مشاوره مهریه

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه ازدواج از جمله امور غیرمالی است که آثار مالی فراوانی دارد که یکی از آن ها مهریه می باشد . در این مقاله درباره مشاوره مهریه ، انواع آن و شرایط پرداخت آن صحبت خواهیم کرد بنابراین در ابتدا لازم است مشاوره مهریه را تعریف نماییم ؛ مهریه آن چیزی است که مرد متعهد می گردد در زمان عقد نکاح به همسر خود بپردازد هر آنچه که مالیت داشته باشد می تواند به عنوان مهریه قرار بگیرد در واقع مهریه مالی است که مرد متعهد به پرداخت آن می شود این مال باید قابلیت تملک داشته باشد و بتوان آن را به تملک در آورد .  صداق ، صداقیه ، کابین و قرض نام های دیگر مهریه هستند  .تعیین مهریه در عقد موقت و دائم متفاوت می باشد تعیین مهریه در عقد موقت از ضروریات می باشد و اگر تعیین نگردد خلاف مقتضای عقد موقت بوده بنابراین این عقد باطل می گردد اما در عقد دائم اگر مهریه تعیین نشود مشکلی پیش نمی آید و در واقع به دلیل اینکه از ضروریات و مقتضای عقد دائم نمی باشد خللی در عقد به وجود نمی آورد اما النهایه باید درباره آن تعیین تکلیف گردد .

تماس ومشاوره با بهترین وکیل حقوقی

مهریه

مشاوره مهریه هر آنچه مالیت داشته باشد و به مالکیت شخص برسد و توسط مرد به زن پرداخت گردد و در زمان عقد نکاح باید تعیین شود به خصوص در زمان نکاح موقت .

برای مشاوره مهریه با ما تماس بگیرید

انواع مهریه از جهت زمان پرداخت

سه نوع مهریه وجود دارد : مهریه عندالمطالبه ، مهریه عندالاستطاعه ، مهریه مؤجل

1-مهریه عندالمطالبه : مهریه عندالمطالبه مهریه ای می باشد که از همان لحظه که تعیین می گردد و عقد نکاح خوانده می شود زوجه مستحق دریافت آن می باشد و هر زمانی که بخواهد می تواند مهریه خود را بگیرد در واقع زمان انعقاد عقد نکاح مالک مهریه می شود.

2- مهریه عندالاستطاعه مهریه ای می باشد که با توجه به توانایی و دارایی مرد پرداخت می گردد اگر زوجه این مهریه را مطالبه نماید با توجه به شرایط مرد و دارایی او پرداخت می شود در صورتی که دارایی ندارد این مهریه پرداخت نمی گردد .

3- مهریه مؤجل : مهریه ای است که برای پرداخت آن زمان مشخص شده است و قبل از فرا رسیدن آن زمان زوجه حق مطالبه مهریه را ندارد در این نوع مهریه حق حبس برای زوجه وجود نخواهد داشت .

*در صورتی که نکاح از طرف زن یا مرد فسخ گردد یا به هر دلیلی باطل شود قضیه مهریه منتفی می گردد .

*حق حبس چیست : اگر زمان پرداخت مهریه مشخص نشده باشد و اصطلاحا مهریه مؤجل نباشد زوجه حق دارد تا مهریه به طور کامل به او پرداخت نشده است از رابطه و وظایف زناشویی امتناع ورزد و در این حالت نفقه نیز به او تعلق می گیرد به این حق در قانون حق حبس می گویند که در عقود معوض نیز از آن استفاده می شود .

تماس و مشاوره با بهترین وکیل طلاق

تکلیف مهریه بعد از فوت زوجه

مهریه دینی می باشد که بر ضمه مرد است و حقوق مالی زوجه می باشد اگر زمانی زوجه فوت نماید مهریه به وراث او می رسد و زمانی که مرد فوت نماید مهریه باید از ماترک مرد پرداخت شود

از آنجا که مهریه جزء دیون ممتازه می باشد ابتدا باید مهریه زن از ماترک مرد پرداخت شود سپس تکلیف دیگر دیون و سهم الارث ورثه مشخص گردد .

تماس و مشاوره با بهترین وکیل دریافت مهریه

تکلیف مهریه در انواع طلاق

1-طلاق به درخواست مرد : زمانی که دادخواست طلاق از جانب مرد باشد و مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید حقوق مالی همسر خود را تماما پرداخت نماید مهریه نیز از جمله حقوق مالی ای می باشد که باید مرد نسبت به پرداخت آن اقدام نماید .

2-طلاق به در خواست زن : در این جا باید نوع طلاق مشخص شود طلاق خلع است یا مبارات در هر دو صورت فدیه وجود دارد و منظور از فدیه مالی است که زوجه به زوج می دهد برای اینکه بتواند طلاق بگیرد و در این دو نوع طلاق زوجه اصولا مهریه خود را می بخشد که به عنوان فدیه قرار می گیرد تفاوت این دو طلاق در این است که در طلاق خلعی زوجه کراهت بیشتری دارد و میزان فدیه می تواند بیشتر از مهریه باشد اما در طلاق مبارات کراهت طرفینی است و میزان فدیه نباید بیشتر از مهریه باشد . به هر دو طلاق فوق باشد . به هر دو طلاق فوق بائن می گویند .

3-وکیل طلاق توافقی:در این نوع طلاق باید درباره ی همه چیز توافق صورت بگیرد به ویژه حقوق مالی زوجه که مهریه در راس آن ها قرار دارد اصولا در این نوع طلاق زوجه کل مهریه یا بخشی از آن را می بخشد .

انواع مهریه

4نوع مهریه از جهت زمان تعیین آن وجود دارد که به شرح زیر می باشند :

1-مهر السنه : به این مهر ، مهر محمدی نیز گفته می شود و مهریه ای است که حضرت محمد برای حضرت فاطمه تعیین نموده است و میزان آن 500 درهم معادل 50 دینار     می باشد در واقع مهریه ای بوده که پیامبربرای همسران و دخترانش تعیین می نموده است .

2-مهر المسمی : مهریه ای است که در زمان عقد نکاح با توافق طرفین مشخص می شود و شامل هر آنچه می شود که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک داشته باشد .

3-مهر المثل : به مهریه ای تلقی می شود که زن و شوهر قبل از عقد نکاح درباره ی آن توافق نکرده اند و پس از عقد نکاح این مهر با توجه به وضعیت خانوادگی ، وضعیت نزدیکان زن و با توجه به عرف جامعه تعیین می شود . مهرالمثل زمانی به زوجه تعلق  می گیرد که مهر قبل از نزدیکی تعیین نشده باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد . در مواردی که مهریه تعیین شده مالیت نداشته باشد یا نامشروع باشد و میان زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد مهر المثل به زوجه تعلق می گیرد .

4- مهرالمتعه : اگر زمان عقد نکاح مهریه ای تعیین نشود و قبل از وقوع نزدیکی و رابطه زناشویی طلاق رخ بدهد مهرالمتعه به زوجه تعلق می گیرد که این مهر با توجه به وضعیت و شرایط مالی زوج مشخص می گردد . این مهریه مختص نکاح دائم می باشد و در خصوص نکاح موقت چنین مهریه ای وجود ندارد در واقع در مورد نکاح موقت فقط مهر المسمی وجود دارد . این مهریه فقط زمانی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد او را طلاق دهد و در مورد فوت زوج و نداشتن نزدیکی و رابطه زناشویی چنین مهریه ای به زوجه تعلق نمی گیرد .

تماس و مشاوره با بهترین وکیل نفقه

 نکات مهم در خصوص مهریه نکات مهم در خصوص مهریه

1-مهریه حتما باید ارزش مالی داشته باشد مانند طلا ، پول ، ملک و …

2-زوجه بعد از عقد نکاح مالک کل مهریه می شود مگر اینکه قبل از وقوع نزدیکی  طلاق واقع شود در این حالت نصف مهریه به زوجه می رسد .

3-مهریه تحت هر شرایطی به زوجه تعلق می گیرد حتی اگر رابطه نامشروه و خیانتی در کار باشد و ثابت شود .

4-در صورت فوت زوجه مهریه با توجه به سهم الارث وراث به وراث او می رسد و در صورت فوت زوج از ترکه ی او برداشته و به زوجه می رسد .

5-مهریه از دیون ممتازه می باشد به این معنا که بر سایر دیون ارجح می باشد و ابتدا باید مهریه زوجه پرداخت شود سپس سایر دیون .

6-اگر مهریه وجه رایج کشور باشد به نرخ روز محاسبه می شود در واقع زمانی که زوجه مهریه خود را مطالبه نماید با توجه به نرخ روز محاسبه و ارزیابی می گردد .

7-زوجه می تواند به طور کامل یا بخشی از مهریه خود را ببخشد در واقع کاهش میزان مهریه بعد از عقد نکاح وجود دارد که باید در محضر ثبت گردد و گاها اذن پدر دختر لازم می باشد و این بستگی به محضری دارد که بخشش مهریه در آن ثبت می گردد .

8-افزایش میزان مهریه بعد از عقد نکاح امکان پذیر نمی باشد و اگر زوجی می خواهد مهریه همسر خود را افزایش دهد می تواند آن چه که مالیت دارد را تحت عنوان هبه یا صلح به او بدهد .

تماس و مشاوره با بهترین وکیل سرپرستی

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه ازدواج امری رایج در جوامع امروزی به ویژه جامعه ما می باشد که آثار مالی متعددی به همراه دارد مانند : نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و … مهریه از جمله امور و آثار مالی ازدواج می باشد که در فوق مفصلا درباره ی آن صحبت کردیم . وکلای پایه یک دادگستری کسانی هستند که اطلاعات حقوقی بالایی دارند و در مسائل خانوادگی که در پی آن ها مشکلات حقوقی به وجود می آیند خبره هستند و در اینگونه مشکلات به عنوان بهترین مشاور عمل خواهند کرد . آشنایی وکلا با مراجع قضایی و تجربه بالای آن ها در این مسیربسیار کمک کننده می باشد و امور را تسهیل می بخشد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با سال ها سابقه ی درخشان و کسب موفقیت در پرونده های خانوادگی امکان معرفی وکلای فوق حرفه ای و با تجربه را به شما دارد وکلایی که با وجدان کاری پرونده را مورد بررسی قرار می دهند و مشاوره های کامل و تخصصی ارائه می دهند و در صورت نیاز به حضور وکیل ، این پیشنهاد را به موکل داده و برای او قرارداد وکالت تنظیم می نمایند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید