طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و مهریه

طلاق به درخواست زوجه و مهریه اگر زوج و زوجه بر سر جدایی توافق کنند و اختلافی بر سر مهریه، حضانت و امثالهم نباشد بدون تردید طلاق توافقی است، اما اگر زوج در خصوص طلاق مخالفت نماید و زوجه از طریق اثبات عسر و حرج یا اثبات یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد نکاح ( در صورت امضاء کردن زوج )  می تواند حکم طلاق اخذ نموده وعلاوه بر این مهریه را نیز می تواند مطالبه نماید.

برای مشاوره با بهترین وکیل طلاق در تهران با ما تماس بگیرید .

02177728932-02177886437

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با استفاده از وکلای متخصص در امور خانواده و وکیل طلاق به درخواست زوجه  می باشد

پس درخواست طلاق از طرف زوجه و گرفتن مهریه در صورتی امکان پذیرخواهد بود که زن دلیل محکمه پسند و موجه به دادگاه برای طلاق ارائه کند.

به عنوان مثال اگرزوج در دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه حداقل ۶ ماه گذشته زن شود و علی رغم صدور حکم و اجراییه، مرد نفقه را پرداخت نکند به استناد شرط اول شروط ضمن عقد نکاح ( در صورتیکه مرد امضاء کرده باشد )زوجه می تواند دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نماید و از مهریه خود در قبال طلاق با دلیل مذکور یک سکه را بذل کند و باقی مانده را بر ذمه زوج باقی گذارد .

در نهایت دادگاه پس از رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و به استناد رای محکومیت نفقه، رای طلاق با بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه را صادر کند.

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

در  جوامع امروز  مشکلات بسیار زیادی باعث طلاق می شود یکی از مسائلی که نمود بیشتری دارد طلاق به درخواست زوجه می باشد .

زوجه باید در هنگام ازدواج و به هنگام امضای عقد این نکته را مد نظر قرار دهد که بتواند به راحتی بعدا طلاق خود را از زوج بگیرد .

یکی از این اصول  مهم گرفتن حق وکالت در طلاق از که با مشورت  این امکان میسر است و زوجه به راحتی و در هر زمانی امکان دادن درخواست طلاق را دارد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با استفاده از وکلای متخصص در امور خانواده و وکیل طلاق به درخواست زوجه  می باشد

برای مشاوره با بهترین وکیل طلاق در تهران با ما تماس بگیرید .

02177728932-02177886437

-نکات طلاق به درخواست زوجه

دعاوی طلاق  از سمت زوجه  دارای  شرایط خاص و نکات ریز می باشد  دلیل این شرایط خاص اهمیت جایگاه کانون خانواده  و تلاش هرچه بیشتر بر حفظ کانون خانواده است  به  همین منظور  دشوار می نماید که بتوان کلیه ابعاد یک زندگی را در چهارچوب قانون بهبه عرصه نمایش دراورد . 

به طور کلی زندگی دارای ابعاد مختلفی است که حتی با بیان کوچک ترین  مسائل هم این امکان وجود ندارد  که  بصورت دقیق این موضوع را با قانون  تطبیق داد و چارچوب قانون را در روابط زناشویی افراد اعمال نمود به همین ترتیب سختی بسیاری  که در دعاوی خانوادگی و یا هر یک از دعاوی مربوط به مسائل زوجین  که وجود دارد به همین منظور است که انطباق اخلاق با قانون خصوصا در روابط زوجین و والدین با فرزندان بسیار سخت   و بعضا منجر به بی عدالتی  می شود .

یکی از موارد مهم برای این که بتوانید از این اختیار برخوردار باشید این است که در همان زمان امضای عقد نامه حق طلاق را از زوج دریافت کنید  و در اختیار خودتان قرار دهید :

در ماده ۱۱۳۰و ۱۱۲۹ قانون مدنی به راه های مختلفی که یک زن می تواند از همسر خود جدا شود را بیان کرده است .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا بهترین گزینه برای قبول پرونده های شما می باشد که بتوانید از ابتدا با کمک وکیل طلاق به درخواست زن و با در دست داشت مدارک مورد نیاز طلاق خود را به راحتی بگیرید .

مقالات مرتبط:وکیل طلاق به درخواست زن ، بهترین وکیل تهران ،وکیل طلاق به درخواست مرد

در مسائل طلاق به درخواست زوجه  زمانی که  فرد یا وکیل قانونی وی اقدام می‌کند به گرفتن طلاق را از جانب زن و درخواست طلاق به درخواست زوجه  را می دهد  می تواند از ماده ١١٢٩ درخصوص استنکاف یا ناتوانی  شوهر از دادن و پرداخت  و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام شوهر به دادن نفقه استفاده نماید ..

وکیل طلاق به درخواست  زن با تاکید فراوان این نکته را مد نظر قرار می دهد  که در بسیاری از زندگی های مشترک  و در پی آن در دعاوی خانوادگی و طلاق هایی که عنوان می شود  موارد عسر و حرج مقرر در ماده ١١٣٠ قانون مدنی می تواند راه گشای مسیر باشد به همین ترتیب  نحوه چگونگی استفاده از این ماده قانونی و اثبات آن در دادگاه و در مقابل قاضی  نیاز به تخصص و وکیل خوب طلاق و یا وکیل حرفه ای در امر  طلاق به درخواست  زوجه  دارد که این تقاضا از شما وجود دارد  درگرفتن  وکیل خود  نهایت دقت و زیرکی را به خرج دهید تا در انتهای پرونده به نتایج مثبت و قابل قبولی برسید  امید است که موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا  بتواند بصورت کلی به ابهامات و پرسش های شما عزیزان جواب بدهد در موسسه مجد وکیل الرعایا وکلای حرفه ای در زمینه طلاق به درخواست زن وجود دارد که می‌توانند از حقوق شما در برابر  زوج دفاع کنند .

هنگامی که ما بر طبق مواد قانونی ذکر سده پرونده های موجود را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می رسیم که موارد بی شماری وجود طلاق به درخواست زوجه وجود دارد که زن در گرفتن حق خودش به سختی ها و مشقت افتاده است و باعث این شده است که برای گرفتن بعضی از حقوق خودش ضمن طلاق دشواری های بی شماری را تحمل کند .

در پرونده های طلاق به درخواست زوجه این نکته  قابل ذکر است که : ماده ١١٣٠ قانون مدنی به ترتیبی که پایداری  زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی اجازه دارد  به قاضی محکمه و دادگاه  مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج فوق الذکر  در محکمه به اثبات برسد دادگاه این امکان وجود دارد که  زوج را مجبور  به طلاق کند  و درصورتی که  اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

عسر و حرج موضوع این ماده به این معنی می باشد که  از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زن  غیر قابل تحمل  باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود .

1-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی آسیب  وارد کند  و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک معتمد برای ترک اعتیاد لازم بوده است درصورتیکه زوج به تعهد خود عمل نکند و به بیانات و صحبت های دادگاه توجه نکند  و یا پس از ترک برای بار دیگر  به مصرف مواد فوق الذکر  روی باورد بر اساس خواست  زوجه، طلاق انجام خواهد شد

2-ترک زندگی خانوادگی توسط مرد که مدت آن حداقل باید شش ماه به طول بیانجامد (مستمر )یا باید به طور متناوب نه ماه طول بکشد

  3-هنگامی که زوج به زندان از پنج سال تا بیشتر برود

4-ابتلا زوج به بیماری های لاعلاج جسمی یا روانی  یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را دچار اختلال کند

موارد درج شده  در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در دیگر  مواردی را که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید .

 5-ضرب و شتم کتک کاری  یا هرگونه سوء رفتارپی در پی مرد  که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با داشتن وکلای خبره در زمینه طلاق به درخواست  زوجه می تواند از تمامی حقوق شما دفاع کند

برای مشاوره با بهترین وکیل طلاق در تهران با ما تماس بگیرید .

02177728932-02177886437

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با استفاده از وکلای متخصص در امور خانواده و وکیل طلاق به درخواست زوجه  می باشد

حقوقی که زوجه ضمن عقد طلاق این امکان رادارد که از آنها استفاده کند  عبارت است از :

مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و غیره

زن می تواند با اخذ وکیل مجرب تمام تلاش خود را در گرفتن این حقوق به کار ببرد وکلای دادگستری به دلیل تجربه کاری بالا و اشراف کامل به قوانین و مقررات این امکان را دارند که نتیجه را به نفع موکلین خود برگردانند .

حال سوالی که در اینجا پیش می آید این است که گرفتن و استفاده کردن از وکیل در چنین پرونده هایی برای زوجه واجب است یا خیر ؟

در جواب به این سوال باید گفت که خیر در شرایطی که زن  تمایل داشته باشد می تواند خودش پیگیر روند پرونده طلاق باشد ولی وکیل طلاق به درخواست زوجه  با توجه به تخصص و دانشی که دارد باعث می شود که پرونده در زمان کوتاه تر و روندی بهتر انجام شود و با توجه به شرایط کرونا نیازی به حضور زوجه در هیچ مرحله ای از دادرسی نباشد فقط در طلاق با داشتن حق طلاق است که داشتن وکیل طلاق توافقی اجباری است و حتما زوجه باید در این گونه شرایط از وکیل بر خوردار باشد .

در شرایطی که زوج در پرونده طلاق به درخواست زوجه اقدام به طلاق زوجه نکند و قصد آزار دادن او را داشته باشد مطابق قانون اگر زوج حکم دادگاه را اجرا نکند  و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او بجای شوهر موظف به طلاق دادن او هستند و اقدام به طلاق و امضای سند آن در دفترخانه خواهد کرد .

طلاق به درخواست زوجه  در خصوص رویه عملی این صحبت را باید بیان کنیم که  در عمل مدیر دفتر شعبه مربوطه که حکم طلاق را صادر نموده و یا حکم طلاق که پس از صدور و قطعیت از مرحله تجدیدنظر به مرحله بدوی  می رود و اکنون اجرای حکم با شعبه بدوی می باشد به دفترخانه مراجعه و زوجه را طلاق می دهد .

معمولا رویه به این شکل می باشد در پرونده طلاق به درخواست زوجه که توسط وکیل پیگیری می شود پرونده ای است که با اعتراض هر یک از طرفین۳ مرحله دادگاه را طی می کند دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، دیوان عالی کشور. در فرض این که پرونده با اعتراض هر سه دادگاه را طی کند  این پرونده چیزی حدود یک سال طول می کشد  مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند .

در شرایط طلاق به درخواست زوجه  باکره که توسط وکیل داده می شود حتما باید به موارد زیر دقت نمود :

-بر خلاف عقد نکاح زوجه باکره که مستلزم اذن  پدر و یا جد پدری می باشد  در طلاق این گونه نمی باشد  و از شرایط طلاق به درخواست زوجه ی باکره از نظر قانون اذن پدر ملاک نیست  اگر چه که عرف و شرایط خانوادگی این امکان را به فرد می دهد که رویه  دیگری داشته باشد

  -اگر باکره ماندن زوجه به دلیل شروع نشدن زندگی مشترک و نخواستن  مرد  و یا هر دلیل منتسب به زوج باشد یا شرایطی امکان گرفتن  رای طلاق از دادگاه وجود دارد .

-مهریه زن  باکره به  هنگام طلاق نصف مهریه کامل  می باشد

طلاق یک طرفه به درخواست زوجه   باکره با توجه به اینکه زندگی مشترک هنوز شروع نشده است به خصوص زمانی که زن  به حق حبس  رجوع  نماید اندکی سخت  است توجه کنیم حتما در این خصوص با وکیل خانواده یا وکیل طلاق به درخواست زن مراجعه کنید  در بعضی پرونده ها همانند  طلاق در بیشتر موارد لازم می شود که از راه های دیگری در ابتدا مثل مطالبه نفقه عقب افتاده  یا الزام به تهیه مسکن متناسب شان و جایگاه  زوجه و  مطالبه مهریه و … اقدام شود .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دانش و مهارت  و داشتن وکلای خبره و ماهر در امر خانواده و طلاق به درخواست زوجه  بهترین گزینه برای شما می باشد .

شما می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از مشاوره و نظریات وکلای حرفه ای مجموعه  بهره مند شوید تا به حقوقی که در پرونده طلاق به درخواست زوجه یا دیگر پرونده های خانواده است آشنا و از آن بهره مند شوید .

اگر زوجه درخواست طلاق خود را از طریق وکیل طلاق به درخواست زوجه  ارائه کند تکلیف مهریه او چه می شود ؟

آیا تمام مهر به او تعلق می‌گیرد یا خیر بخشی را فقط به او می‌دهند؟

اگر زن  این امکان را داشته باشد که  یکی از شروط مندرج در سند ازدواج را به اثبات برساند که وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل آن  می شود و اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهر چه مقدار از مهریه ای را قبول بخشش  و تعیین کند و اگر بتواند از طریق عسر و حرج دادگاه را قانع کند که مرد  را اجبار به طلاق کند میزان مهریه ای که بذل خواهد شد بسته به نظر قاضی و خود زن  دارد .

آیا زن اگر درخواست طلاق بکند و وکیل طلاق به درخواست زن را درخواست طلاق را برای زوجه بدهد زن امکان این را دارد که حضانت فرزندان را قبول کند ؟

تمامی قوانین قواعد مربوط به مسائل خانواده و حمایت از خانواده این را به این  گونه معنا توضیح می دهند که بر طبق ماده ۲۹قانون حمایت از خانواده اگر از قبل از طلاق تکلیف حضانت فرزندان مشخص نشود و بین زن و مرد توافقی صورت نگرفته باشد حتما باید در محکمه دادگاه تکلیف این قضیه مشخص شود .

حسب قانون حضانت  فرزندان تا پایان ۷ سالگی با زوجه است و بعد از سن مذکور  با پدر است سن ۹ سال برای دختران و ۱۵سال برای پسران است بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون معنایی  ندارد و انتخاب با خود فرزندان است اما در اعطای حضانت قاضی بایستی مصلحت و شرایط فرزندان را رعایت کند به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با کیست، مهم آن است که قاضی مشخص کند  برای کودک بهتر است که نزد پدر بماند یا مادر .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با داشتن وکلای دلسوز در زمینه طلاق و مسائل مربوط به خانواده و با داشتن وکیل طلاق به درخواست زن بهترین موسسه برای شما مراعین محترم می باشد .

در انتها باید این نکته را خاطر نشان کرد که در مسئله ازدواج و طلاق چون بحث فرزندان و حقوق زن و مرد در میان است باید با دقت و ظرافت زیاد همه مسائل را  پیش برد تا حقی از شما نابود نشود در این راه استفاده و بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری که اشراف به قانون دارند راه مناسبی است .

مهریه

مهریه مطابق قانون و شرع، از حقوق زن می باشد که به محض وقوع عقد نکاح به تملک وی در می آید و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند، از طرفی طلاق از امتیازاتی می باشد که قانونگذار برای مرد تعیین کرده و طلاق را در اختیار او قرار داده است. اگر مرد مخالف طلاق زوجه باشد، صرف دادخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه بدون دلیل موجه، طلاق منجر به موفقیت نخواهد شد حتی اگر مهریه را هم بذل کند.

راه هایی برای طلاق زوجه

عدم پرداخت نفقه از سوی همسر

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او درپرداخت ثابت کند. دادگاه شوهر را ملزم به طلاق زوجه خواهد کرد و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

طلاق به درخواست زوجه : برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده پرسش های متداول در خصوص دعاوی خانوادگی اینجا کلیلک کنید.

عسر و حرج زن

طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتیکه ادامه زندگی مشترک برای او باسختی و عذاب توامان  باشد می تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنداین موضوع مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان : ترک زندگی مشترک از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان راشامل می شود.

نکته * موارد عسر و حرج حصری نمی باشند. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

برای مشاوره با بهترین وکیل طلاق در تهران با ما تماس بگیرید .

02177728932-02177886437

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با استفاده از وکلای متخصص در امور خانواده و وکیل طلاق به درخواست زوجه  می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید