مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره حقوقی سرقت ؛ امروزه متاسفانه به علت کمبودهای موجود در جامعه مشکلات بسیاری به وجود آمده است که در پی این مشکلات برخی از افراد مجبور به سرقت و دزدی می شوند . از عمده مشکلات جامعه که منجر به چنین فاجعه ای شده است مشکلات اقتصادی و گرانی ها می باشد که متاسفانه قشر ضعیف جامعه را علی رغم میل درونیشان مجبور به این کار می نماید  البته نا گفته نماند که برخی از دزدی ها توسط سارقان حرفه ای انجام می شود که فارغ از اوضاع جامعه ، سرقت را حرفه ی خود قرار داده اند و حتی به شکل گروهی و با همکاری چند تن دیگر این کار را انجام می دهند

در این مقاله درباره ی سرقت ، انواع آن ، مجازات آن  و فواید مشورت با یک وکیل خبره صحبت خواهیم کرد .

مشاوره حقوقی سرقت

برای مشاوره حقوقی سرقت با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ پیام ارسال کنید.

سرقت چیست؟

سرقت یکی از مهم ترین جرم ها علیه اموال و مالکیت اشخاص می باشد و در قانون مجازات اسلامی ایران اینگونه تعریف شده است : ربودن مالی که به غیر متعلق می باشد .

مال یا شی مسروقه باید شرایطی داشته باشد که در مطالب ذیل به آن اشاره خواهیم نمود .

مطالعه مقاله بهترین وکیل

شرایط سرقت

1-شی مسروقه باید مالیت داشته باشد یا خود مال باشد .

2-شی مسروقه باید قابلیت جا به جایی داشته باشد در واقع منقول باشد .

3-شی مسروقه باید قابلیت تصرف داشته باشد .

4-شی مسروقه متعلق به شخص دیگری باشد و سارق از تصرف او خارج کند و به تصرف خود در آورد .

عناصر سرقت

برای تحقق هر جرمی وجود عناصر سه گانه تحقق جرم  الزامی می باشد : عنصر مادی ، عنصر قانونی ،عنصر معنوی .

برای تحقق جرم سرقت نیز وجود سه عنصر فوق الزامی می باشد در واقع این سه عنصر باید وجود داشته باشند تا جرم سرقت محقق گردد درغیر اینصورت سرقت محقق نمی شود .

1-عنصر مادی :رفتاری که از شخص نمود پیدا می کند و این رفتار می تواند فعل یا ترک فعلی باشد که نشاندهنده قصد شخص می باشد . در جرم سرقت ربودن مال غیر به شکل پنهانی و تصرف آن ، عنصر مادی تحقق جرم سرقت می باشد .

2-عنصر قانونی : این عنصر در واقع همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات می باشد به این معنا که یک رفتار ( فعل یا ترک فعل ) زمانی جرم محسوب می شود که  در قانون جرم تعریف شده باشد و برای آن مجازات مشخص شده باشد . سرقت در قانون مجازات اسلامی  با تحقق شرایطی تعریف شده است و برای آن مجازات تعیین شده است از جمله شرایط تحقق سرقت : ربودن مال غیر ، به تصرف خود در آوردن آن مال ، قابلیت جا به جایی و مالیت داشتن شی مسروقه می باشد .

مقاله وکیل پایه یک دادگستری را مطالعه کنید

3-عنصر معنوی : منظورازعنصر معنوی یا روانی برای تحقق یک جرم اراده ، قصد و نیت شخص مرتکب می باشد در واقع رفتاری جرم محسوب می شود که علاوه بر عنصر قانونی ،در نتیجه ی اراده و قصد مرتکب باشد . در جرم سرقت ، سارق باید قصد واراده برای  تصرف و ربودن مال داشته باشد و همچنین بداند مال برای غیر می باشد  .

انواع و اقسام سرقت

سرقت با توجه به ماهیت ومجازات تعیین شده در قانون برای آن،به دودسته تقسیم می شود :

الف) سرقت های تعزیری .

ب )  سرقت های حدی .

الف ) سرقت تعزیری : به سرقت هایی گفته می شود که قاضی برای سارق تعزیر مشخص کرده باشد در واقع سرقت هایی که شرایط حد را نداشته باشند تعزیری نامیده می شوند .

همانگونه که از نام این سرقت مشخص می باشد ، مجازات مشخص شده برای سرقت تعزیری مجازات های تعزیری می باشند .

1-سرقت باید در شب انجام شده باشد .

2-مرتکبین جرم سرقت دو شخص یا بیش تر باشند.

3-یکی از مرتکبین یا بعضی از آن ها یا همه ی آن ها دارای سلاح سرد ( چاقو و …) یا سلاح گرم ( تفنگ و … ) به شکل پنهانی یا علنی باشند .

4-سارقین حرز را شکسته باشند یا با استفاده از یک عنوان دولتی  ( مامور دولت ) به محل وارد شوند.

5-سارقین در حین سرقت ، کسی را تهدید کرده یا به کسی آسیب رسانده باشند .

برای مشاوره با وکلای حرفه ای در موسسه حقوقی با ما تماس بگیرید.

پنج شرط فوق از شرایط اساسی تحقق جرم سرقت تعزیری می باشند که در قانون مجازات اسلامی به آن ها اشاره شده است و در صورت وجود این پنج شرط ، سرقت ، تعزیری نامیده می شود .

سرقت تعزیری به سه قسم ساده ، مشدد ، مخل نظم تقسیم می گردد :

1-سرقت تعزیری ساده : سرقت ساده ، سرقتی است  که فقط شرایط عمومی سرقت را دارد و هیچ یک از شرایط سرقت مشدد یا حدی را ندارد .

2-سرقت مشدد: سرقت هایی که مجازات آن ها شدیدترازمجازات سرقت های ساده می باشند سرقت مشدد نامیده می شوند  به طور مثال : سرقت مسلحانه ، سرقت گروهی ، سرقت در شب و…

3-سرقت مخل نظم : سرقت هایی که شرایط اجرای حد را ندارند ، شاکی خصوصی ندارند یا شاکی گذشت کرده است و فقط موجب اخلال در نظم عمومی می شوند سرقت مخل نظم نامیده می شوند .

ب) سرقت حدی : به سرقت هایی گفته می شود که شرایط اجرای حد برای آن ها وجود داشته باشد این شرایط در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می باشد :

1-شی مسروقه مال باشد یا مالیت داشته باشد .

2-حرز وجود داشته باشد و مال مسروقه درحرز باشد .

3- حرز توسط سارق شکسته شود .

4- مال یا شی توسط سارق از حرز خارج شود .

5-شکستن حرز و سرقت به طور پنهانی  انجام شود .

6-سارق ولی قهری ( پدر یا جد پدری ) صاحب مال یا شی نباشد .

7-شی مسروقه متعلق به دولت و از اموال عمومی نباشد ، وقف عام یا بر جهات عامه نباشد.

 8-شی مسروقه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک باشد .

9-سرقت و دزدی در زمان قحطی نباشد .

10-صاحب مال از سارق در مراجع قضایی شکایت نماید .

11-بخششی از جانب صاحب مال نسبت به سارق قبل از اثبات سرقت وجود نداشته باشد .

12-قبل از ثابت شدن سرقت ، مال مسروقه به مالک برنگردد .

13-مال مسروقه قبل از ثابت شدن جرم سرقت ،ِ به مالکیت سارق در نیاید .

14-مال مسروقه جزء اموال سرقت شده یا غصبی نباشد .

*حرز چیست : مکانی است که مال در آن از دستبرد و سرقت در امان می باشد .

حرز نباید مکان غصبی باشد .

*هتک حرز به چه معناست : شکستن حرزاز طریق بالا رفتن از دیوار آن ، تخریب دیوار ،

‌باز کردن قفل ، شکستن قفل و مواردی از این قبیل .

مشاوره با وکیل مواد مخدر

انواع سرقت تعزیری و مجازات آن

  1. سرقت مسلحانه : اگر سرقت با تهدید یا با سلاح گرم یا سرد باشد سارق به سه ماه تا ده سال حبس و هفتاد وچهار ضربه شلاق محکوم می شود .
  2. سرقت مسلحانه در شب و به شکل گروهی : اگر سرقت در شب توسط دو یا چند سارق اتفاق بیفتد و حداقل یکی از آن ها مسلح باشد مجازات سارقین پنج تا پانزده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد .
  3. سارق درسرقتی که پنج شرط زیر را دارد به حبس از پنج تا بیست سال و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود ؛

الف ) سرقت در شب باشد .

ب ) سارقین دو یا بیش از دو نفر باشند .

ج ) حداقل یکی از سارقین سلاح گرم یا سرد داشته باشد .

د ) سارقین حرز را شکسته باشند یا خودشان را مامور دولت معرفی کرده باشند .

ذ )در هنگام سرقت ، سارقین کسی را تهدید کرده یا مورد آزار قرار بدهند .

4-سرقت از منزل با سلاح ( مسلحانه ) :

 اگر سارقین با سلاح از منزلی سرقت نمایند یا بدون سلاح هتک ناموس کنند به حبس ابد یا اعدام محکوم می شوند .

*اگر ساکنین منزل یا ماموران نیروی انتظامی در دفاع از جان ، مال و ناموس ، قتل یا ضرب و جرحی انجام بدهند از مجازات معاف هستند .

بهترین وکیل تهران

5- سرقت از بانک ، صرافی یا طلا فروشی با سلاح ( مسلحانه ) :

اگر سارقین از مکان های فوق با سلاح سرقت نمایند چه سلاح آن ها سرد باشد چه گرم ، چه از آن استفاده نمایند چه استفاده نکنند به حبس ابد محکوم می شوند و اگر قتلی توسط سارقین رخ بدهد به اعدام محکوم می شوند . اما اگر سرقت و قتل اتفاق نیفتد سارقین به پنج تا ده سال حبس محکوم خواهند شد .

6-راهزنی :

سارقی که با سلاح خود باعث رعب و وحشت در مردم می شود محارب است و مجازات او اعدام یا تبعید یا قطع دست راست یا پای چپ می باشد اما اگر فقط راهزنی کند محارب نمی باشد و به حبس از سه تا پانزده سال و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود .

7-سرقت به شکل کیف زنی :

سارق در سرقت از طریق جیب بری یا کیف زنی به حبس از یک سال تا پنج سال و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود .

8-سرقت از مکان هایی که حادثه ای در آن ها رخ داده :

منظور از مکان هایی که حادثه ای در آن ها رخ داده  ؛ مکان هایی است که در آن زلزله ، سیل ، سونامی و … آمده است یا تصادفی واقع شده است . مجازات سرقت از چنین مکان هایی یک تا پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد .

مشاوره با وکیل حقوقی

9- سرقت از اماکن تاریخی ، مذهبی و موزه :

کسانی که از این اماکن که تحت نظر دولت هستند ، سرقت می نمایند یا شی یا مال مسروقه از این مکان ها را با علم ، نگه می دارند یا خرید و فروش می نمایند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند .

10- سرقت از اموال عمومی مانند وسایل مربوط به تاسیسات :

سارق در چنین سرقتی به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد .

11- سرقت از آب ،‌برق ،‌گاز ، تلفن :

کسانی که از آب ، برق ، گاز و تلفن بدون هیچگونه پرداختی ، استفاده می کنند سارق هستند و مجازات آن ها حبس تا سه سال می باشد .

12-کسانی که اموال مسروقه را خرید و فروش می نمایند :

سارقین تمایل دارند اموال مسروقه را به پول تبدیل نمایند بنابراین سراغ کسانی می روند که می توانند این اموال را بفروشند قانونگذار برای پیشگیری از سرقت برای اینکه اهداف سارقین را بر هم بزند برای کسانی که اموال مسروقه را نگهداری یا خرید و فروش می نمایند مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و هفتاد و چهار ضربه شلاق  تعیین نموده است  .

13- سارق در سرقتی که شروط زیر را دارد به حبس از شش ماه تا سه سال و هفتاد وچهار ضربه شلاق محکوم می گردد :

الف ) سرقت در اماکن عمومی مانند مسجد یا محل سکونت واقع شود .

ب ) سرقت در شب باشد .

ج ) سارقین دو نفر یا بیش از دو نفر باشند .

د ) حرز توسط سارق شکسته شده باشد .

ذ ) سرقت توسط مستخدم خانه از اموال خانه یا اموال خانه ای که با مخدوم خود به آن جا رفته است ،َ انجام شود یا توسط کارگر یک مجموعه یا اداره کنندگان ( مدیران ) یک مجموعه یا اداره انجام شود . 

*سارق باید عین مال مسروقه را به صاحب مال باز گرداند و در صورتی که عین مال موجود نباشد باید قیمت آن و خسارت وارده را به صاحب مال بدهد و در صورتی که خودداری کند اموال او توقیف می شود و در صورتی که مالی نداشته باشد با درخواست مال باخته تا زمان تسویه کامل در حبس می ماند حتی اگراین زمان از مدت حبس تعیین شده توسط قاضی بیشتر شود .

مشاوره با وکیل مصادره اموال

حد سرقت

حد به مجازاتی گفته می شود که در قانون میزان ، نوع و کیفیت آن مشخص شده باشد و شامل اعدام ، نفی بلد و قطع عضو می باشد .

حد سرقت با توجه به قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می باشد :

  1. در صورتی که یک شخص برای اولین بار مرتکب سرقت شده باشد ؛ حد او: قطع کردن چهار انگشت دست راست ازانتها به طوری که فقط شصت و کف دست باقی بماند ، می باشد .
  2. در صورتی که یک شخص برای دومین بار مرتکب سرقت شود ؛  حد او : قطع پای چپ از پایین بر آمدگی می باشد به طوری که نصف قدم و کمی از محل مسح باقی بماند .
  3. در صورتی که سارق برای سومین بار مرتکب سرقت شود ؛‌حد او : حبس ابد می باشد .
  4. در صورتی که سارق برای چهارمین بار مرتکب سرقت شود ؛ حد او : اعدام می باشد . ( حتی اگر سرقت در زندان باشد )

*اگر سارق عضوی که باید قطع شود را نداشته باشد مجازات او حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود .

مشاوره با وکیل مالیات بر ارث

شرایط اجرای حد :

برای این که حد بر سارق جاری شود باید شرایطی وجود داشته باشد که به شرح ذیل می باشد :

1-سارق باید به سن بلوغ رسیده باشد ؛ بالغ باشد ( این سن در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری می باشد )‌ .

2-سارق به اجبار و زور سرقت نکرده باشد و با علم و آگاهی سرقت انجام شده باشد .

3-سارق به حرمت این عمل آگاه باشد .

4-مال در حرز باشد .

5-سرقت در حالت اضطرار نباشد .

6- سرقت از مالی باشد که در حرز متناسب بوده است .

7-سرقت در زمان قحطی نبوده باشد .

8- سارق قصد دزدیدن مال را داشته باشد .

9-مال مسروقه جزء اموال دولتی یا وقف عام نباشد .

10-سارق توبه نکرده باشد ( قبل از ثابت شدن جرم )

11-صاحب مال ، سارق را نبخشیده باشد .

برخی از موارد فوق در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است . جمع همه ی این موارد باهم بسیار نادر است بنابراین اجرای حد در مورد سرقت نیز بسیار بعید است .

وکیل مالیات

وکیل سرقت و مشاوره حقوقی سرقت

مشورت با وکیل نه تنها ضرری به ما نمی رساند بلکه از به وجود آمدن ضرر جلوگیری می نماید .

زمانی که از شما سرقت می شود لازم است با یک وکیل مجرب مشورت نمایید وبا بررسی کامل  در صورت نیاز، شکواییه تنظیم نمایید . وکیل با توجه به دانشی که دارد بهترین مشاور درکنار شما خواهد بود و تمام جنبه های یک موضوع را بررسی و پیگیری های لازم را انجام می دهد .

حتی سارقین نیزمی توانند به یک وکیل مراجعه نموده و از مجازات خود آگاه شوند و آن چه درتخفیف مجازاتشان موثر است ، انجام دهند .

یک وکیل خبره بر همه ی جوانب موضوعات حقوقی و کیفری تسلط دارد و می تواند    همه ی مراحل یک پرونده را دست بگیرد و آن پرونده را به سود موکل خود خاتمه دهد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با وکلای فوق حرفه ای و متخصص در زمینه سرقت همکاری دارد وکلایی که در دستگیری سارق و برگشت مال سرقت شده به شما بیشترین و بهترین  کمک را می نمایند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید