مشاوره تخلیه ملک

مشاوره تخلیه ملک

مشاوره تخلیه ملک؛ امروزه مشکلات حقوقی به وفور در جامعه دیده می شوند و متاسفانه این مشکلات برخاسته از این می باشد که هیچکس به حق خود قانع نیست و اشخاص به حق یکدیگر تعدی می نمایند . در خصوص املاک در بحث اجاره اختلافات زیادی بین مؤجر و مستأجر وجود دارد که برای حل این اختلافات باید از یک مشاور یا وکیل پایه یک دادگستری مشورت گرفت. ممکن است به مطالعه موسسه حقوقی علاقمند باشید. 

مشاوره با بهترین وکیل تخلیه ملک

وکیل تخلیه ملک :

تخلیه ملک دارای تعریفی می باشد که در لغت به معنای خالی کردن و به اصطلاح حقوقی به معنای دست کشیدن شخص تصرف کننده از ملک می باشد.

در ادامه به عقد اجاره ای که مربوط به امور ملکی می باشد می پردازیم عقد اجاره عقدی می باشد که میان مستاجر و موجر منعقد می شود در واقع مستاجر مالی را به موجر پرداخت میکند از منافع عین مستاجره استفاده میکند در اجاره نامه می بایست مدت معینی برای اجاره تعیین شود این عقدی لازم میباشد که تا پایان مدت قرارداد هیچ یک از طرفین امکان حق فسخ یک طرفه را ندارند و حتی فوت طرفی تاثیری در این ندارد.

در عقد اجاره این مکان وجود دارد که قرارداد به عقد اجاره به شکل رسمی و غیررسمی تنظیم و منعقد گردد و قرارداد نیز می بایست در دو نسخه تنظیم شده باشد و افراد باید نسبت به تعهدات و تکلیف هایی که در قرارداد ذکر می شود عمل نمایند و می بایست شهود نیز این اجاره نامه را امضا کنند.

مشاوره تخلیه ملک

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مورد امور ملکی و تخلیه ملک با ما تماس بگیرید.

مستاجر در چه حالتی اجازه و حق درخواست فسخ اجاره نامه را دارد؟

چنانچه در مدت زمان اجاره عیب و مشکلی در ملک مسکونی شکل گیرد و ملک قابلیت استفاده را نیز نداشته باشند و نتوان رفع عیب نیز انجام داد مستاجر حق فسخ اجاره نامه را خواهد داشت.

چنانچه در اجاره نامه برای مستاجر شرایط حق فسخ وجود داشته باشد و آن شرایط صورت گیرد مستاجر حق فسخ خواهد داشت. چنانچه مستاجر فوت کند ورثه می توانند درخواست فسخ انجام دهند.

اگر ملک مسکونی در حال تخریب باشد و تعمیر و بازسازی آن ممکن نباشد نیز مستاجر این امکان را دارد که اجاره نامه را فسخ کند و همچنین چنانچه ملک مسکونی در حال تخریب شرایط بهداشت درستی نداشته باشد مستاجر حق فسخ اجاره نامه را خواهد داشت.

در چه مواردی موجر میتواند درخواست تخلیه ملک مسکونی را انجام دهد؟

بر اساس ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر موجر در موارد زیر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مستاجر را خواهد داشت و می تواند از دادگاه این را درخواست کند.

چنانچه مستاجر حق نقل و انتقال به غیر نداشته باشد و با وجود این کار را انجام دهد و ملک را  به دیگری واگذار کند موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مستاجر را خواهد داشت . چنانچه مستاجر ملک مسکونی را اجاره کرده باشد و در اختیار شخصی دیگر جز ورثه خود قرار داده باشد.

چنانچه موجر در اجاره نامه این شرط را بیان کرده باشد که چنانچه ملک به طور قطعی در اختیار فردی دیگر قرار گیرد و انتقال یابد حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

چنانچه مستاجر تعهد کرده باشد اجاره بها در مهلت تعیین شده پرداخت شود ولی از آن تخلف کند. چنانچه بودجه ملک مورد نظر را برای سکونت خانواده و یا خود نیاز داشته باشد امکان فسخ  اجاره نامه و تخلیه مستاجر و ملک را خواهد داشت.

چه نوع دادگاه هایی ذیصلاح در دعاوی تخلیه می باشند؟

در رسیدگی اختلافات مربوط به ملک مسکونی ،دادگاه صالح دادگاه محل وقوع ملک می باشد مطابق با قانون شورای حل اختلاف ماده نه اینگونه بیان می‌دارد که دعاوی تخلیه ملک که مربوط و املاک استیجاری می باشد ،شورای حل اختلاف محل وقوع ملک صالح رسیدگی خواهد بود و چنانچه شورای حل اختلاف ای وجود نداشته باشد دادگاه صالح به رسیدگی این گونه دعاوی خواهد بود.

منظور از ملک مشاع ملکی میباشد که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکیت هر یک از اشخاص و شرکا در تمام بخش های ملک  باشد  و اشخاصی که ملک شان به صورت مشاع می باشد اعمال تصرف در ملک به مقدار سهم خود می باشد و در آن مقدار، اجازه  هرگونه تصرفی را دارا می باشند و بر اساس ماده ۵۸۱ قانون مدنی چنانچه شرکا قصد تصرف مادی در ملک مشاع که مشتمل بر چند شریک می باشد  را داشته باشند، می بایست اذن سایر شرکا را اخذ کنند و اینگونه دعاوی منظور دعاوی مربوط به ملک مشاع و تخلیه ملک مشاع تابع قوانین خاصی می باشد.

در مباحث و دعاوی مربوط به ملک از جمله تخلیه ملک خلع ید و تصرف عدوانی و… می بایست از یک وکیل پایه یک دادگستری جهت پیگیری پرونده ها در دادگاه و مراجع قضایی کمک گرفته شود، چرا که یک وکیل پایه یک، مجرب و خبره در این امر به تسریع روند و پرونده و تشکیل پرونده کمک می کند چنانچه شخصی نیازمند وکیل باشد می تواند با مراجعه به موسسه حقوقی وکیل اخذ نماید و یکی از این موسسات که دارای تجربه و سابقه کاری بالا می باشد موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا می باشد که اشخاص با مراجعه به موسسات حقوقی می توانند پرونده های خود را به آنها واگذار کنند تا به نحو احسن انجام شود موسسه حقوقی دارای مزایای فراوانی می باشد ،از جمله دارا بودن وکلای تخصصی در زمینه های مختلف و در پرونده های مختلف . ممکن است شما بخواهید مقاله وکیل ملکی را مطالعه کنید.

همچنین دعاوی مربوط به ملک جز پرونده های تخصصی خواهد بود و نیازمند علم یک وکیل می باشد و دارای حساسیت بالایی نیز است.

منظور از تخلیه ملک مشاع دعاوی ازجمله تخلیه ید ملک مشاع خلع ید ملک مشاع و الزام به رفع تصرف عدوانی ملک مشاع خواهد بود.

دعوای تخلیه ید از ملک مشاع

شرکای یکی از اشخاص که مالک قسمتی از ملک مشاع می باشند حق انتفاع یا مالکیت ملکی را به شخصی دیگر و شخص ثالثی انتقال دهند و چنانچه در مدت زوال حق مذکور فردی که متصرف بودند از تخلیه و تسلیم ملک خودداری نمایند میتوان از طریق ارائه دادخواست تخلیه وی را ملزم به تخلیه ملک مشاع کرد.

دعوای دیگری که در خصوص ملک مشاع امکان طرح آن وجود دارد دعوای خلع ید می باشد مالک رسمی و اصلی مال غیر منقول بر علیه فردی که تصرف کرده است و خواستار خروج او از ملک میباشد مطرح می‌کند و در دعوای خلع ید خوانده کسی قرار خواهد گرفت که به صورت غیرقانونی و نامشروع را تصرف کرده است.

از دیگر موارد که میتوان در خصوص ملک مشاع الزام به رفع تصرف عدوانی ملک مشاع میباشد.

الزام به رفع تصرف عدوانی در خصوص متصرف فعلی می باشد برای موفقیت در این دعوا نیازی به سند ملکی است نخواهد بود بلکه خواهان می باید ثابت نماید چه ملک در اختیار وی بود و خوانده  نیز بدون علت قانونی متصرف ملک بوده است.

جرم تصرف عدوانی بدین معنا بوده است که تصرف مال غیر منقول غیر و دیگری بدون رضایت مالک قانونی و اصلی میباشد که دارای جنبه کیفری نیز می باشد.

تصرف عدوانی زمانی جرم محسوب  می شود که دارای عناصری باشد تا  دعوای تصرف عدوانی  تلقی شود  که مشتمل بر دو عنصر اصلی باشد که  عنصر قانونی و عنصر مادی می باشد:

عنصر قانونی:

مطابق قانون مجازات اسلامی  بر اساس مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ ،   برای مثال عنصر قانونی بدین شرح است  صحنه‌ای سازی و ساخت و ایجاد اثار تصرف و…

عنصر مادی:

تمامی اعمال و فعالیت ها که فردی انجام می دهد و منجر به تصرف مالی یا ملکی به نفع وی گردد.

تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه

دستور تخلیه زمانی صادر خواهد شد روابط موجر و مستاجر مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر و شرایط آن در اجاره نامه مورد رعایت و توجه قرار گرفته باشد برای مثال می بایست دو شاهد قرارداد اجاره ملک مسکونی را امضا کرده باشند اما در حکم تخلیه زمانی این حکم صادر خواهد شد که به هر دلیلی این امکان وجود نداشته باشد که مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر دستور تخلیه صادر گردد و می بایست نیازمند به دادرسی باشد تا حکم صادر شود.

چه زمانی امکان توقف دستور تخلیه وجود خواهد داشت چنانچه مستاجر ادعا کند که قرارداد اجاره را تمدید نموده چنانچه مستاجر ادعا کند که سندی که موجر از آن استفاده نموده اصالت ندارد و طلاق به موجر ندارد.

وکیل تخلیه ملک

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا دارای وکلای متخصص پایه یک دادگستری می باشد و پذیرش وکالت در کلیه دعاوی و پرونده ها دارد همچنین دعاوی مربوط به ملک مانند تخلیه ملک و خلع ید نیازمند تجربه و مهارت وکیل می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر وکیل تخلیه ملک را مطالعه کنید.

چنانچه اشخاص در زمینه‌های مختلف مشکلاتی داشته باشند و دارای  پرونده باشند و همچنین نیازمند اخذ وکیل باشند موسسات حقوقی با آنها تعامل و همکاری خواهد داشت تا این امکان به وجود آید که تمامی اشخاص در هر زمینه وکیل تخصصی پرونده خود را اخذ نمایند موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا نیزبا تمام تلاش در این زمینه خدمات مورد نیاز را به تمامی افراد جامعه ارائه می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید