وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت;ارث شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول ، دارایی ها اعم از مثبت و منفی و در واقع ما ترکه متوفی می باشد .اموال فرد متوفی پس از فوت وی به ورثه او تعلق دارد و ورثه نیز مطابق سهم الارث خود ارث و اموال جا مانده از متوفی را تقسیم می کنند و برای ما ترک نیز ، تعیین و تکلیف صورت می گیرد و بدین شکل انحصار وراثت صورت می گیرد.

 ارث زمانی معنا پیدا می کند که فرد فوت کرده باشد و موت حقیقی رخ داده باشد . در برخی از موارد با موت فرضی شخص تقسیم ترکه صورت می گیرد . موت فرضی  زمانی در نظر گرفته خواهد شد که فرد غایب مطابق قانون و مطابق با حکم دادگاه و با شرایط خاصی مرده فرض شود . همچنین ،چنانچه شخصی مفقودالاثر شود اموال وی تقسیم نخواهد شد مگر پس از اثبات شدن فوت وی  و یا گذشت زمانی که شخصی در آن مدت زمان زنده نمی ماند.

در این مقاله به گواهی انحصار وراثت می پردازیم مادامی که دادگاه وراث را مشخص کرده ،در این صورت گواهی تحت عنوان گواهی انحصار وراثت صادر می کند همچنین برای اخذ گواهی، هر فردی که در اموال متوفی ذینفع باشد یا جز ورثه در نظر گرفته شود و سهمی در این اموال داشته باشد می تواند این درخواست را انجام دهد برای مثال طلبکاران یا فردی که مسئول اجرای وصیت متوفی باشد ذی نفع در این موضوع هستند و می توانند درخواست اخذ گواهی انحصار وراثت را نمایند.

وکیل انحصار وراثت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل تقسیم ارث،وکیل حقوقی،وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

 

در اینجا می بایست به این نکته توجه داشته باشیم که وارث به چه اشخاصی گفته می شود و اشخاص توسط رابطه نسبی و سببی از یکدیگر ارث می برند و مالکیت ورثه به ترکه متوفی در صورتی محقق می شود که حقوق ترکه انجام شود این حقوق و دیون شامل چه مواردی می باشد ؟ به عنوان مثال هزینه کفن و دفن میت و وصیت های متوفی تا یک سوم ترکه و چنانچه این دیون پرداخت نگردد هیچ یک از ورثه این امکان را ارث شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول ، دارایی ها اعم از مثبت و منفی و در واقع ما ترکه متوفی می باشد .اموال فرد متوفی پس از فوت وی به ورثه او تعلق دارد و ورثه نیز مطابق سهم الارث خود ارث و اموال جا مانده از متوفی را تقسیم می کنند و برای ما ترک نخواهد داشت که نسبت به اموال معامله ای انجام دهد و چنانچه معاملاتی صورت گرفته باشد شخصی که صاحب دیون باشد می تواند این معاملات را از بین ببرد و بر هم زند.

مطابق قانون چنانچه زمان و تاریخ فوت اشخاصی که نسبت به یکدیگر ارث می برند معلوم نباشد و تقدم و تاخر فوت آنها تعیین و مشخص نگردد اشخاص زیر از یکدیگر ارث نخواهند برد مگر در موارد خاص که در ماده ۸۷۳ قانون مدنی بیان شده و به غرق شدن ۲ نفر در این ماده اشاره شده است .

وراث مطابق قانون مدنی دارای سه تقسیم بندی می باشند :

. دسته اول (طبقه اول): پدر، مادر، همسر، فرزندان و نوه ها

دسته دوم(طبقه دوم): خواهر ، برادر، فرزندان خواهر و برادر ،پدربزرگ و مادربزرگ ، همسر .

دسته سوم( طبقه سوم): خاله ،عمه ، عمو، دایی ، فرزندان آن ها ،همسر.

مراحل انحصار وراثت به شرح ذیل می باشد :

در وهله اول برای درخواست باید به مرجع صالح برای رسیدگی مراجعه کرد و مطابق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف ؛ شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت و اقامت متوفی مرجع صالح جهت رسیدگی برای صدور گواهی انحصار وراثت خواهد بود و شخص درخواست دهنده می بایست به صورت کتبی تمامی اطلاعات و مشخصات خود و فرد متوفی را به شورا ارائه دهد .

جهت انجام انحصار ورثه باید تمامی اموال و دارایی های متوفی اعم از منقول و غیر منقول مشخص گردد و این لیستی که تهیه شده به اداره دارایی محل اقامت متوفی ارائه شود و با ارائه مدارک مورد نیاز و فرم مخصوص دادخواستی تحت عنوان انحصار ورثه تنظیم شود و به مرجع صالح تحویل داده شود مطابق قانون جدید فوت شدگان پس از سال ۹۵ ،اشخاصی که اقدام به اخذ گواهی می نمایند نیازی به پرداخت مالیات بر ارث ندارند .

برای انجام تمامی مراحل افراد نیازمند وکیل و مشاور متخصص در این زمینه می باشند چرا که انجام مراحل انحصار وراثت دارای ظرافت هایی می باشد که باید در خصوص تنظیم درخواست و انجام مراحل آن ، به نکات حائز اهمیت پرداخته شود .

موسسه های حقوقی جهت تسهیل در انجام انحصار وراثت این امکان را دارند که به تمامی اشخاص جامعه ، وکیل پایه یک دادگستری مجرب و مشاور متخصص در این زمینه را معرفی و ارائه نمایند .

چه زمانی اشخاص از ارث محروم می شوند :

1-کفر : کافر از مسلمان هیچ ارثی نمی برد اما مسلمان از کافر ارث می برد و اگر در میان وراث شخص کافر وراث کافر و مسلمان وجود داشته باشد فقط مسلمانان ارث می برد نکته حائز اهمیت دیگر در این خصوص این می باشد که مسلمان بر کافر برتری دارد و اگر وراث طبقه اول کافر باشند و وراث طبقه دوم مسلمان ،فقط وراث طبقه دوم که مسلمان هستند ارث می برند .

2-قتل : این مورد را با یک مثال توضیح می دهیم :  فرزند از پدر خود ارث می برد اما اگر پدر خود را عمدا و بدون دلیل قانونی به قتل برساند از ارث پدر محروم می گردد بنابراین باید توجه داشت اگر این قتل عمدی نبوده باشد یا برای دفاع بوده باشد یا دلیل قانونی داشته باشد این قضیه منتفی است و فرزند قاتل از پدر خود ارث می برد .

3- برده بودن :برده از ارباب خود ارث نمی برد زیرا با توجه به قوانین میان برده و ارباب رابطه نسبی و سبب وجود ندارد و چنانچه هیچگونه رابطه ای وجود نداشته ارث بری میان آنها معنایی ندارد .

4- لعان : زوجینی که یکدیگر را مورد لعان قرار می دهند از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندانی که لعان بخاطر آن ها واقع شده است ارثی نخواهند داشت .

5- زنا : فرزندان نامشروع که از رابطه ی زنا به دنیا آمده اند به دلیل این که به زانی ملحق نمی شوند ارثی نخواهند داشت همانطور که می دانید احراز رابطه ی سببی و نسبی در ارث مهم می باشد . اشخاصی که با یکدیگر ارتباط داشته و حاصل این ارتباط فرزند مشترک می باشد نیز از فرزند خود ارث نخواهند برد زیرا این فرزند به آنها انتساب نمی شود .

افراد می توانند به سه  شیوه ارث ببرند : یا به فرض یا به قرابت یا هم به فرض هم به قرابت .

 مطابق ماده  ۸۹۴ قانون مدنی صاحبان فرض اشخاصی می‌باشند که سهم آنها از ترکه و اموال متوفی مشخص و معین است و صاحبان قرابت کسانی می باشند که سهم آنها مشخص و معین نیست .

مطابق مواد قانون مدنی وراث در برخی موارد به فرض در برخی موارد به قرابت ارث می برند و گاهی هم به فرض و هم به قرابت ارث می برند سهم معین که فرض تلقی می‌شود بدین عبارت است : یک دوم ،یک چهارم، یک هشتم، دو سوم ، یک سوم و یک ششم از ترکه ؛ اشخاصی که به این فروض ارث می برند در قانون مدنی مشخص شده اند .

اشخاص که به فرض از متوفی ارث می برند عبارت اند از :زوجه ، زوج ، مادر، پدر .

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی نیز به قرابت ارث می برند بدین شرح می باشند :

دختر و دخترها ، خواهر و خواهرهای ابی و ابوینی و کلاله امی .

*اشخاصی که در متن فوق بیان نشدند فقط به قرابت ارث خواهند برد .

ارث بری به فرض :

سه شخص از وراث نصف ترکه را به فرض ارث می برند :

1-زوج یا شوهری که اولادی از متوفی نداشته باشد .

2-دختری که منحصراً و تنها فرزند باشد .

3-خواهر ابوینی یا ابی در صورتی که منحصرا وجود داشته باشد .

دو شخص از وراث ربع ترکه را به فرض ارث می برند :

شوهر یا زوج در صورت فوت زوجه با دارا بودن اولاد زوج یا زوجه ها مادامی که شوهرش فوت کند و اولادی نباشد .

ثمن: که در صورت فوت شوهر و با دارا بودن اولاد به زوجه یا زوجه ها تعلق دارد .

دو شخص از وراث دو سوم ترکه را به فرض ارث می برند :

 1-دو دختر و اصولاً در نبود اولاد پسر .

 2- دو خواهر در صورت نبودن برادر .

دو شخص از وراث ثلث ترکه را به فرض ارث می برند:

 1- مادر متوفی مادامی که میت اولاد و اخواه نداشته باشد .

 2- کلاله امی در صورتی که بیش از یک شخص باشد .

سه شخص از وراث سدس یا یک ششم ترکه را بر فرض ارث می برند:

 1- پدر 2- مادر 3- کلاله امی چنانچه تنها باشد .

وکیل انحصار وراثت :

افراد جهت انجام امور انحصار ورثه خود نیازمند مشاوره کامل در خصوص انحصار ورثه می باشند و همچنین نیازمند وکیل و مشاور متخصص در زمینه انحصار وراثت نیز هستند تا بتوانند امور و مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت و همین طور تقسیم ترکه و مراحل دیگر را به شکل کامل و دقیق انجام دهند و چنانچه اشخاص نیازمند وکیل باشند می تواند به موسسات حقوقی مراجعه نموده و جهت اخذ وکیل و یا دریافت مشاوره تخصصی اقدام نمایند  و چنانچه فقط مشاوره درخواست نمایند نیز یک مشاور متخصص در زمینه دعاوی مطروحه به آنها ارائه خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل تقسیم ارث،وکیل حقوقی،وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید