بیمه وکالت

فقط با پرداخت ماهیانه 41 هزارتومان خود و خانواده درجه یک تان را یکسال بیمه وکالت کنید و بصورت نامحدود مشاوره تخصصی  و  ۳۰٪ تخفیف در پرونده های خود دریافت نمایید و همچنین تمامی افرادی که از جانب شما معرفی میشوند تخفیف ویژه ای خواهند داشت.