بهترین مشاوره خانواده در شهرک غرب

بهترین مشاوره خانواده در شهرک غرب

بهترین مشاوره خانواده در شهرک غرب ؛ توسعه جوامع و پیشرفت آن ها اگرچه در بسیاری از موارد مفید بوده است و تکنولوژی کمک های بسیاری به افراد نموده است اما باعث ایجاد اختلافات و مشکلات بسیاری شده است و جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خانواده که مهم ترین عنصر یک جامعه و نظام  می باشد را مختل و دچار مشکل نموده است از جمله مشکلاتی که در خانواده ها به وجود آمده موضوعات ذیل می باشد :

بهترین مشاوره خانواده در شهرک غرب

شما می توانید برای مشاوره در امور خانوادگی با ما تماس بگیرید.

۱-خیانت , اعتیاد ،مشکلات مالی و …که در پی این موارد اختلافات زوجین شدت می گیرد و به طلاق منجر می شود که همین طلاق آثار و تبعاتی خواهد داشت که در این مقاله مفصل درباره آن و مشاوره حقوقی خانواده و فواید آن صحبت خواهیم نمود .

خیانت و تبعات آن :

خیانت از عمده مشکلات رایج در جامعه می باشد که متاسفانه بسیاری از خانواده ها گریبان گیر آن می باشند . برخی از زوجین به دلیل اختلاف های موجود و عدم رفع نیازهای خود در خانواده ، به محیط بیرون از خانه و رابطه های خارج از چهارچوب خانواده روی می آورند. این روابط در انتها به خیانت ختم می شود و خیانت از عمده دلائل زوجین برای جدایی و طلاق می باشد .

مشاوره خانواده

اعتیاد و تبعات آن :

اعتباد یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث بروز اختلافات شدید میان زوجین و در نهایت طلاق می شود . همانطور که می دانیم طلاق از اختیارت زوج می باشد  و مرد هر زمان که بخواهد بدون علت می تواند همسر خود را طلاق بدهد اما باید تمام حقوق مالی زن که شامل مهریه ، نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده ، اجرت المثل و با وجود شرایط تنصیف دارایی تا نصف دارایی خود را بپردازد .

زوجه بدون داشتن وکالت در طلاق یا شرایط عسرو حرج نمی تواند ازهمسرخود جدا شود.

اعتیاد مرد از جمله شرایط عسر و حرج می باشد البته این اعتیاد باید مداوم باشد و مرد ترک نکرده باشد و از ترک اعتیاد نیز خودداری کند .

زوجه باید عسر و حرج خود را با ارائه مدارک مستدل به دادگاه ثابت نماید .

یک وکیل خبره در این زمینه بهترین مشاور در کنار شما خواهد بود و بهترین راهنمایی ها را به شما ارائه می دهد و کمک می کند مدارک و دلائل معتبر و مستدل را جمع آوری نموده و به دادگاه ارائه دهید .

بنابراین یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند مشاوره حقوقی خانواده شما باشد و از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری نماید و در صورتی که این مشکلات به وجود آمدند شما را یاری رساند و از تبعات طرح دعوا در مراجع شما را آگاه سازد .

نقش مشاور خانواده در زمان بروز مشکلات مالی و تبعات آن

بهترین مشاوره خانواده در شهرک غرب ؛ در برخی از موارد مشکلات مالی باعث ایجاد اختلاف و دعوا میان زوجین و خانواده ها می شود و در هر دو صورت اگر حل نشوند منجر به جدایی و دوری می گردد بنابراین برای پیش گیری از بروز اختلاف باید با فردی آگاه و متخصص مشورت نمود و چه کسی بهتر از وکیل می تواند مشاور در چنین اموری باشد .

در برخی از خانواده ها ، مشکلات مالی باعث بروز اختلاف میان اعضای خانواده می شود و در صورتی که به توافق نرسند این اختلافات منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی می گردد . خواهان برای طرح دعوا در محاکم باید ذی نفع باشد . مقصود از ذی نفع بودن این می باشد که شخص از طرح دعوا منفعتی به دست بیاورد و کسی که مدعی می باشد باید ادعای خود را با مدارک و اسناد معتبر ثابت نماید .وکیل می تواند در جمع آوری مدارک و اسناد مورد نیاز در دعوا به شما کمک کند و نتیجه مطلوب را حاصل نماید.

وکیل دریافت مهریه

در برخی از خانواده ها ، زوجه به علت مشکلات مالی که در اثر کم کاری زوج به وجود آمده است دیگر تمایل به ادامه ی زندگی با زوج را ندارد و خواهان طلاق می باشد زوجه باید بداند تنها مشکل مالی دلیل مناسبی برای ارائه به دادگاه برای طلاق نمی باشد در نتیجه مشورت کردن و حتی در پاره ای از موارد توافق چاره ساز می باشد . وکیل در این زمینه به عنوان مشاوری آگاه در کنار زوجه خواهد بود و اطلاعات کامل را به او خواهد داد و در جایی که نیاز به توافق می باشد با طرف مقابل مصالحه و توافق می نماید و می داند که توافق باید طی صورتجلسه ای به امضای طرفین برسد و توسط دفترخانه رسمی گواهی امضا شود تا معتبر باشد و بتوان از آن استفاده نمود .

طلاق به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی ، شرایط و تشریفات خاص خود را دارد که باید به ترتیب اجرا شوند.

طلاق همچنین آثار و تبعاتی دارد که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد. در ابتدا درباره ی نکاح و انواع آن صحبت خواهیم کرد .

نکاح و انواع نکاح :

نکاح عقدی است که باعث ایجاد رابطه زوجیت می شود . نکاح به دو قسم موقت و دائم تقسیم می شود :

 مقصود از نکاح موقت : نکاحی است که مدت آن مشخص می باشد . در این نکاح تعیین مهریه الزامی می باشد ، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند ، به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد مگر اینکه  در این مورد در ضمن عقد به توافق رسیده باشند ، الزام و ضرورتی برای ثبت نکاح موقت وجود ندارد مگر اینکه زوجه در ایام نکاح موقت باردار شود در اینصورت این نکاح باید ثبت شود .

وکیل طلاق به درخواست زن

این نکاح با فسخ ،‌بذل مدت و انقضای مدت خاتمه می یابد .

مقصود از نکاح دائم : نکاحی است که مدت آن دائمی می باشد ، تعیین مهر در زمان انعقاد نکاح الزامی نمی باشد ، در این نوع نکاح زوجه ملزم به تمکین است و در مقابل این تمکین زوج مؤظف به پرداخت نفقه می باشد ،‌زوجین از یکدیگر ارث می برند ، ثبت این نکاح الزامی می باشد .

نکاح دائم با فسخ و طلاق خاتمه می یابد .

طلاق :

طلاق مختص نکاح دائم می باشد و همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد ؛ به دنبال اختلافات و مشکلات زناشویی به وجود می آید و از اختیاراتی می باشد که قانونگذاربه زوج ( مرد ) داده است و زوجه ( زن ) می تواند با توافق با زوج از او وکالت در طلاق بگیرد در غیر اینصورت برای گرفتن طلاق باید عسر وحرج خود را ثابت نماید .

زمانی که عقد نکاح منعقد می شود حقوق و تکالیفی برای زوجین به وجود می آید که هر دو ملزم به رعایت آن ها می باشند این حقوق و تکالیف با طلاق از بین می روند اما طلاق خود ، حقوق و تکالیفی برای زوج به وجود می آورد مانند : پرداخت مهریه ، پرداخت نفقه معوقه ، پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و اگر فرزند یا فرزندانی وجود دارند که حضانتشان با مادر است ، پدر باید نفقه ی آن ها را نیز بپردازد .

بعد از این که دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نمود و این رای قطعیت یافت زوجین تا سه ماه فرصت مراجعه به دفتر خانه رسمی برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را دارند .

وکیل طلاق به درخواست مرد

مصادیق عسر وحرج :

عسر و حرج شرایط دشواری است که زندگی را برای زوجه سخت و ادامه ی آن را غیر قابل تحمل نموده است در قباله های ازدواج چندین مورد به عنوان مصادیق عسر و حرج آورده شده که به شرح ذیل می باشند :

  1. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از همسر خود .
  2. بیماری صعب العلاج زوج .
  3. سوء رفتار غیر قابل تحمل زوج .
  4. اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و امتناع از ترک آن ها .
  5. محکوم شدن قطعی زوج به پنج یا بیش از پنج سال حبس .
  6. ترک کردن خانه و خانواده توسط مرد به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون دلیل موجه در طول یک سال و …

این مصادیق همگی با دلائل محکم و مستدل باید به دادگاه ارائه شوند و صرف طرح آن ها باعث اثبات عسر و حرج نمی شود .

مشاوره حقوقی خانواده

بهترین مشاوره خانواده در شهرک غرب؛ وکلا بهترین مشاوران خانواده می باشند چرا که به علت تجربه وآگاهی ،‌ علاوه بر این که  جنبه ی حقوقی مشکل شما را بررسی می نمایند شما را از وضع موجود در مراجع قضایی درباره ی طلاق و مراحل آن آگاه می سازند و همچنین به علت حضور پرنگ در جامعه و سر وکار داشتن با مسائل این چنینی ، اطلاعات شما را افزایش خواهند داد و به شما در انتخاب بهترین مسیر و تصمیم کمک می نمایند .

وکیل حقوقی خانواده

در خصوص دعاوی خانواده می بایست یک وکیل مجرب به این گونه پرونده‌ها ورود کند و برگزاری جلسات مشاوره بین طرفین (زوج و زوجه) بسیار کمک کننده و با اهمیت می باشد و می تواند دعوا و اختلاف را به مصالحه و توافق ختم نماید .

متاسفانه امروزه به دلیل عدم سازش طرفین جهت صرف نظر کردن از طرح دعوا ، اختلافات به مرحله دادگاه کشیده می شوند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا به عنوان یکی از بهترین مراجع برای مراجعه و مشورت با وکلای متخصص می باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید