وکیل تحریر ترکه

تحریر-ترکه-مجد

وکیل تحریر ترکه

تحریر ترکه دراصطلاحات حقوقی مجموعه اقداماتی است که در نتیجه آن دارایی و دیون متوفی مشخص می‌گردد و از اموال شخص فوت شده محافظت به عمل می آید.

 انجام عملیات تحریر ترکه باعث می شود که ورثه اقدامات و بینش لازم در تصمیم گیری را پیدا کنند و بستانکار نیز با تحریر ترکه از چگونگی وصول طلب خود مطلع می شود و موصی له نیز تناسب میزان آن را با ارزش کل ترکه در زمان مرگ موصی میفهمد.

 البته ذکر این مورد لازم است که پس از فوت شخص اموال وی به صورت قهری و ناخواسته وارد دارای وراث وی می‌گردد و قبول و رد ترکه تأثیری در این انتقال ندارد .

در اینجا لازم است که به دو مورد اشاره بنماییم:

 قبول ترکه :

وراث متوفی می توانند دیون متوفی را بپردازند. ویا ترکه را واگذار و منتقل کنند تا بدهی بستانکار داده شود. و نیز می تواند قبول خود را منوط به تحریر ترکه نماید و پس از تحریر ترکه آن را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نماید .

رد ترکه :

وراث گمان می‌کنند که اموال متوفی کفاف بدهی های وی را نمی دهد واز طلبکاران و دادستان می‌خواهند که تحریر ترکه را به عهده بگیرد.

 در این صورت دیگر بار اثبات کافی و ناکافی بودن اموال بر عهده وراث  نیست .

در این زمینه اشخاص زیر می تواند درخواست تحریر ترکه بکنند:

 الف) وراث یا نماینده قانونی آنها

ب) امین غایب

 ج) قیم محجور

 طبق ماده ۳۳۸ قانون امور حسبی در متوفی خارجی ذینفع یا کنسول دولت متبوع متوقف می تواند درخواست تحریر ترکه بکند.

 طبق ماده ۳۲۵ ۳۲۸ قانون امور حسبی در مورد ترکه متوفی بلاوارث هر  ذینفع یا داستان  می تواند تحریر ترکه را درخواست کند.

برای تحریر ترکه ما به چندین مدرک اساسی نیاز داریم که عبارت است از:

 ۱- گواهی فوت مورث

۲- گواهی انحصار وراثت

۳- صورت تمام اموال شخص متوفی

ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی می‌گوید که عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند و علت این حکم جلوگیری از بی نظمی در امور تحقیق ترکه است.

 ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی مقرر می دارد که در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی و قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهروموم مراتب را به دادستان اطلاع بدهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

 در شرایطی که متوفی اموالی نداشته باشد وظیفه دادرس این است که مطابق شرایط موجود صورتجلسه را تنظیم کند و این مطلب را در آن درج نماید.

چنانچه طرح درخواست از جانب ذی نفع یا ورثه انجام گرفته باشد و پرونده کامل باشد شورای حل اختلاف جلسه ای تشکیل می‌دهد و با مشاهده اوراق پرونده اگر توضیح لازم باشد وی را دعوت و توضیحات او را گوش داده و و چنان نیاز به رسیدگی با حضور خوانندگان نیز باشد زمان نزدیک تعیین می‌شود و خواندگان نیز دعوت می‌شوند و تحقیقات انجام می شود و سپس تصمیم گیری می کنند

 مرجع صالح برای بررسی امور مربوط به تحریر ترکه دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و چنانچه مدت زمانی در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی شایسته به رسیدگی است و اگر متوفی در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حیطه آن باشد شایستگی رسیدگی دارد و اگر اموال غیر منقول در چند حیطه باشد دادگاهی که ازهمه زودتر اقدام کند شایسته رسیدگی است.

 با توجه به موارد فوق در این زمینه و اقدامات قبل و بعد از آن نیاز مبرم به یک مرجع عالم و آگاه داریم که بتواند شما را در این امر راهنمایی کند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا افتخار این را دارد که به واسطه وکلای خبره خود ، شما را در این زمینه راهنمایی کند و تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه پشتیبان شما باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید