بهترین وکیل مهریه در تهران

بهترین وکیل مهریه در تهران

بهترین وکیل مهریه در تهران ؛ امروزه شدت اختلافات زوجین به حدی می باشد که تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند  عقد نکاح حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می نماید و خاتمه به این عقد (‌طلاق )‌ آثار و تبعاتی دارد که باید به آن ها توجه نمود . زوجه دارای حق و حقوق مالی می باشد که در زمان طلاق باید در خصوص آن ها تعیین تکلیف شود که مهم ترین آن ها مهریه ،‌ نفقه معوقه ،‌اجرت المثل می باشد . در این مقاله  درباره مهریه ، انواع آن ،‌شرایط دریافت آن و مالکیت زوجه بر آن صحبت خواهیم کرد و بهترین وکیل دریافت مهریه را به شما معرفی خواهیم کرد .

بهترین وکیل مهریه در تهران

برای مشاوره با بهترین وکیل مهریه در تهران با ما تماس بگیرید.

همانطور که می دانید مهریه از حقوق مالی زوجه می باشد که زوج در زمان عقد نکاح متعهد به پرداخت آن می شود . عقد نکاح به دو دسته موقت و دائم تقسیم می شود در نکاح موقت تعیین مهریه در زمان انعقاد نکاح از شروط اساسی و مقتضی ذات نکاح می باشد اما تعیین مهریه در نکاح دائم به اندازه نکاح موقت حائز اهمیت نمی باشد و از مقتضیات ذات این نکاح نمی باشد اما در هنگام طلاق باید درباره آن تعیین تکلیف شود .

مهریه که صداق نیز نامیده می شود به معنای هر آن چیزی است که ارزش مالی داشته باشد و بتوان آن را به ملکیت در آورد .

مشاوره مهریه

مهریه :

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد مهریه آن چیزی است که ارزش مالی داشته باشد وبه ملکیت زوجه درآید . زوج در زمان انعقاد نکاح ، متعهد به پرداخت مهریه می شود و زوجه به محض انعقاد عقد نکاح مالک کل مهریه می شود مگر اینکه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود در چنین شرایطی زوجه مالک نیمی از مهریه می باشد .

مهریه توسط زوجین قبل از عقد نکاح تعیین می شود اما در برخی موارد زوجین در زمان انعقاد نکاح دائم مهریه را تعیین نمی کنند که در این صورت عقد نکاح بدون مهریه جاری می شود و مشکلی ایجاد نخواهد کرد مگر تا زمان طلاق و جدایی . وقتی زوجین تصمیم به جدایی می گیرند مهریه باید مشخص و توسط زوج پرداخت شود .

اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود مهر المتعه به زوجه تعلق می گیرد که با توجه به دارایی و موقعیت اجتماعی زوج تعیین می شود اما اگر طلاق بعد از نزدیکی رخ دهد زوجه مستحق مهرالمثل می باشد که با توجه به شأن و موقعیت اجتماعی زوجه تعیین می گردد .

وکیل انواع مهریه :

به طور کلی می توان گفت دو نوع مهریه از جهت شرایط دریافت آن وجود دارد :

 مهریه عندالمطالبه ، مهریه عندالاستطاعه

1-مهریه عندالمطالبه چیست : همانطور که از نام این نوع مهریه مشخص می باشد مهریه ای که توسط زوجین تعیین می شود و هر زمان که زوجه اراده کند می تواند آن را دریافت نماید و به استطاعت وتوانایی مالی زوج ارتباطی ندارد .

2- مهریه عندالاستطاعه چیست : مهریه ای که توسط زوجین تعیین می شود و شرط دریافت آن توسط زوجه ، استطاعت مالی زوج می باشد و تا زمانی که زوج استطاعت مالی پیدا نکند قابل وصول نمی باشد .

*اگر عقد نکاح به هردلیلی باطل شود مهریه نیز باطل و کان لم یکن محسوب می شود .

وکیل طلاق

انواع مهریه :

از جهت زمان تعیین مهریه ، مهریه به چهار دسته تقسیم می شود :

  1. مهرالمسمی : مهریه ای است که در همان ابتدا و زمان انعقاد عقد نکاح توسط زوجین تعیین می شود  .
  2. مهر السنه : مهریه ای است که پیامبر برای حضرت فاطمه و همسران خود تعیین نموده است .
  3. مهر المثل : مهریه ای که در زمان انعقاد عقد نکاح تعیین نشده است و زمانی که طلاق بعد از نزدیکی میان زوجین واقع می شود با توجه به شرایط ،‌موقعیت اجتماعی و شأن زوجه تعیین می شود .
  4. مهر المتعه : مهریه ای که در زمان انعقاد عقد نکاح تعیین نشده است و اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود با توجه به وضعیت مالی و موقعیت اجتماعی زوج تعیین می شود .

مهریه در صورت فوت یکی از زوجین :

مهریه از جمله حقوق مالی زوجه می باشد که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد و درواقع دینی است بر ضمه مرد و از آن جا که دین ممتازه می باشد زمانی که مرد فوت می نماید ابتدا ، مهریه زوجه از اموال و دارایی های او پرداخت می شود سپس دیگر دیون .

دریافت مهریه از اموال متوفی مانع ارث بری زوجه از سهم او به عنوان یکی از وراث نخواهد بود در واقع مهریه جدا ازسهم الارث زوجه می باشد و در زمان فوت متوفی هم مهریه و هم سهم الارث به زوجه داده می شود .

در صورتی که زوجه فوت نماید وراث او می توانند مهریه او را از همسرش مطالبه نمایند چرا که مهریه جز اموال زوجه می باشد و به وراث او می رسد .

وکیل طلاق توافقی

مهریه در انواع طلاق :

طلاق یعنی پایان رابطه زوجیت که آثارو تبعاتی دارد من جمله پرداخت مهریه توسط زوج .

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد زوجه به محض انعقاد عقد نکاح مالک کل مهریه می شود اما اگر طلاق واقع شود شرایط دریافت مهریه تغییر می کند .

1-طلاق پیش از نزدیکی : اگر طلاق قبل از نزدیکی میان زوجین حادث شود زوجه فقط مالک نیمی از مهریه می باشد نه تمام آن .

2- طلاق بعد از نزدیکی : در فرض اینکه طلاق بعد از نزدیکی واقع شود مهریه به طورکامل به زوجه تعلق می گیرد و مالکیت زوجه نسبت به مهریه تمام و کمال می باشد .  

3-طلاق به درخواست مرد : در مواردی که طلاق به درخواست زوج باشد تمامی حقوق مالی زوجه باید پرداخت شود که مهم ترین آن مهریه می باشد در این فرض اگر طلاق ناشی از سوء رفتار زوجه نباشد مرد مکلف به ایفای تعهد در خصوص شرط تنصیف دارایی نیز     می باشد .

*شرط تنصیف دارایی : این شرط در قباله ها ازدواج آمده است و در صورتی که زوج این شرط را امضا نموده باشد در زمان محقق شدن شرایط آن ملزم به ایفای تعهد می باشد . این شرط به این معنا می باشد که اگر طلاق به درخواست زوج بدون تخلف زوجه از وظایف زناشویی باشد مرد باید تا نصف دارایی خود که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بپردازد.

برای تحقق شرط تنصیف دارایی حتما باید طلاق از سوی زوج واقع شده باشد و تا نصف دارایی زوج میزان مشخصی ندارد و توسط قاضی تعیین می شود .

4-طلاق به در خواست زن : دو نوع طلاق به درخواست زوجه می باشد؛ طلاق خلع و مبارات.

*طلاق خلع : طلاقی است که در آن زوجه از زوج کراهت دارد و مالی را تحت عنوان فدیه پرداخت می نماید تا طلاق بگیرد فدیه می تواند مهریه ، بیش از مهریه یا کمتراز مهریه باشد *طلاق مبارات : نوعی از طلاق توافقی است  که زوجین هر دو از یکدیگر کراهت دارند و باید زوجه فدیه پرداخت کند البته این فدیه نباید بیش تر از مهریه باشد .

5-طلاق توافقی : همانطور که از نام این طلاق مشخص می باشد همه چیز با توجه به توافق طرفین انجام می پذیرد در این نوع طلاق معمولا زوجه مهریه خود را می بخشد .

وکیل نفقه

بهترین وکیل مهریه :

یک وکیل به تمامی امور حقوقی مربوط به موضوع آگاهی کامل را دارد و همه موارد مربوطه را بررسی می نماید ومشورت های لازم را به شما می دهد تا بتوانید تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایید .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا بهترین مرجع برای انتخاب وکیل می باشد چرا که این موسسه با وکلای متخصص متعددی همکاری دارد و شما با مراجعه به این موسسه و دریافت مشورت های لازم می توانید وکیل مورد نظر خود را انتخاب نمایید و پرونده خود را در مسیر موفقیت قرار دهید .

نکاتی در خصوص مهریه :

مهریه باید ارزش مالی و قابلیت تملک داشته باشد .

زوجه به محض انعقاد عقد نکاح مالک کل مهریه می شود مگر اینکه طلاق پیش از نزدیکی واقع گردد .

زوجه را در عقد نکاح دائم که مهر تعیین نشده باشد یا عدم تعیین آن شرط شده باشد مفوضه البضع می نامند .

به زوجه در نکاح دائم که تعیین مهر به اختیار شوهر یا شخص ثالثی باشد مفوضه المهر می گویند .

مهریه عندالمطالبه به محض اینکه توسط زوجه مطالبه شود قابل وصول می باشد .

مهریه عندالاستطاعه با توجه به شرایط مالی زوج و توانایی پرداخت او قابل وصول می باشد .

مهریه مؤجل ؛ مهریه ای است که زمان پرداخت آن مشخص شده باشد .

حق حبس :

حق حبس حقی است در مقابل دریافت مهریه ؛ زوجه فقط برای اولین بار می تواند تا مهریه خود را دریافت ننموده از تمکین خاص امتناع ورزد . حق حبس نفقه را از بین نمی برد و تا زمانی که زوجه از این حق استفاده می کند نفقه نیز به او تعلق می گیرد  .

بهترین وکیل مهریه :

همانطور که می دانید در خصوص دعاوی خانوادگی مراجعه به وکلا برای تصمیم گیری بسیار کمک کننده خواهد بود . وکلا با بررسی همه جانبه موضوع بهترین راهکارها را به شما ارائه خواهند داد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با وکلای پایه یک دادگستری همکاری دارد و می تواند وکیل متخصص امر شما را به شما معرفی نماید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید