وکیل تهدید

وکیل تهدید

وکیل تهدید،امروزه به دلیل زیاد شدن بزه و جرائم کیفری ، جامعه با مشکلاتی رو به رو شده است که در گاهی موارد این مشکلات آسیب های جدی به اشخاص وارد می نماید از جمله این جرائم کیفری ، جرائمی همچون توهین ، تهدید ، قتل ، کلاهبرداری ، سرقت و… می باشد که امروزه ما با جرم تهدید بیشتر سرو کار داریم و این عمل یا به عبارتی جرم باعث ایجاد رعب و ترس در بین افراد جامعه شده است که اشخاصی که مرتکب این جرم می شود ، دیگری را تهدید به مرگ ، تهدید به قتل ، همچنین تهدید به آسیب رساندن به خانواده شخص و… می نمایند که این موضوع باعث از بین رفتن آرامش اشخاص در جامعه  خواهد شد .

وکیل تهدید

برای مشاوره با وکیل تهدید با ما تماس بگیرید.

امروزه جرم تهدید به دلیل مسائل به خصوص مالی در جامعه به وفور یافت می شود . اشخاص به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی که باعث ایجاد فشار و مشکلات برای مردم شده است ، دست به جرائم مختلفی می زنند که تهدید از مهم ترین آنهاست . مادامی که شخصی تلاش بر به دست اوردن مال دیگری انجام می دهد از طریق متوصل شدن به عمل تهدید سعی انجام این عمل ( به دست اوردن مال دیگری یا پول ) می نماید .

مشاوره با وکیل لایحه نویسی

بر اساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی ، حکم مجازات تهدید از طریق اجبار، به دو دسته تقسیم شده است که هر دو در خصوص مرتکب جرم تهدید  در موضوع اجبار بوده است که چنانچه شخصی تهدید نماید و ضمن آن نیز شخصی را اجبار نماید به مجازات ذیل محکوم خواهد شد :

1- از 1 تا 74 ضربه شلاق تعزیری

2- حبس از دو ماه تا دو سال

مشاوره با وکیل توهین

تهدید :

چنانچه شخصی ، شخص دیگری را در خصوص انجام یک عمل نامشروع بترساند ، جرم تهدید محقق شده است . مجازات جرم تهدید، چنانچه با اجبار همراه شود، مجازات های مذکور دارای مجازات 1 تا 74 ضربه شلاق تعزیری و حبس از سه ماه تا دو سال می باشد ، که در غیر این صورت، یکی از دو مجازات ذکر شده از 1 تا 74 ضربه شلاق تعزیری می باشد .

 البته در خصوص ترساندن و برای اینکه عمل ترساندن، جرم تهدید محسوب گردد ، لازم است که اولا شخص تهدید کننده، تهدید شونده را در خصوص انجام یک عمل نامشروع و غیر قانونی دچار رعب و وحشت نماید و ثانیا، این عمل می بایست در آینده محقق گردد . پس در نتیجه ترساندن افراد به نسبت انجام اعمال مشروع و قانونی همچون شکایت کردن در مراجع قانونی تهدید محسوب نخواهد شد .

امروزه به دلیل وجود مشکلات مالی برای اشخاص ، برخی از افراد برای به دست اوردن مال غیر از طریق نا مشروع ، اقدام به تهدید ، سرقت و … می نمایند که این باعث ایجاد مشکلات و خطرات فراوانی برای مردمان یک جامعه شده است که برای جلوگیری از این مسائل برای جرائمی که آسیب و خطرات زیادی بر مردم دارد ، مجازات سنگینی را تعیین کرده است چرا که امنیت یک جامعه بسیار مهم می باشد .

البته نا گفته نماند که برخی ازجرائم به صورت عمد نمی باشد و قانون گذار نیز در این خصوص مجازات سبک تری را در نظر گرفته است ولی برخی از جرائم ذاتا عمد می باشد به عبارتی شخصی که جرم تهدید را مرتکب می شود و شخصی را تهدید به قتل و… می نماید ، ذاتا از روی عمد و به شکل عمدی این عمل رامرتکب شده است .

وکیل تهدید

مشاوره با بهترین وکیل

انواع تهديد:

برای تهدی ها طبقه بندی در نظر گرفته شده است تا قابل تفکیک باشد و دارای دو دسته بندی می باشد که به شرح ذیل می باشد :

1- تهدید سخت

 2- تهدید نرم

تهدید سخت عبارت است از : چنانچه کشوری کشور دیگری را تهدید به حمله نظامی نماید در این حالت تهدید سخت صورت گرفته است .

تهدید نرم نیز بدین شرح می باشد : مادامی که از ارزش ها یا باور های یک جامعه توسط بیگانه و دشمن کم شود دراین حالت تهدید نرم صورت می گیرد .

راه های اثبات تهدید به شرح ذیل می باشد :

اقرار

 شهادت

 علم قاضی

چنانچه شخصی خواستار چنین شکایتی باشد ، می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ،اقدام به ثبت این دادخواست نمایند همچنین این جرم در زمره جرائم کیفری قرار می گیرد .

در قانون مربوطه نیز این جرم تعریف شده است و مجازات آن صراحتا بیان شده است .

بر اساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی: هرشخص از طریق اجبار و قهر یا با اکراه و تهدید شخص را  به دادن نوشته ، سند یا امضا و یا مهر الزام نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به وی یا سپرده به او باشد را از وی بگیرد ، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

بر اساس ماده مذکور که بیان می کند تهدید همراه با اجبار می باشد ، همچنین در عمل صورت گرفته در صورتی جرم تهدید شامل ماده فوق می شود که حتما نتیجه یعنی اخذ سند یا نوشته صورت گیرد . چنانچه گرفتن سند یا نوشته محقق نشود ، رفتار مرتکب ، مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی می شود .

مشاوره با وکیل تعییر سن

براساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جرم تهدید چنین بیان می کند : مادامی که شخص دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نیز نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود .

در مقابل ماده 668 ، ماده 669 وقوع جرم تهدید را منوط به تحقق نتیجه بیان نمی کند و جرم بیان شده در این ماده، یک جرم مطلق می باشد . به عبارتی، جهت تحقق جرم تهدید ، ضرورت ندارد که تهدید کننده تهدید خود را بر روی تهدید شونده اعمال نماید .

مجازات جرم تهدید :

تهدید در قانون مجازات اسلامی در دو ماده 668 و 669 آمده است ، بنابراین مجازات جرم تهدید نیز با در نظر گرفتن این مواد مقرر شده است و به شرح ذیل می باشد :

۱- مادامی که عمل مرتکب، تهدید همراه با اجبارباشد و به وسیله این تهدید ، سند یا نوشته ای از تهدید شونده به طریق اجبار و زور اخذ نماید، مطابق ماده 668 قانون مجازات اسلامی به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

۲- اگر عمل مرتکب، مشمول ماده 668 نباشد و سند یا نوشته ای را از تهدید شونده اخذ نکند ، مجازات او مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مطابق این ماده قانونی به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود .

در نتیجه تفاوت مجازات جرم تهدید در این مواد مذکور بدین شکل است که در ماده 669 صرفا یکی از مجازات های تعیین شده برمرتکب جرم تهدید اعمال خواهد شد ولی در صورتی که در ماده 668 هر دو مجازات حبس تعزیری و شلاق نسبت به مرتکب جرم اعمال می شود .

بر اساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، مادامی که شخصی فرد یا افراد غیری را به زور و به اجبار یا تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی کند ، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار مرتکب خواهد بود .

بهترین موسسه حقوقی در تهران

در نتیجه طبق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی ، نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا محکومیت زندان از دو ماه تا دو سال می باشد .

طرق اثبات جرم تهدید :

پس از بیان مفهوم جرم تهدید و مجازات تعیین شده مطابق قانون مجازات  برای آن ، در این قسمت به معرفی طرق اثبات جرم تهدید خواهیم پرداخت . مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، راه های اثبات جرم و ادله ای که می توان در خصوص وقوع جرم به اثبات آن کمک کرد بدین شرح می باشند :

  1- اقرار

 2- شهادت

 3- قسامه

 4- سوگند

 5- علم قاضی

وکیل تهدید
وکیل تهدید

نکته قابل توجه اینکه قسامه مختص جنایات وارد بر جسم می باشد و سوگند نیز به عنوان ادله اثبات کننده در جرایم تعزیری نمی باشد .

1- اقرار متهم :

اقرار به عنوان یکی از راه های اثبات جرم تهدید ، بدین شرح می باشد که اقرار، اعتراف به ارتکاب جرم و پذیرش انجام جرم از طرف متهم، نزد مقام قضایی در نظر گرفته شده است .

 مطابق با ماده 172 قانون مجازات اسلامی در مورد اقرار چنین بیان کرده است که: در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی می باشد. بنابراین اگر شخصی که جرم تهدید را انجام داده و متهم شده، یک بار به انجام تهدید اقرار کند ، جرم تهدید اثبات می شود و متهم مطابق قانون ، به مجازات مشخص محکوم خواهد شد .

2- شهادت شهود :

 شهادت از راه دیگری در خصوص اثبات جرم تهدید می باشد . شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات جرم تهدید می باشد که عبارت است از خبر دادن و بیان جرم مرتکب شده توسط متهم توسط شخصی غیر از شاکی و متهم پرونده که به عبارتی به این شکل است که وی به عنوان شخص ثالث شاهد وقوع این جرم بوده است و این شهادت بر وقوع  جرم تهدید یا عدم وقوع آن، نزد مقام قضایی صورت می پذیرد .

با توجه به ماده 199 قانون مجازات اسلامی در خصوص شهادت بدین شرح می باشد : نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است. چنانچه دو شاهد مرد که دارای شرایط لازم برای شهادت نیز هستند ، نزد مقام قضایی، بر انجام جرم تهدید شهادت دهند ، جرم تهدید اثبات خواهد شد .

3- علم قاضی :

مطابق ماده 211 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز یکی از دلایل اثبات جرم تهدید در نظر گرفته شده است . به موجب ماده مذکور: علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در امری که نزد وی مطرح شده است و وجود دارد و او به یقین کامل رسیده باشد.

در نتیجه با در نظرداشتن ماده 211 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف علم قاضی به عنوان یکی از راه های اثبات جرم تهدید می توان چنین برداشت کرد که : اطمینان و یقینی که قاضی صالح جهت رسیدگی به پرونده در مورد انجام جرم تهدید از ناحیه متهم پیدا کرده است و این یقین و اطمینان، با استناد به اماره های قانونی و قضایی موجود در پرونده کیفری تهدید ، توسط قاضی اخذ شده است و در نتیجه یقین وی به عنوان ادله اثبات جرم تعیین شده است.

محل وقوع جرایم توهین، تهدید و افترا

توسط وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۷۲۱ هیات عمومی دیوان علی کشور که محل اقامت و سکونت شاکی را محل وقوع انواع جرم تهدید و همچنین دادسرای محل اقامت شاکی را صالح به رسیدگی می دانند . در خصوص توهین و تهدید و افترا از طریق تلفن محل شنیدن الفاظ مجرمانه فوق صالح به رسیدگی خواهد بود .

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

شیوه رسیدگی به جرم کیفری تهدید :

بنابراین شاکی شکایت جرم تهدید را ثبت می کند و این شکایت به شعبه دادسرا ارجاع داده خواهد شد و رسیدگی به جرم تهدید آغاز خواهد شد . نحوه رسیدگی به جرم تهدید به صورت ذیل است :

1- دادسرا موظف به انجام تحقیقات مقدماتی رسیدگی به جرم تهدید می باشد و در کنار این تحقیقات، به کلیه دلایل و راه های اثبات تقدیم شده از سوی شاکی و متهم پرونده تهدید رسیدگی می نماید .در نهایت بعد از پایان تحقیقات مادامی که نظر دادسرا بر عدم انجام  عمل یا جرم نبودن عمل باشد ، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا ومرجع صالح این پرونده صادر میگردد ، وگرنه قرار جلب به دادرسی را صادر می نماید و پرونده تهدید را به دادگاه کیفری دو ارجاع می دهد .

2- دادگاه کیفری دو با دریافت پرونده تهدید و ارجاع آن با شعبه صالح ، وقت رسیدگی تعیین می کند و این وقت دادرسی به شاکی و متهم از طریق سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک ) ابلاغ می شود. در وقت تعیین شده نیز دادگاه مجدد به ادله طرفین پرونده تهدید رسیدگی کرده وچنانچه نیاز باشد دستور به تجدید جلسه ، یک یا چند جلسه رسیدگی را صادر می نماید و پس از پایان تحقیقات ، ختم رسیدگی را اعلام می نماید و چنانچه متهم را مجرم تشخیص دهد ، حکم محکومیت کیفری متهم را صادر خواهد کرد .

3- حکم محکومیت کیفری جرم تهدید ، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و با تایید شدن رای توسط دادگاه تجدید نظر، حکم محکومیت نسبت به متهم جرم مذکور اجرا خواهد شد .

مشاوره باوکیل داوری 

جهت وقوع و انعقاد یک جرم می بایست ۳ رکن مهم آن به وقوع بپیوندد و در نتیجه این سه رکن در ایجاد جرم لازم و ضروری می باشد که عبارت اند از :

1- عنصرمعنوی بدین شرح که : که مرتکب با قصد و نیت مجرمانه ، و همچنین آگاهانه قصد انجام عمل مجرمانه را در سر داشته باشد و برنامه ریزی کرده باشد .

2- عنصر قانونی عبارت است از : که در وهله اول قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و همچنین مطابق قانون مجازات اسلامی محکومیت و مجازات برای آن تعیین کرده باشد .

3- عنصر مادی نیز بدین شرح می باشد که : تجلی بیرونی جرم می باشد ، به عبارتی که  مجرم با انجام عملی مادی و بیرونی قصد خود را که انجام عمل مجرمانه است محقق سازد که این عمل به صورت ترک فعل یا انجام فعلی خاص می باشد که جرم تلقی شده است .

برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید به وجو آید تا این جرم به وقوع بپیوندد :

1- تهدید کننده قادر به انجام عملی که شخص دیگر را تهدید کرده است، باشد .

2- با در نظر گرفتن وضعیت تهدید شونده ، این عملی که توسط مجرم به صورت تهدید بیان شده است قابلیت وقوع داشته باشد .

3- تهدید امری نسبی می بغاشد بنابراین با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت و صدور رای قرار خواهد گرفت و ملاک تشخیص این جرم نیزبه صورت عرفی می باشد .

شکایت در خصوص جرم تهدید :

جهت طرح شکایت تهدید می بایست ابتدا به دفتر خدمات قضایی جهت تنظیم و ثبت شکایت مراجعه شود . جهت ثبت شکواییه تهدید ، مشخصات فرد تهدید کننده ، محل وقوع جرم و نیز ادله طرح شکایت نظیر شهود ، متن‌های فضای مجازی و … لازم می باشد تا اطلاعات درج شده و در نهایت شکواییه ثبت گردد .

بعد از ثبت شکواییه براساس محل وقوع در ادامه پرونده به دادسرا و مرجع صالح ارجاع داده می شود تا تحقیقات مورد نیاز از شاکی انجام شده و صحت و سقم ادله شروع گردد .

با تشخیص دادیار پرونده ، برای متهم قرار مجرمیت صادر می گردد و برای او وثیقه تعیین می شود و همچنین ابلاغیه جلب به دادرسی نیز برای او صادر می شود . قرار مذکور تا ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد و در ادامه پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود تا قاضی برای آن وقت رسیدگی تعیین کند .

در جلسه رسیدگی ادله شاکی و دفاعیات متهم مجددا بررسی می شود و دادگاه بدوی رای مطلوب را با توجه به ادله صادر می‌نماید که تا ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می باشد .

مشاوره با وکیل قتل

وکیل تهدید :

در خصوص جرائم کیفری باید به این نکته توجه کرد که جرائم و پرونده های کیفری بسیار حساس و دارای پیچیدگی می باشند چرا که این پرونده ها دارای نکات فنی می باشد که نیازمند حضور متخصص این زمینه که وکیل پایه یک دادگستری است ، می باشد  بنابراین تمامی اشخاص به دلیل عدم آگاهی در خصوص پرونده ها به خصوص پرونده های کیفری و علی الخصوص پرونده همچون تهدید ، اشخاص دچار مشکلاتی در روند پرونده و در اخذ رای می شوند و به همین دلیل می بایست در این زمینه وکیل تهدید حضور داشته باشد چرا که متخصص در این زمینه می باشد و وکیل تهدید تمامی مراحل را به سادگی از طریق دارا بودن تجربه و همچنین تحصیلات در این زمینه طی خواهد کرد و در نتیجه وی می تواند نتیجه مطلوب را از طریق ارائه دادخواست مربوطه ، انجام دفاعیات ، ارائه لایحه و همچنین دیگر اقدامات مورد نیاز کسب نماید .

*جرائمی همچون تهدید از جرائمی می باشد که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و با گذشت شاکی جنبه خصوصی جرم از بین خواهد رفت .

* همچنین از دیگر نکات در خصوص جرم تهدید صدا یا فیلم ضبط شده می باشد ک به عنوان دلایل اصلی در دادگاه محسوب نمی‌شود ، اما به عنوان اماره برای آگاهی و علم قاضی به تحقق جرم می‌توان از آن‌ها استفاده کرد .

*اگر جرم تهدید همراه با جرائمی دیگری مانند اخاذی، توهین و … توسط مرتکب انجام شود ، اشد مجازات در هر کدام از جرایم برای فرد مجرم درنظر گرفته خواهد شد .

*جرم تهدید به دلیل ماهیت کیفری که دارد و مجازات آن که معمولا در دادگاه با در نظر گرفتن متهم  که مرتکب تهدید در خصوص شاکی بررسی می‌شود که به عبارتی شاکی باید دلایل بسیار محکمی برای اثبات جرم را داشته باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید