وکیل تنظیم قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد

وکیل تنظیم قرارداد; تعریف قرارداد ( عقد ) :یعنی توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی .منظور از ایجاد یک اثر حقوقی همان خرید ،اجاره و از این قبیل موارد می باشد که این آثار حقوقی نیازمند توافق دو اراده هستند.

برای منعقد شدن هر عقد و قراردادی نیازمند ایجاب و قبول هستیم کسی که شروع به ایجاد یک قرارداد می نماید و پیشنهاد می دهد ایجاب کننده و طرف مقابل که قبول می نماید قبول کننده می باشد .

نام های دیگر قرارداد :عقد ،معامله ،عهد، پیمان ،کنترات می‌باشد که شاید اندکی با هم متفاوت باشند اما در تراضی و توافق دو اراده مشترک هستند عقد و قرارداد مترادف همدیگر می باشند و تنها تفاوت آنها در این است که عقد شامل عقود معین می باشد و قرارداد بر تمامی عقود چه معین چه غیر معین اطلاق می شود.

در قانون مدنی عقد این گونه تعریف شده است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد می نمایند که این تعریف ایراداتی دارد

و شامل همه عقود نمی باشد از کلمه نفر استفاده شده است که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می شد.

ایقاع در مقابل عقد وجود دارد وبر خلاف عقد با یک اراده ایجاد یا ساقط می شود مانند طلاق.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل تنظیم قرارداد،وکیل مالیات،وکیل اعاده دادرسی حقوقی و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

شرایط صحت قرارداد:

برای اینکه یک قرارداد به وقوع بپیوندد شرایطی لازم است که به آن شرایط اساسی صحت یک قرارداد می‌گویند

و در صورت عدم وجود این شرایط قرار داد اعتبار قانونی ندارد . این شرایط عبارتند از:

1-قصد و رضای طرفین 2-اهلیت طرفین 3-معلوم بودن مورد معامله 4-مشروعیت جهت معامله

منظور از قصد همان عمل بیرونی است که شخص برای ایجاد یک قرارداد از خود نشان می دهد و رضا همان عمل درونی می‌باشد

و اشتیاق و رضایت برای انجام یک قرارداد یا عمل می باشد.

2-اهلیت نیز از شرایط اساسی صحت یک معامله می باشد مقصود از اهلیت این است که شخص؛ عاقل بالغ و رشید باشد و قدرت و توانایی لازم برای اعمال حق را داشته باشد.

3-معلوم و معین بودن مورد معامله یعنی آنچه را که در موردش قرار داد تنظیم می شود باید معلوم و مشخص باشد و مجهول نباشد .

4- جهت معامله همان هدف معامله و قرارداد است که باید مطابق با شرع باشد و خلاف آن نباشد.

چهار شرط فوق از شرایطی هستند که باید در تمام قراردادها لحاظ شوند علاوه بر این شروط ممکن است در هر قراردادی شروط دیگری برای صحت آن آورده شود که آنها نیز باید رعایت شوند

انواع عقد :

عقود به انواع مختلفی تقسیم می شوند که در قانون نیز این تقسیم بندی آمده است و عقود را به ۵ دسته تقسیم نموده است:

1-لازم ۲-جایز ۳-خیاری۴- منجز ۵-معلق که هر یک را به اختصار توضیح خواهیم داد.

1-عقد لازم عقدی است که در آن هیچ یک از طرفین حق فسخ نخواهند داشت مگر اینکه حق فسخ در مواردی مشخص شده باشد.در این نوع عقد برای فسخ خواست و اراده دو طرف لازم است و هر دو طرف باید نسبت به فسخ راضی باشند مانند بیع ،اجاره ،مساقات ،مزارعه ،صلح

2-عقد جایز نقطه ی مقابل عقد لازم است که هر یک از طرفین عقد می توانند هر زمان عقد را فسخ نمایند

بدون رضایت طرف دیگر مانند : عاریه ، وکالت ،مضاربه

3-عقد خیاری عقدی است که در آن هر یک از طرفین یا یکی از طرفین یا شخص سومی حق فسخ داشته باشد مانند: بیع شرط ؛اگر در عقد بیع شرط گذاشته شود فروشنده می تواند تا یک زمان مشخص ثمن معامله را بازگرداند و عقد را فسخ نماید یا خریدار تا زمان مشخصی می تواند مثمن را برگرداند و ثمن را پس بگیرد این عقد خیاری نامیده می شود

4-عقد منجز عقدی است که در آن اثر عقد به  امر دیگری موقوف نمی شود و عقد قطعی می باشد مانند عقد بیعی که بدون هیچ شرطی باشد

5-عقد معلق درمقابل عقد منجز می باشد که اثر عقد در آن موقوف به امر دیگری است و مشروط می باشد به طور مثال

شخصی می گوید ماشینم را به برادرم می فروشم به شرط اینکه فلان کار را انجام بدهد در واقع تا آن کار انجام نشود بیعی صورت نمی گیرد.

عقود در تقسیم بندی دیگری به موارد زیر تقسیم می شوند :

1-معوض2 -غیر معوض 3-رضایی 4-تشریفاتی 5-عینی 6-معین7-غیر معین 8-تملیکی 9-عهدی 10-مسامحی 11- مغابنی 12-مطلق 13-مشروط  و …

بیشتر بخوانید: مشاوره حقوقی طلاقمشاوره حقوقی

خلاصه ای از تعریف عقود فوق :

1-عقد معوض : عقدی است که در آن عوض و معوض وجود دارد و طرفین عقد هر کدام در قبال چیزی که دریافت می کنند ثمن یا تعهدی خواهند داد مثال :در بیع ماشین خریدار در مقابل ثمنی که می دهد ماشین دریافت می کند.

2-عقد مجانی : عقدی است که بر خلاف عقد معوض فقط یکی از طرفین نفع می برد و طرفین به دنبال سود نیستند مانند هبه ؛ هبه در لغت به معنای هدیه می باشد و عقد هبه عقدی است که در آن  به شخص مقابل رایگان و بدون هیچ چشم داشتی مال یا تعهدی می دهیم.

3-عقد رضایی : عقدی است که با اراده و رضایت طرفین و بدون هیچ تشریفاتی منعقد می گردد مانند: خرید از سوپر مارکت ؛ جنسی خریداری می کنیم و مالی در قبال آن پرداخت می کنیم و هر دو طرف رضایت داشته و تشریفات خاصی نیز ندارد .

4-عقد تشریفاتی : این عقد علاوه بر اراده و رضایت طرفین تشریفات خاصی دارد که باید انجام پذیرد تا شکل قانونی پیدا کند مانند بیع اموال غیر منقول ( ملک) که باید قولنامه و سند و چنین مواردی را داشته باشد که به این موارد تشریفات می گویند.

5-عقد عینی : عقدی است که در آن مواردی ذکر شده است که عمل به آن ها لازمه صحت عقد می باشد در واقع رضایت طرفین باید با انجام موارد مشخص شده در قرارداد همراه باشد مانند : رهن ،هبه

6-عقد معین : عقودی که در قانون مدنی نامگذاری شدند و عنوان مشخصی دارند مانند:

الف ) بیع :عقدی است که به واسطه ی ایجاب و قبول مثمن در مقابل ثمن به دیگری واگذار می شود :

ملک در مقابل پول به خریدار واگذار می شود.

ب) اجاره :عقدی است که به واسطه ی ایجاب و قبول بین مستأجر و مؤجر و پرداخت اجاره بها ،مستاجر از منفعت عین مستاجره برای مدت معینی استفاده می نماید .

ج) رهن : عقدی است که مدیون مالی را به جهت وثیقه و امانت به دائن می دهد .

چ) مزارعه : عقدی است که در مورد زمین زراعی می باشد و یکی از طرفین در زمین زراعی طرف دیگر به فعالیت می پردازد و محصول و سود حاصله را با توجه به توافقی که در قرارداد نموده اند تقسیم می نمایند.

خ) مضاربه : عقدی است که در آن یکی از طرفین که به آن عامل یا مضروب می گویند با سرمایه طرف دیگر که مالک می باشد

تجارت می نماید و سود حاصل از این تجارت را با توجه به توافقی که در قرارداد آمده است ،تقسیم می نمایند

ح) جعاله : عقدی است که در آن  یکی از طرفین در قبال اجرتی که دریافت می کند باید به اعمالی که در قرارداد مشخص شده است ، عمل نماید.

د) شرکت : عقدی است که فی ما بین مالکان متعدد یک شی مشاع، منعقد می گردد و هدف آن اداره شی مشاع به روش خاص و توسط شخص خاص می باشد و سود و زیان حاصله بین شرکا تقسیم می گردد.

ذ) قرض:عقدی است که در آن اشخاص به علت نیاز مالی مبادله ای انجام می دهند تا بتوانند نیاز خود را تامین نمایند و مشخص می نمایند در زمان معینی به تعهد خود ( باز گرداندن پول) عمل کنند.

ر) وکالت : عقدی می باشد که در آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام اموری به واسطه توانایی یا علمی که آن شخص دارد، وکیل خود قرار می دهد.

ز) ضمان(ضمانت) : عقدی است که به واسطه ی آن یک شخص ضامن شخص دیگری می شود به این شکل که یا آن شخص بدهی را تا زمان مشخص پرداخت نماید یا متعهد شود بدهی آن شخص را  خود پرداخت نماید .

س) صلح : عقدی است که در آن طرفین به دعوایی که فی ما بین آنها می باشد خاتمه می دهند.

ش) بیمه:عقدی است که به موجب آن، بیمه گر متعهد می شود در شرایط مشخصی که حادثه ای رخ می دهد و ضرر مالی بر بیمه شونده وارد می شود آن را جبران نماید .

ص) هبه :عقدی است رایگان که یکی از طرفین به نفع طرف دیگر انجام می دهد.

ض) ودیعه : عقدی است که به موجب آن، اموال خود را به دیگری می سپاریم تا رایگان از آن نگهداری نماید. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیرنده مستودع تلقی می شود.

7-غیر معین : عقودی هستند که نام آنها در قانون مشخص نشده است اما چون بر اساس تراضی دو اراده می باشند چنانچه خلاف شرع و قانون نباشند صحیح می باشند .

8-عقد تملیکی:عقود از جهت موضوع به دو دسته تملیکی و عهدی تقسیم می شوند منظور از عقود تملیکی عقودی است که پس از ایجاب و قبول مالی از ملکیت یک طرف در می آید و به ملکیت طرف دیگر می رسد و این تملیک می تواند تملیک عین باشد (بیع) یا تملیک منفعت (اجاره ) و معوض باشد یا رایگان .

9- عقد عهدی : عقدی است که به موجب آن یک تعهد ایجاد می شود یا منتقل یا ساقط می گردد. این عقود به دو دسته یک عهدی یا دو عهدی تقسیم می شوند زمانی که فقط یکی از طرفین متعهد می شود یک عهدی ، و زمانی که دو طرف متعهد می گردند دو عهدی یا تعاهدی می گویند .

10-مسامحی : در عقد بیع باید عوض و معوض مشخص باشد تا این عقد صحیح واقع گردد و همچنین باید  بین عوضین تناسب وجود داشته باشد در عقود مسامحه ای طرفین تلاشی برای رعایت این تناسب ندارند و علم اجمالی به موضوع و مورد معامله کافی می باشد خیارغبن نیز در این عقد وجود ندارد.

11-مغابنی:در عقد مغابنه ای هر دو طرف می کوشند تا ضمن عقد به یک پیروزی برسند و تلاش می کنند تناسب بین ارزش عوضین وجود داشته باشد و حتی اگر این تناسب وجود ندارد به نفع خود آن شخص باشد و به علم اجمالی در مورد موضوع و مورد معامله اکتفا نمی نمایند در واقع طرفین باید علم مفصل و کافی داشته باشند همانطور که از نام این عقد امر مشخص است هر یک از طرف می کوشد تا  طرف دیگر را مغبون کند و در این عقد خیاری به نام خیار غبن وجود دارد که اگر هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد می تواند معامله را فسخ نماید غبن در لغت به معنای گول زدن می باشد.که اگر هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد می تواند معامله را فسخ نماید غبن در لغت به معنای گول زدن می باشد.

خیار غبن  در صورتی قابل اجراست که شخص مغبون خود این غبن را  نپذیرفته باشد البته اصل بر جهل مغبون می باشد.

12-مطلق : عقد مطلق که نام دیگر آن عقد ساده می باشد عقدی است که در آن هیچ شرط و قیدی وجود ندارد .

13-مشروط:عقد مشروط عقدی است که شرط در آن وجود دارد (شرط صفت ،شرط نتیجه)

مثلا در معامله ای شرط می شود که مبییع یک ویژگی خاص داشته باشد(شرط صفت ) یا معامله‌ ای مشروط    می شود به یک نتیجه (شرط نتیجه ).

عقود دیگری نیز وجود دارند که تعریف آن ها از نام هایشان مشخص می باشد مانند عقود جمعی ،فردی ،الحاقی ،مستمر، با اراده و مذاکرات .

نکته بسیار مهم در خصوص قراردادها این است که اصل بر لزوم و صحت قراردادها است.به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، اصل بر این است که لازم است

و کسی که ادعا  می کند قرارداد جایز است باید ادعای خود را ثابت نماید.

وکیل تنظیم قرارداد:

وکیل تنظیم قرارداد;برای تنظیم هر عقد و قراردادی باید به نکات مهمی از جمله نوع عقد ،خیارات قانونی و از این قبیل موارد توجه کرد و داشتن وکیل مجرب در تنظیم یک قرارداد بسیار کمک کننده می باشد چرا که هر کلمه ای در قرارداد معنا و مفهوم خاص خود را دارد

که اشخاص از آن غافل هستند و این غفلت می تواند منجر به ضرر برای شخص شود .

قرارداد نویسی خود دارای اصولی می باشد که هر کس به آن واقف نمی باشد یک وکیل با علمی که دارد به این اصول واقف است و می تواند قراردادی تنظیم نماید که خالی از ضرر می باشد .

متاسفانه امروزه اکثر جامعه گرفتار مسائلی هستند که از عدم اطلاع و آگاهی بر می آید و از آنجا که همیشه پیشگیری بهتر از درمان بوده است مشورت با شخص آگاه همچون وکیل چاره ساز خواهد بود و این گرفتاری ها را کاهش می دهد .

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد لایحه نویسی،وکیل تنظیم قرارداد،وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید