شروط ضمن عقد

شروط-ضمن-عقد

شروط ضمن عقد (نکاح):

شروطی درج شده درعقدنامه وجود دارد که علاوه بر آن میتوان شروط دیگری را ذکرکرد:

1-شرط تحصیل(حق تحصیل):

زوج، با پذیرش این شرط ،متعهد می شود زوجه امکان ادامه تحصیل تا هر مرحله كه بخواهد و شرایط ایجاب کند، دارد.

2-شرط اشتغال (حق کار):

مطابق قانون تصویب شده ، چنانچه شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن قرار گیرد،زوج می‌تواند زوجه خود را از آن شغل منع كند.به عبارت دیگراینگونه میتوان در شروط ضمن عقد بیان کرد: (زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.)

3- شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور(حق خروج از کشور):

 طبق  قانون تصویب شده گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. به عبارت دیگر زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد زوج، از كشور خارج شود.

 تعیین شرایط ومدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.

4-شرط تقسیم کردن اموال موجود میان زوج و زوجه پس از جدایی:

 زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن كه به درخواست زوج صورت گیرد یا به درخواست زوجه  نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول طی مدت ازدواج به دست آورده باشند به زوجه انتقال داده شود .بنابراین ، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود كه هر گاه طلاق به ‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف می باشد تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی که در کناربا او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه انتقال دهد.

5-حضانت فرزندان(مشترک) پس از طلاق زوجین:

 زوج و زوجه ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان (مشترک) در صورت طلاق با مادر باشد و همچنین زوج و زوجه ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت و صلاح طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین صورت خواهد گرفت.

6-شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق(وکالت در طلاق):

 زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام نماید.

شروط-ضمن-عقد

شروط ضمن عقد زوجه جهت حق طلاق :

1-استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.

2 ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج(شوهر)و عدم رعایت اخلاق زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن کند.

3 ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج و غیرممکن کردن ادامه زندگی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیزو خطرناک شود.

4 ـ جنون زوج (شوهر)در مواردی كه فسخ نكاح شرعا امکان پذیر نباشد. (منظور جنون ادواری( گاهی مجنون و گاهی در حالت افاقه) است.)

5ـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

6 ـ محكومیت زوج به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر حبس و مجازات شود و حكم صادره مجازات در حال اجرا باشد. در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد خواهد ‌شد كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

7 ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد (مضری) كه به تشخیص و صلاحدید دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد شود و ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن کند.

8 ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند.(تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است.) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت داشته باشد.

9 ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات (ازجمله حد و تعزیر )در اثر ارتكاب جرم كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی ، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه خواهد بود.

10 ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از زوج خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

11 ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشده باشد.

12 ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگر اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود عدالت برقرار نکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی اینجا کلیلک کنید.