مشاوره کلاهبرداری

مشاوره کلاهبرداری


مشاوره کلاهبرداری ؛ می‌خواهیم در این مقاله در خصوص کلاهبرداری سخن بگو چرا که این جرم از جمله جرایم عام الشمول بوده و امکان تجربه و حادث شدن آن برای افراد زیادی ممکن است در نهایت بسیار حائز اهمیت است که افراد اطلاعات خود را در این خصوص افزایش داده و از این طریق متضرر نگردد و یا در صورتی که قربانی این جنایت واقع شدند بدانند که چگونه از این شرایط خارج شده و از ضرر بیشتر جلوگیری نمایند همچنین در انتها می خواهیم با معرفی بهترین وکیل کلاهبرداری کمک شایانی به افراد جهت تحقق حقوقشان بنماییم .

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور کلاهبرداری با ما تماس بگیرید.

به طور معمول موضوع پرونده ها به دو دسته حقوقی و کیفری تفکیک میگردد و طرح دعوی به شکل شکایت کیفری ،درخواست حقوقی یا هر دو در مراجع ذی صلاح می باشد و اهمیت اطلاع از موضوع پرونده بدین دلیل می باشد که شکایات کیفری در دادسرا و شکایات حقوقی در دادگستری مطرح خواهند شد . رسیدگی در پرونده های حقوقی با ثبت دادخواست و تعیین شعبه و جلسه دادرسی در دادگاه های حقوقی صالح صورت گرفته و در پرونده های کیفری ابتدا شکایت در دادسرا مطرح خواهد شد و سپس در دادسرا تحقیقات اولیه توسط باز پرس انجام خواهد گرفت و و بعد از آن دادیارقرار را صادر نموده و پس از آن قرار صادره را به دادگاه ارجاع خواهد داد و در آخر قاضی دادگاه رای مقتضی صادر نموده و مرتکب به مجازات معین در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد .
از جمله تفاوت های جرم کلاهبرداری با دیگر جرایم کیفری در این می باشد که فرد قربانی اموال و دارایی خود را با رضایت خود به کلاهبردار و مجرم تحویل می دهد .
به بیان دیگر در واقع قربانی توسط کلاهبردار فریب خورده و دارایی خود را با رضایت کامل در اختیار وی قرار می‌دهد . در نتیجه مجرم ( کلاهبردار ) از این اعتماد سوء استفاده کرده و مرتکب کلاهبرداری میشود .

مشاوره باوکیل مالیات بر ارث

جرم کلاهبرداری چیست ؟

جرایم کیفری به جهت اهداف خود به چند دسته تقسیم می گردند و برخی علیه امنیت ملی و برخی علیه تمامیت جسمانی افراد برخی جرایم معنوی و برخی نیز بر علیه اموال می باشد کلاهبرداری از آن دسته از جرایمی است که بر علیه اموال افراد و دارایی ایشان صورت گرفته و با داشتن شرایطی محقق می گردد از این جرایم علیه اموال می توان به سرقت و خیانت در امانت نیز اشاره کرد .
تاریخچه جرم کلاهبرداری :
خصوص تاریخچه این جرم باید بیان کرد که اولین بار در سال ۱۸۱۰ در قانون جزای فرانسه جرم کلاهبرداری مطرح گردید و تا قبل از آن یکی از انواع سرقت و بردن مال دیگری محسوب می‌شد با توجه به این کلاهبرداری را جرمی جدید دانسته و برخی از حقوقدانان این جرم را بحران قرن بیستم نامیده اند چرا که معاملات مختلف در این قرن افزایش یافته و به وجود آمده است در نتیجه فریب و کلاهبرداری نیز به تبع افزایش چشمگیر داشته و ایجاد بحران نموده است

مشاوره با وکیل تنظیم قرارداد


کلاهبرداری پیش از انقلاب اسلامی :
جرم کلاهبرداری پیش از انقلاب اسلامی در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ذکر شده بود که برگرفته از ماده ۴۰۵ قانون جزایی فرانسه می بود مطابق این ماده مجربه حبس تأدیبی ۶ ماه تا ۲ سال و یا پرداخت جریمه از ۵۰ تا ۵۰۰ تومان و یا هر دوی آنها محکوم می گشت همچنین در صورت تکرار این جرم مرتکب از یک تا پنج سال اقامت در محل ارتکاب من میشد در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری در این قانون آمده است که مرتکب به حبس تأدیبی دو ماه تا یک سال و یا پرداخت غرامت ۲۰ تا ۲۰۰ تومان محکوم می گردید .
جنبه عمومی جرم کلاهبرداری :
جنبه عمومی جرم کلاهبرداری در زمان های گذشته هیچ چیزی به عنوان حیثیت یا جنبه عمومی جرم وجود نداشت و لذا تمامی جرایم قابل گذشت محسوب می‌شد و در نتیجه جرایمی که بر کل جامعه اثرگذار بود را جنبه عمومی جرم محسوب نمی کردند و در نهایت فرد قربانی و اطرافیان و هم قبیله ای های او از عمل مجرمانه فرد متضرر شده و مسئول جبران خسارت بودند .

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری :

جرم کلاهبرداری شامل عناصر تشکیل دهنده است که بدون هر یک از آنها جرم کلاهبرداری محقق نمی گردد.

اول از همه به عنصر قانونی آن می باشد همانطور که می دانید هیچ شغلی بدون داشتن عنصر قانونی جرم تلقی نمی گردد. یعنی باید برای آن فعل قانونگذار مجازات تعیین نماید تا فعلی جرم شناخته شود پس در نتیجه کلاهبرداری نیز جرم است. زیرا در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده و این عمل نهی گردیده است.

عنصر دوم عنصر معنوی یا روانی اینجا می باشد و به معنای قصد متهم از ارتکاب آن جرم است. عنصر معنوی شامل دونفره خاص و عام می گردد. عنصر آن قصد و علم و آگاهی مرتکب بوده و عنصر خواص جرم کلاهبرداری بردن مال دیگری می باشد .
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم و بادی بود که مهمترین آن است شرکت زمانی که عنصر روانی به مرحله عنصر مادی تبدیل نشود و یا به بیان دیگر تا زمانی که تفکر یک فرد تبدیل به عمل شود قابل کشف نبوده و در نتیجه مجازات باید سر نمی گردد عنصر مادی جرم کلاهبرداری شامل سه بخش می باشد.

ابتدا ارتکاب به وسیله فریب و تقلب. به طور مثال شخصی که هیچگونه مالکیت و یا اجازه برای فروش ملک را ندارد خود را مالک جا زده و اقدام به فروش می نماید. البته این عمل متفاوت از معامله فضولی می باشد و تفاوت های چشمگیری با آن دارد.

یا اینکه شخصی خود را وکیل معرفی کرده و از شخص به بهانه دفاع در دادگاه مبلغی اخذ می کند اما توانایی چنین کاری را ندارد. پس در نتیجه یکی از آن موارد عمل فریبکارانه است.

عنصر بعدی سپردن یا دادن مال با رضایت توسط شخص قربانی می باشد. بدین منظور که افراد در نتیجه فریبی که از فرد کلاهبردار خوردند با رضایت کامل و علم خود مال مورد کلاهبرداری را در اختیار شخص مجرم کلاهبردار قرار می دهند و در صورتی که این عمل با اجبار و اکراه صورت گیرد مشمول عنوان کلاهبرداری نمی گردد.

مورد آخر بردن مال است یعنی تا زمانی که قربانی مال را در اختیار شخص کلاهبردار قرار ندهد این جرم تحقق نمی یابد بدین منظور وقتی شخصی فریب دیگری را خورده باشد. به طور مثال قربانی باور کرده باشد که کلاهبردار وکیل است اما مبلغی به آن پرداخت نکرده و یا سندی در اختیار وی قرار نداده باشد شامل عنوان کلاهبرداری نمی‌گردد و مشمول جرم جعل خواهد شد.

در صورتی که هر یک از موارد فوق رخ نداده و محقق نگردد جرم کلاهبرداری تحقق نیافته و نمی توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبرداری محاکمه نمود .

مشاوره با  بهترین وکیل 

انواع کلاهبرداری :

این جرم در تقسیم بندی ، به انواع ساده و مشدد تقسیم میگردد : برای تشخیص کلاهبرداری مشدد از ساده به شرح ذیل اقدام میشود :
۱-مرتکب کارمند دولت یا یکی از ارگانهای عمومی تحت نظر دولت باشد.
۲-مرتکب سمت یکی از کارمندهای دولت یا کارمندهای ارگانهای عمومی تحت نظر دولت را جعل نموده باشد .
نظام حقوقی مجازات کلاهبرداری مشدد را نسبت به کلاهبرداری ساده یک درجه شدید تر در نظر گرفته است که در این شرایط مجرم به رد مال ،حبس از دو تا ده سال ، جریمه نقدی معادل مال ربوده شده و انفصال ابد از خدمات دولتی (کارمندان دولت ) ، محکوم میگردد .

کلاهبرداری رایانه ای :

کلاهبرداری رایانه ای از آن دسته جرائم رایانه ای می باشد اما نه به این معنا که هر کلاهبرداری از طریق رایانه تحقق یابد و صرف استفاده از رایانه محقق ارتکاب جرم نیست.
بلکه به این شکل است که مجرم بدون فریب دادن قربانی و از طریق اخلال در داده های اینترنتی نسبت به اطلاعات قربانی دسترس پیدا کرده و داده های اطلاعاتی و مالی وی را استخراج می نمایند.
اثبات جرم کلاهبرداری :
برای اثبات هرجرم به طورکلی مطابق قانون چهار روش وجود دارد:اقرار،شهادت،سوگند،
علم قاضی.
برای اثبات این جرم (کلاهبرداری) باید محرز گردد که کلاهبردار با نیرنگ و فریب مال را ربوده است و از آن طریق منفعت حاصل گردیده و به قربانی زیان وارد شده است .
مجازات جرم کلاهبرداری :
مجازات جرم کلاهبرداری پرداخت جزای نقدی معادل مال از طریق کلاهبرداری ربوده شده است می باشد همچنین باید همان مال را به صاحب حق نیز رد نماید .

مشاوره با موسسه حقوقی تهران 

وکیل کلاهبرداری :

با توجه به موارد فوق همانطور که مشخص گردید این گونه دعاوی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار بوده و مقوله‌ای بسیار حائز اهمیت است در نتیجه اولین کاری که شخص در مواجهه با کلاهبرداری می بایست انجام دهد دریافت مشاوره از وکیل متخصص در این زمینه بوده و یا در صورت تمایل اعطای وکالت به وی در جهت پیشبرد اهداف می باشد چرا که وکیل متخصص کلاهبرداری با تجربیات خود در این زمینه می‌تواند در سریعترین زمان ممکن و حداقل هزینه نسبت به احقاق حق موکل اقدام نماید .
حق الوکاله وکیل
حق الوکاله بر اساس تعرفه قوه قضاییه معین میگردد که به آن هزینه های رفت و آمد ، مطالعه پرونده ،هزینه دادرسی ، جلسه های رسیدگی و همچنین در صورت لزوم ارجاع به شهرهای اطراف را شامل میگردد .

در صورت نیاز به دریافت مشاوره و یا اعطای وکالت می توانید از طریق راه های ارتباطی با موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا تماس حاصل فرمایید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید