وکیل حقوقی در تهران

وکیل حقوقی در تهران

وکیل حقوقی در تهران؛ قانع نبودن اشخاص به حق خود و عدم رعایت حقوق و تکالیفشان و در برخی موارد سوء تفاهم و عدم امکان سازش باعث ایجاد مشکلات و اختلافاتی می گردد که در نتیجه منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی می شود . در این مقاله درباره دعوای حقوقی و دعوای کیفری و تفاوت این دو دعوا ، چگونگی و شرایط طرح دعوا در محاکم و بهترین وکیل حقوقی تهران صحبت خواهیم نمود .

دعوای حقوقی :

 دعاوی حقوقی به حقوق اشخاص مربوط  می شوند و در قانون ما به دو دسته  اشخاص و اموال تقسیم می گردند . دعاوی حقوقی مربوط به اشخاص شامل : طلاق ، تابعیت ، ازدواج ، حضانت و از این قبیل موارد می باشند  و دعاوی حقوقی مربوط به اموال شامل :‌ قرارداد خرید و فروش ، رهن ، اجاره ، مطالبه وجه ،‌ وصیت ، ارث و … می باشند که در دادگاه های حقوقی قابل طرح هستند .

بنابراین اگر حق شخصی توسط دیگری تضییع شود شخص می تواند در مراجع قضایی طرح دعوا نماید و با ارائه مدارک مستدل به حق خود برسد .

برای مشاوره با وکیل حقوقی در تهران با ما تماس بگیرید.

دعوای کیفری :

پرونده هایی که در آن ها جرمی رخ داده و توسط قانونگذار برای آن جرم ، مجازات تعیین شده است ، کیفری می باشند و قابل طرح در مراجع قضایی کیفری هستند .

جرم به معنای فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده باشد مانند سرقت ، کلاهبرداری ، قتل ، اختلاس و …

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری دادسرا می باشد . در دادسرا پرونده به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و به دادگاه کیفری صالح ارجاع می دهد تا حکم مقتضی صادر می شود .

مشاوره با وکیل کیفری

تفاوت میان دعاوی حقوقی و کیفری :

دعاوی قابل طرح در مراجع قضایی به دو قسم حقوقی و کیفری تقسیم می شوند .

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هر زمانی  که در مورد حقوق خود دچار اختلاف می شوند برای رسیدن به حق خود می توانند در محاکم ، طرح دعوا نمایند البته پیش از طرح دعوا باید با یک مشاور حرفه ای و متخصص مشورت نموده و با مدارک مستدل طرح دعوا نمایند زیرا هر شخصی که ادعایی دارد باید آن را در محاکم ثابت نماید .

 1-اولین تفاوت دعوای حقوقی و کیفری موضوع آن ها می باشد موضوع دعاوی کیفری جرائم هستند .

2- دومین تفاوت اینگونه دعاوی نحوه مطرح کردن آن ها در مراجع قضایی می باشد .

برای طرح دعاوی حقوقی ابتدا باید دادخواست تنظیم شود اما برای طرح دعاوی کیفری اولین مرحله تنظیم شکواییه می باشد .

3- هزینه دادرسی در تمامی دعاوی کیفری برابر می باشد  و در واقع اینگونه دعاوی غیر مالی می باشند اما هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی با توجه به موضوع پرونده و بهای آن ( خواسته ) متفاوت می باشد در واقع اگر بهای خواسته بالا باشد هزینه دادرسی نیز بالا خواهد بود و بالعکس ، دعاوی حقوقی به دو قسم مالی و غیر مالی تقسیم می شوند .

4- طرفین دعاوی حقوقی ؛ خواهان و خوانده می باشند و طرفین دعاوی کیفری شاکی و مشتکی عنه هستند .

مشاوره با وکیل حقوقی

5- مهم ترین تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری ؛ مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی می باشد . مرجع قضایی صالح به دعاوی کیفری دادسرا و مرجع قضایی صالح به دعاوی حقوقی دادگاه های حقوقی می باشند و معمولا در دعاوی مربوط به اموال منقول  دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول دادگاه محل وقوع ملک مرجع صالح برای رسیدگی می باشند .

6-اسباب طرح دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت هستند ؛ اگر حق شخصی با فعل یا ترک فعل دیگری ضایع گردد به طوریکه این فعل یا ترک فعل توسط قانوگذار در قانون جرم تعریف شده باشد موضوع جنبه کیفری دارد اما اگر تضییع حق شخص ، با فعل یا ترک فعلی باشد که قانون گذار در قانون آن رفتار را جرم تلقی نکرده باشد موضوع جنبه حقوقی دارد .

7-اولین قدم در طرح دعاوی کیفری ، شکایت ، در قالب شکواییه در دادسرا می باشد ، دادسرا شکواییه را مورد بررسی قرار می دهد و پس از تحقیقات اولیه ، پرونده را با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری صالح ارجاع می دهد تا بررسی های لازم انجام پذیرد و حکم مقتضی صادر گردد . در دعاوی کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد .

8-از دیگر تفاوت های دعاوی حقوقی و کیفری درمجازات می باشد که در دعاوی کیفری زمانی که جرم شخص ثابت شود علاوه بر جبران خسارت باید مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار را متحمل شود اما در دعاوی حقوقی مجازاتی وجود ندارد زیرا نه دادگاه صالح برای رسیدگی به امور حقوقی صلاحیت تعیین مجازات دارد نه موضوع پرونده جنبه ی کیفری و مجرمانه دارد .

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی :

با توجه به مطالب فوق برای طرح و اقامه دعوا در مراجع قضایی باید توجه داشت موضوع دعوا  چیست ؛ کیفری یا حقوقی . بنابراین باید با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت و پس از بررسی کامل ، دادخواست یا شکواییه تنظیم نمود.

انواع دعاوی حقوقی :

همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره دعاوی حقوقی به دودسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند که در ذیل درباره برخی از این دعاوی صحبت خواهیم نمود .

دعاوی حقوقی مربوط به اشخاص :

 ازمهم ترین دعاوی حقوقی مربوط به اشخاص طلاق و موارد مربوط به آن می باشد ؛

طلاق در اثر اختلافات و مشکلات بین زوجین به وجود می آید و به عقد نکاح خاتمه می دهد و تمام حقوق و تکالیفی که به واسطه ی عقد نکاح برای زوجین به وجود آمده است با طلاق از بین میروند .

طلاق یک دعوای حقوقی قابل طرح در مراجع قضایی حقوقی می باشد .

در دعاوی حقوقی ابتدا باید دادخواست تنظیم شود و هر دادخواست شامل خواهان ، خوانده ، خواسته ، بهای آن و متن درخواست می باشد .

دادخواست طلاق نیز از موارد فوق مستثنی نمی باشد .

خواهان ،  کسی است که دعوا را در مرجع قضایی مطرح می نماید .

خوانده ، کسی است که علیه او دعوا مطرح شده است .

خواسته ، موضوع دعوا می باشد .

بهای خواسته ، با توجه به اینکه دعوا از دعاوی مالی باشد یا غیر مالی تعیین می گردد .

خواهان دعوای طلاق با توجه به اینکه کدام یک از زوجین خواهان جدایی می باشند ؛ زوج یا زوجه است .

مشاوره با بهترین وکیل تهران

دادخواست طلاق به درخواست زوج ( مرد ) :

همانطور که می دانید قانون گذار در قانون ، طلاق را از اختیارات مرد می داند بنابراین هرگاه زوج اراده نماید می تواند همسر خود را طلاق دهد البته باید تمام حقوق مالی زوجه را بپردازد این حقوق مالی شامل : مهریه ، نفقه ،ِ‌ اجرت المثل می باشند .

هرچند مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق بدهد اما اگراین طلاق بدون علت موجه باشد  و به خاطر سوء رفتار زوجه یا تخلف او از وظایف زناشویی نباشد مرد علاوه بر پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه مؤظف می باشد تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زن منتقل نماید این مورد شرط تنصیف دارایی نام دارد که در قباله های ازدواج آمده است .

در این مورد خواهان طلاق ، زوج و خوانده ،زوجه و خواسته ، گواهی عدم امکان سازش می باشد .

دادخواست طلاق به درخواست زوجه :

با توجه به قانون مدنی ؛ طلاق به درخواست زوجه تنها با داشتن وکالت در طلاق از سوی زوج یا اثبات عسر و حرج امکان پذیر می باشد .

همانطور که پیش تر به آن اشاره شد طلاق از اختیارات زوج می باشد اما زوج می تواند با وکالتنامه ای زوجه را نیز دارای این اختیار نماید .

عسر و حرج شرایط طاقت فرسایی می باشد که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه       نا ممکن می سازد . این شرایط با مدارک مستدل باید در دادگاه ثابت شوند شرایط عسر وحرج در قباله های ازدواج ذکر شده است برخی از این شرایط به شرح ذیل می باشند :

1-اعتیاد زوج و عدم ترک او .

2-ترک طولانی مدت خانه و خانواده توسط زوج ( شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب )

3-عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت شش ماه متوالی و امتناع از پرداخت نفقه .

و از این قبیل موارد ….

در این دو صورت دادگاه با درخواست طلاق از سوی زوجه موافقت می نماید در غیر این دو صورت پروسه طلاق به در خواست زوجه بسیار سخت و زمان بر خواهد بود .

مشاوره با موسسه حقوقی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی طلاق :

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق ، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خواهان می باشد .

بنابراین در ابتدا باید مشخص شود چه کسی خواهان جدایی می باشد سپس دادخواست به مرجع قضایی صالح تقدیم شود . دادگاه پس از بررسی های لازم درصورت داشتن صلاحیت و درصورت نبودن هیچگونه نقصی ، جلسه رسیدگی تعیین می نماید و با توجه به شرایط موجود حکم مقتضی را صادر می نماید . در صورتی که با توجه به بررسی های لازم و شرایط موجود نظر قاضی بر جدایی زوجین باشد گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و پس از قطعیت حکم دادگاه ، زوجین تا سه فرصت مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق ، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را دارند .

در صورتی که دادخواست ، نقص داشته باشد از سوی دفتردادگاه اخطاررفع نقص داده   می شود و در صورت عدم صلاحیت مرجع قضایی ، قرار عدم صلاحیت صادر می شود .

مهریه :

از جمله دعاوی حقوقی که معمولا در راستای دعوای طلاق مطرح می شود دعوای مطالبه مهریه می باشد که خواهان این دعوا زوجه می باشد .

مهریه مالی است که زوج متعهد می گردد به زوجه پرداخت نماید و به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک کل مهریه می شود اما اگر طلاق قبل از نزدیکی اتفاق بیفتد زوجه مستحق دریافت نصف مهریه می باشد .

تعیین مهریه در نکاح موقت الزامی می باشد اما در نکاح دائم الزامی نیست اما در هنگام طلاق باید در خصوص آن تعیین تکلیف شود .

انواع مهریه :

1-مهر المسمی : مهریه ای است که توسط زوجین قبل ازعقد نکاح مشخص شده باشد .

2-مهرالسنه : مهریه حضرت فاطمه می باشد که توسط حضرت محمد تعیین شده است و مقدار آن پانصد درهم می باشد .

3-مهرالمثل : زمانی که مهریه توسط زوجین تعیین نشده باشد و میان زوجین نزدیکی واقع شده باشد زوجه مستحق دریافت مهرالمثل می باشد و این مهر با توجه به وضعیت و شخصیت زوجه مشخص می گردد .

4-مهرالمتعه : زمانی که مهریه توسط زوجین تعیین نشده باشد و میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد زوجه مستحق دریافت مهر المتعه می باشد. این مهر با توجه به وضعیت مالی و شخصیت و توانایی زوج مشخص می گردد .

مشاوره با وکیل مالیات بر ارث

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به مطالبه مهریه :

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور خانوادگی مانند طلاق و مهریه دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خواهان می باشد مگر در مواردی که مهریه مال غیرمنقول باشد در این صورت محل وقوع ملک مرجع قضایی صالح برای رسیدگی می باشد .

درخصوص مهریه باید توجه داشت ابتدا از دفترخانه ثبت ازدواج ( محل وقوع عقد ) درخواست صدور اجراییه می شود و از اداره اجرای ثبت استعلام گرفته می شود و تقاضای توقیف مال داده می شود و در صورتی که مال برای توقیف وجود نداشته باشد با دریافت گواهی از اداره اجرای ثبت به دادگاه مراجعه کرده واز دادگاه درخواست رسیدگی می شود .

نفقه :

نفقه نیز از دیگر دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه های حقوقی می باشد .خواهان این دعوا زوجه می باشد .

نفقه هزینه هایی می باشد که باید توسط زوج به زوجه پرداخت شود این هزینه شامل : خوراک ، پوشاک ، مسکن و مایحتاج زوجه می باشد و درمقابل تمکین به زوجه داده     می شود و برخلاف مهریه که در هر صورت به زوجه تعلق می گیرد نفقه فقط در صورت تمکین به زوجه تعلق می گیرد .

دعاوی حقوقی مربوط به اموال :

اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند :

1-اموال منقول : اموال منقول به اموالی گفته می شود که قابلیت جابجایی دارند مانند ماشین ،‌موتور و …

 2-اموال غیر منقول به اموالی گفته می شود که قابلیت جابجایی ندارند مانند ملک ،ع ساختمان و…در خصوص این اموال دعاوی حقوقی متعددی قابل طرح در دادگاه می باشند دعاوی مربوط به اموال شامل  اثبات مالکیت ، قراردادهای خرید و فروش ، اجاره و از این قبیل موارد می باشند .

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول دادگاه محل وقوع آن ملک یا مال غیر منقول می باشد؛

خانه ، ساختمان از جمله اموال غیر منقولی می باشند که در بسیاری از موارد دعاوی ای مانند : اثبات مالکیت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی ،خلع ید و … در خصوص این اموال مطرح می گردند .

مشاوره با وکیل توهین

اثبات مالکیت :

مالکیت ،رابطه ی میان اشخاص و اموال می باشد و باعث می شود دیگران نتوانند مالی که تحت مالکیت دیگری است تصرف نمایند و مالک بتواند هر تصرفی که می خواهد در مال خود انجام دهد .

مالکیت به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود :

  1. مقصود از مالکیت عمومی همان حق شهروندی ، جهت استفاده از اموال عمومی          می باشد .
  2. مالکیت خصوصی به دو دسته فردی و مفروز ( مشاع ) تقسیم می شود ؛ مالکیت خصوصی فردی ، مالکیت یک شخص بر مال مشخص می باشد و مقصود از مالکیت خصوصی مفروز ، مالکیت دو یا بیش از دو نفر( به صورت شریکی ) بر مال مشخص می باشد .  

در برخی موارد دو یا چند نفر ادعای مالکیت یک مال را دارند که می توانند در دادگاه های حقوقی طرح دعوا نمایند و شخصی که ادعا دارد با ارائه مدارک مستدل باید مالکیت خود را به دادگاه ثابت نماید تا حکم مقتضی صادر شود .

مهم ترین دلیل اثبات مالکیت ، سند می باشد مراجع قضایی شخصی را که سند مال به نام او در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به عنوان مالک می شناسند .

در برخی موارد حضور شاهد نیز می تواند از دلائل اثبات مالکیت باشد اما باید توجه داشته باشیم شهود توسط قانونگذار تایید شده باشند .

مشاوره حقوقی سرقت

خلع ید :

 یکی ازمهم ترین دعاوی حقوقی در مورد اموال غیرمنقول دعوای خلع ید می باشد.

دعوای خلع ید زمانی مطرح می شود که شخصی به طور غیر قانونی و به شکل غاصبانه  مال غیر را تصرف نموده باشد  .

سه شرط اساسی برای طرح دعوای خلع ید ؛ مالک بودن خواهان ، تصرف خوانده و غیر قانونی و غاصبانه بودن تصرف می باشد .

سه شرط فوق باید برای دادگاه محرز شوند و مالک باید سند رسمی مالکیت خود را به دادگاه ارائه دهد .

بهترین وکیل حقوقی تهران :

اشخاص می توانند برای دریافت مشاوره و اخذ وکیل حقوقی ، به موسسات مراجعه نمایند تا مشاوره و راهنمایی کامل و جامع را از وکلای موسسه دریافت نمایند و می توانند برای ادامه کار و روند سریع پرونده مطروحه خود اقدام به اخذ وکیل نمایند چرا که وکلا دارای تحصیلات عالیه و تجربه کافی در این حیطه می باشند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا در راستای کمک به تمامی اقشار جامعه ،تلاش بر این دارد که با ارائه خدمات اعم از مشاوره در تمامی زمینه ها و معرفی بهترین وکلا ،شما را در تسریع روند پرونده هایتان یاری رساند .

پیش از هراقدامی مشورت با شخص متخصص می تواند بهترین ها را برای ما رقم زند و در امور حقوقی ، وکلا حرفه ای ترین ها می باشند واطلاعات لازم و کافی را دارند و مراجعه به آن ها و دریافت مشورت از آن ها بهترین تصمیم جهت پیشبرد امور می باشد .  

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید