وکیل تقسیم ارث

وکیل تقسیم ارث

وکیل تقسیم ارث;در این مقاله درباره ارث و موارد مربوط به آن صحبت خواهیم کرد بنابراین لازم است ابتدا آن را تعریف نماییم .

ارث ماترک متوفی ( شخصی که فوت می کند ) می باشد یعنی هر آنچه که از متوفی باقی می ماند در واقع اموال و دیونی می باشد که از شخص فوت شده باقی می ماند  و این ارث به وراث می رسد .

وراث به اشخاصی گفته می‌شود که به دلیل خویشاوندی نسبی یا سببی از ماترک متوفی ارث می برند که سهم الارث آنها متفاوت می باشد و به درجات و و طبقات مختلفی تقسیم می شوند . شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث می باشد بنابراین وارثی که فوت کرده باشد و در زمان فوت مورث زنده نباشد مستحق ارث نمی باشد به طور مثال هر فرزند از پدر خود ارث می برد اما فرزندی که زودتر از پدر خود فوت می کند از پدر خود ارث نمی برد حتی اگر فرزند داشته باشد ارث او به فرزندانش نمی رسد در صورتی که وراث دیگری وجود داشته باشند .

وکیل تقسیم ارث

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل تقسیم ارث،وکیل حقوقی،وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

در مورد حمل :

ارث بری زمانی اتفاق می افتد که نطفه زمان موت شخص منعقد بوده باشد و همچنین زنده متولد شود حتی اگر بلافاصله بمیرد .

نطفه ای که حمل ناشی از آن ده ماه از تاریخ فوت به دنیا بیاید منتسب به متوفی است .

باید توجه داشت اگر این حمل مانع ارث بری کامل تمام یا بعضی از وراث باشد تقسیم ترکه تا زمان معلوم شدن حال او امکان پذیر نیست اما اگر مانعی برای ارث بری هیچ یک از وراث نباشد تقسیم ترکه قبل از معلوم شدن حال او نیز امکان پذیر است و سهم دو پسر از همان طبقه برایش در نظر گرفته می شود تا تکلیف مشخص گردد. البته اگر جنسیت مشخص نباشد در صورتی که جنسیت مشخص باشد سهم همان جنسیت مشخص شده کنار گذاشته می شود .

در مورد وارث غایب مفقود الاثر: اگر احدی از وراث ، غایب مفقود الاثر باشد سهم او کنار گذاشته می شود تا حال او مشخص گردد .

در مورد کودکی که ولد الزنا می باشد :

این کودک از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد اما اگر حرمت رابطه‌ ای که طفل حاصل از آن است به یک طرف ثابت شود و به واسطه زنا یا شبه زنا نباشد فقط از آن طرف ارث می برد و بالعکس.

از قدیم میان وراث اختلاف نظرات زیادی در مورد تقسیم ترکه وجود داشته است که این موضوع را با مشکل جدی روبرو کرده است

این اختلافات اکثرا به مراجع قضایی کشیده می شوند و مرجع قضایی در این خصوص تصمیم می گیرد . در برخی موارد متوفی وصیت نامه دارد که باید توجه داشت هر شخص می تواند فقط یک سوم اموالش را وصیت نماید و هیچ پدر و مادری حق ندارد فرزندان خود را از ارث محروم نماید مراجع قضایی با توجه به این موارد و موارد مهم دیگر که در قانون ذکر شده اند در خصوص تقسیم ترکه حکم مقتضی را صادر می نمایند .

اگر همه ی افراد به نکات قانونی ارث توجه داشته باشند دیگر مشکلات این چنینی به وجود نمی آید اما متاسفانه امکان این آگاهی برای همه وجود ندارد در این مقاله تلاش می کنیم در خصوص ارث و طبقه بندی وراث صحبت نماییم .

تعریف ارث :

ارث از مهم ترین مباحث حقوق مدنی می باشد که با موت حقیقی شخص تحقق می یابد  و در دو معنا تعریف شده است :

1-در معنای اول انتقال قهری دارایی شخص متوفی به وراث او می باشد .

2-در معنای دوم اموالی است که بعد از فوت شخص به وراث او می رسد در واقع در اینجا صحبت از ترکه می باشد .

نکته : ترکه شامل تمامی اموال و حقوق مالی شخص فوت شده می باشد که پس از تسویه دیون ، بدهی و تعهدات شخص متوفی به وراث او تعلق می گیرد .

در تعریف ارث اختلاف چندانی وجود ندارد اما در میزان سهم الارث وراث همیشه اختلاف بوده و است  .میزان سهم الارث در مواد قانون مدنی کاملا مشخص شده است و علاوه بر این ، طبقه بندی ارث بران( وراث ) نیز در قانون ذکر شده است که در ذیل همه ی این موارد را بررسی خواهیم کرد :

بیشتر بخوانید:وکیل تخلیه ملک وکیل مالیات بر ارثوکیل سرپرستی

وراث در سه طبقه تقسیم می شوند :

1-طبقه اول : والدین ( پدر و مادر متوفی ) ، اولاد ( فرزندان متوفی ) ،اولاد اولاد( نوه ها )

2-طبقه دوم : اجداد ( پدر بزرگ ، مادر بزرگ متوفی ) ، خواهر و برادر ، فرزندان خواهر و برادر( خواهرزاده و برادر زاده متوفی )

3-طبقه سوم : اعمام و عمات ( عموها و عمه ها ) ، اخوال و خالات ( دایی ها و خاله ها ) و اولادشان

ترتیب طبقات در تقسیم ارث باید رعایت شود و اگر یک شخص از طبقه بالاتر وجود داشته باشد طبقات پایین ارث نمی برند به طور مثال اگر والدین متوفی یا فرزندان یا نوه های او حاضر و زنده باشند دیگر به کسانی که در طبقه دوم هستند ارث نمی رسد . نکته حائز اهمیت این می باشد که در هر طبقه وراث درجه بندی شده اند و وراثی که در این درجه بندی به متوفی نزدیکتر هستند مانع ارث بری وراث درجه دورتر می شوند به طور مثال اگر متوفی اولاد داشته باشد دیگر ارث به فرزند یا فرزندان اولاد او نمی رسد .

این طبقه بندی فقط در مورد خویشاوندان نسبی می باشد و در مورد خویشاوندان سببی موردی ذکر نشده است

اما با توجه به قانون زن و شوهری که در عقد دائمی یکدیگر هستند از یکدیگر ارث می برند و همسر دائمی جز وراثی است که در کنار همه طبقات و درجات ارث می برد و هیچ طبقه و درجه ای مانع از این ارث بری نمی باشد .

در نکاح موقت :

در این خصوص چند دیدگاه وجود دارد :

1-زن و شوهر در این نکاح از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر شرط توارث بین آن ها گذاشته شده باشد .

2- زن و شوهر در این نکاح زمانی از یکدیگر ارث می برند که شرط  توارث بین آن ها گذاشته شده باشد .

3-زن و شوهر در این نکاح  از یکدیگر ارث می برند مگر اینکه سقوط توارث شرط شده باشد .

دیدگاه اول مشهور تر و قابل تأیید می باشد .

موانع ارث :

برخی از موارد مانع از ارث بردن وارث می گردند که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

1-قتل : طبق مواد قانون مدنی اگر شخصی مورث خود را بکشد از او ارث نمی برد این قتل اعم از اینکه به مباشرت باشد یا به تسبیب یا منفردا یا به شراکت دیگری . در اینجا استثنائاتی  وجود دارد :

قتل عمدی به حکم قانون یا برای دفاع باشد بنابراین اگر شخصی مورث خود را عمدا اما به حکم قانون یا برای دفاع به قتل برساند به او ارث تعلق می گیرد و در صورتی که قتل غیرعمدی باشد نیز شرط توارث برقرار است.

۲-کفر : از دیگر مواردی است که مانع ارث بری توارث می شود کفر می باشد ؛

شخص کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر مورث خود کافر باشد و در میان وراث او یک مسلمان حضور داشته باشد وراث کافر هیچ ارثی نخواهم برد و همه ارث به وارث مسلمان می رسد حتی اگر وراث کافر از جهت طبقه و درجه بالاتر از وارث مسلمان باشند

به طور مثال اگر فرزند متوفی کافر باشد اما نوه های مسلمان باشند ارث به فرزند نمی رسد اما به نوه ها می رسد.

کفر و اسلام در زمان موت شخص اهمیت دارد در واقع اگر وارثی بعد از تقسیم ترکه کافر شود از ارث محروم نیست .

3-لعان : لعان از دیگر مواردی است که مانع ارث بری می گردد. زن و شوهری که یکدیگر را مورد لعان قرار داده اند از یکدیگر ارث نمی برند هم چنین فرزندی که به دلیل انکار او لعان صورت گرفته است از پدر خود ارث نمی برد و همچنین پدر از او ارث نمی برد اما این فرزند از مادر و خویشان مادری خود ارث می برد و مادر و خویشان مادری نیز از او ارث می برند در این مورد اگر پدر از لعان خود رجوع نماید رابطه توارث برقرار می گردد اما پسر از ارحام پدری

و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند در واقع فقط پسر از پدر ارث می برد .

حاجب :

حجب به حالت وارثی گفته می شود که به دلیل بودن وراث دیگر یا از کل ارث یا از بخشی از آن محروم می گردد.

حجب به دو صورت می باشد :

1-حجب حرمانی : وارث از کل ارث محروم می شود ؛ به طور مثال زمانی که خواهر یا برادر حضور دارند برادرزاده ارث نمی برد .

2-حجب نقصانی: فرضی که برای وارث وجود دارد از حد بالا به حد پایین تنزل می یابد ؛ به طور مثال زمانی که فرزند حضور داشته باشد سهم زوج از نصف به ربع تنزل می یابد .

وراث زیر حاجب حرمانی ندارند :

پدر ، مادر، دختر ، پسر ، زوج و زوجه .

بعضی از وراث به فرض ارث می برند برخی به قرابت و برخی گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند .

صاحبان فرض به اشخاصی گفته می شود که سهم آن ها از ترکه متوفی مشخص می باشد که عبارتند از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس

اشخاصی که به فرض ارث می برند شامل : پدر ، مادر ، زوج و زوجه هستند .

اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند شامل پدر ،دختر و دختران ،خواهر یا خواهران ابی یا ابوینی و کلاله امی .می باشند.

-فرض سه وراث نصف ترکه متوفی می باشد :

 1-مرد در صورت نبودن فرزند .

 2-دختر اگر تنها فرزند باشد .

3-خواهر ابوینی یا ابی در صورتی منحصر به فرد باشد .

 -دو وارث ربع ترکه یا همان یک چهارم ترکه متوفی را به ارث می برند:

1-مرد در صورت بودن  فرزند .

2-زن در صورت نبودن فرزند .

-مرد و زن در صورت بودن فرزند ثمن یا یک هشتم ارث می برند .

-فرض دو نفر از وراث دو سوم ترکه می باشد:

 1-دو دختر و بیشتر در صورتی که فرزند پسر وجود نداشته باشد .

 2-دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی به تنهایی در صورت نبودن برادر .

-دو نفر از وراث ثلث ترکه را به ارث خواهند برد :

1-مادر متوفی در صورتی که متوفی فرزند و اخوه  نداشته باشد .

 2-کلاله امی در صورتی که بیشتر از یکی باشد .

-سه نفر از وراث یک سوم یا سدس از ترکه را به ارث می برند :

پدر ، مادر و کلاله امی اگر تنها باشند .

از ترکه متوفی صاحبان فرض سهم خود را برمی دارند و بقیه به صاحبان قرابت می رسد

و اگر صاحب قرابتی وجود نداشته باشد باقی مانده ی ترکه  به صاحبان فرض رد می شود فقط در مورد زوج و زوجه رد وجود ندارد و فقط سهم مشخص خود را می برند نه مازاد بر آن ، البته اگر برای زوجه ی متوفی وارثی به جز زوج نباشد زوج علاوه بر سهم خود مازاد ترکه را نیز به ارث می برد .

وکیل تقسیم ترکه :

در اکثر خانواده ها در موضوع تقسیم ترکه اختلافاتی وجود دارد که با مشورت با وکیل مجرب می توان نسبت به سهم هر شخص آگاه شد و میزان سهم هر شخص را مشخص نمود و این اختلافات را خاتمه داد

در برخی از خانواده ها بیشتر اعضای خانواده علاقه ای به تقسیم ترکه ندارند اما حتی اگر یک عضو تمایل به تقسیم ترکه داشته باشد

این موضوع با تنظیم دادخواست تقسیم ترکه امکان پذیر است .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا دارای وکلای پایه یک دادگستری می باشد که در خصوص ارث و تقسیم ترکه اطلاعات جامع و کاملی دارند که بسیار کمک کننده خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید