مشاعی و غیر قابل افراز بوده است لذا به هیچ عنوان ورود به عنف محسوب نخواهد شد و هیچ یک از شرکا نمیتواند از شریک دیگر در مال مشاع شکایت کند.

در صورت فسخ قرارداد طبق قراردادی که بین شما و دفتر منعقد شما عمل می شود .( بستگی دارد به قراردادی که بین طرفین منعقد شده است )

بهترین راه فروش ملکی که سند آن در رهن بانک است، فَک رهن از طریق تسویه بدهی بانک است.

اگر مساحت آپارتمان‌ها یکسان است، متراژ زمین بر تعداد واحدها تقسیم می‌شود. اما اگر واحدها از نظر متراژ یکسان نباشند از فرمول زیر استفاده کنید:

کل متراژ زمین ضربدر متراژ آپارتمان مورد نظر، حاصل بدست آمده را بر متراژ کل اعیان تقسیم می‌کنیم. عددی که بدست می‌آید قدرالسهم آپارتمان موردنظر از عرصه است.

اجرت المثل زمین کشاورزی که متصرف از منافع و محصول آن منتفع شده است با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و محاسبه می‌شود.

اجرت المثل زمین کشاورزی که متصرف از منافع و محصول آن منتفع شده است با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و محاسبه می‌شود.

سرقفلی به سه صورت: اختیاری، قهری یا قضایی قابل انتقال است. فقط شخصی می‌تواند سرقفلی را به صورت اختیاری منتقل کند که در عقد اجاره حق انتقال سرقفلی به وی داده شده باشد یا مالک خارج از عقد اجاره، اجازه انتقال سرقفلی را به مستاجر داده باشد.

انتقال قهری، انتقال غیر ارادی است، یعنی مالک سرقفلی فوت می‌کند و حق سرقفلی به صورت قهری به وراث وی منتقل می‌شود و وراث، مالک سرقفلی می‌شوند.

 

 اما اگر مالک سرقفلی حق انتقال نداشته یا مالک، با انتقال سرقفلی موافق نباشد، مالک سرقفلی ناگزیر است به دادگاه مراجعه کرده و مجوز انتقال سرقفلی دریافت نماید، به این انتقال سرقفلی، انتقال قضایی گویند.

حق سرقفلی دو نوع است: سرقفلی واقعی و حق کسب و پیشه که با اغماض می‌توان آن را سرقفلی مجازی نامید.

 

اگر مالک، زمان عقد قرارداد از مستأجر مبلغی بابت انتقال حق سرقفلی  گرفته باشد، موظف است هنگامی که مستأجر ملک را تخلیه می‌کند، قیمت روز حق سرقفلی را به مستأجر بپردازد یا مستأجر می‌تواند این حق را با اخذ مبلغی به دیگری انتقال دهد، البته به شرط اینکه در قرارداد اولیه، حق انتقال سرقفلی از او سلب نشده باشد.

 

برخی مستاجران، بدون آنکه در ابتدای عقد اجاره مبلغی بابت سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشند، بابت رونق و مشتری که برای مغازه کسب کرده‌اند، مستحق دریافت حق کسب و پیشه هستند. در اینصورت مالک در صورت درخواست تخلیه ملک تجاری، باید حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نماید.

در هنگام خرید سرقفلی توجه کنید مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، در غیر این صورت، باید مالک برای انتقال سرقفلی توسط مستاجر، رضایت داشته باشد و مبایعه نامه را نیز امضاء کند.

نسبت به هر محکومیت مالی و از جمله محکومیت به پرداخت اجرت المثل، می‌توان دادخواست اعسار ثبت کرد و در صورت اثبات اعسار، اجرت المثل تقسیط می‌شود.

این رای وحدت رویه بیان می‌دارد، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، باید در دادگاه محلی که مال غیر منقول در آن واقع است اقامه شوند، اگرچه خواهان و خوانده در آن محل اقامت نداشته باشند.

اگر شخصی غیر از مستاجر قانونی در ملک تجاری متصرف بوده و از منافع آن بهره‌مند شده است، اجرت المثل قابل مطالبه است.

اغلب دعاوی ابطال سند رهنی در مواردی است که شخصی با سند عادی ملکی را خریداری می‌کند و فروشنده ملک، پس از امضای مبایعه نامه، اقدام به رهن گذاشتن ملک می‌کند. در چنین حالتی خریدار می‌تواند، دادخواست ابطال سند رهنی ثبت نماید. از موارد دیگر طرح دعوای ابطال سند رهنی، زمانی است که شرایط قانونی قرارداد رهن از جمله شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده است.

خیار غبن یعنی اگر یکی از طرفین معامله ببیند که در اثر انجام معامله متضرر شده و این ضرر فاحش است، بر اساس قانون می‌تواند آن قرارداد را فسخ کند.

شخصی که بطور غیرقانونی مال دیگری را تصاحب کرده علاوه بر جبران خسارت مالک یا تحمل مجازات قانونی، باید مال را که تصاحب کرده به صاحب آن برگرداند.

اطلاعات دفتر

photo_2021-12-13_23-09-34-1 copy

موسسه حقوقی مسعود جوکار درزی، تاکنون خدمات حقوقی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی ارائه نموده است.  

اکنون مشترک شوید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه حقوقی مجد وکیال الرعایا می باشد