وکیل حمل مواد مخدر

وکیل حمل مواد مخدر

وکیل حمل مواد مخدر با اصول و قواعدی که به آن ها آشنایی دارد و قوانین و مقرراتی که می داند به نفع موکل خویش اقدام می نماید تا او را از بند مجازات های سنگین رها کند و بتواند تا جایی که این امکان وجود دارد برای او از قاضی تخفیف بگیرد.


بررسی مجازات جرم حمل و نگهداری مواد مخدر


۱-حمل مواد مخدر غیر صنعتی یا همان سنتی
۱-شیره۲- بنگ۳- تریاک ۴-سوخته۵- گراس و……
۲-حمل مواد مخدر صنعتی
۱-کراک۲- هروئین۳- شیشه۴- کوکائین و…..
چه مجازاتی برای حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی یا همان سنتی شامل تریاک، شیره و…..در نظر گرفته شده است؟
ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۹۹ به صراحت، مجازات این دسته از مواد مخدر را به تناسب وزن آن ها در زمان حمل و نگهداری و مجازات حبس برای این دسته از افراد را مقرر کرده است.
۱-زمانی که در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر میزان آن تا ۵۰ گرم باشد:
در این صورت دیگر مجازات حبس نخواهد داشت. اما فردی که جرم را مرتکب شده با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار وی به مجازات تا ۴ میلیون ریال جزای نقدی و همچنین مجازات شلاق تا ۵۰ ضربه محکوم خواهد شد.
۲-زمانی که در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر میزان آن بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم باشد:
باز هم مجازات حبس در نظر گرفته نشده است، اما جزای نقدی آن ۵ تا ۱۵ میلیون ریال و همچنین مجازات شلاق ۱۰ تا ۷۰ ضربه برای وی مقرر شده است.
۳-زمانی که در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر میزان آن بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم باشد:
در این صورت سه مجازات خواهد داشت :۱-حبس تعزیری ۲ تا ۵ سال ۲-شلاق از ۴۰ ضربه تا ۷۴ ضربه ۳-و جزای نقدی از ۱۵ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال است.
توجه داشته باشید که اگر قاضی مصلحت بداند، با توجه به سابقه کیفری فرد و وضعیت وی و در نتیجه کیفیت دستگیری، می‌تواند هر سه مجازات را در نظر بگیرد یا حداقل مجازات و یا حداکثر آن را اعمال کند.
۴-زمانی که در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر میزان آن بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم باشد:
به مجازات‌های حبس تعزیری ۵ تا ۱۰ سال و شلاق ۵۰ تا ۷۴ ضربه و همچنین جزای نقدی ۶۰ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته از این نکته مهم و قابل توجه نباید غافل شویم، اگر مجرم جرم حمل مواد و نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم مواد غیر صنعتی را برای بار دوم مرتکب شده باشد ،در این صورت مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر به جای جزای نقدی خواهد بود و اگر برای بار سوم باشد علاوه بر مصادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی به دست آمده به مجازات اعدام نیز محکوم خواهد شد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437


۵-زمانی که در حمل و نگهداری مواد مخدر میزان آن بیش از ۲۰ کیلوگرم تا ۱۰۰ کیلوگرم باشد:
به مجازات‌های حبس تعزیری ۵ تا ۱۰ سال و شلاق ۵۰ تا ۷۴ ضربه و ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و به، در مقابل هر کیلوگرم بیشتر از میزان مقرر از بند ت ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۲ میلیون ریال اضافه خواهد شد.
توجه داشته باشید که اگر جرم مورد نظر در این بند، برای بار دوم تکرار شود ،مجازات آن مصادره کل اموال به دست آمده از حمل و نگهداری مواد مخدر و اعدام خواهد بود.
۶-زمانی که در حمل و نگهداری مواد مخدر میزان آن بیش از ۱۰۰ کیلوگرم باشد:
به مجازات حبس ابد و علاوه بر آن به مجازات‌های شلاق از ۵۰ تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی با اضافه کردن دو میلیون ریال در مقابل هر کیلوگرم محکوم خواهد شد.
و اگر به مجازات وی عفو داده شود یا تخفیف صورت گیرد و بعد از آن برای بار دوم مرتکب جرم این بند شود، به مجازات مصادره کل اموال ناشی از نگهداری و حمل مواد مخدر و اعدام محکوم خواهد شد.
چه مجازاتی برای حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی شامل هروئین و شیشه و…..در نظر گرفته شده است؟
مطابق با ماده ۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات این نوع از مواد مخدر را به تناسب اندازه و وزنی که دارد بررسی می‌کنیم زیرا وزن آن سبب تفاوت میزان مجازات می‌شود.
۱-اگر میزان مواد مخدر صنعتی تا ۵ سانتی‌گرم باشد: مجازات حمل و نگهداری آن شلاق از ۲۰ تا ۵۰ ضربه و جزای نقدی ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال می‌باشد، در این بند مجازات حبس اعمال نشده است.
۲-اگر میزان مواد مخدر صنعتی بیش از ۵ سانتی‌گرم تا یک گرم باشد مجازات حمل و نگهداری آن: شلاق از ۳۰ تا ۷۰ ضربه و جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال می‌باشد، در این بند هم مجازات حبس در نظر گرفته نشده است.
۳-اگر میزان مواد مخدر صنعتی بیش از ۴ گرم تا ۱۵ گرم باشد مجازات حمل و نگهداری آن:
حبس تعزیری ۵ تا ۸ سال و جزای نقدی ۲۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال و همچنین شلاق ۳۰ تا ۷۴ ضربه مقرر شده است.
۴-اگر میزان مواد مخدر صنعتی بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم باشد مجازات حمل و نگهداری آن:
حبس تعزیری ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال و همچنین شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده است.
۵-و زمانی که میزان مواد مخدر صنعتی بیش از ۳۰ گرم باشد مجازات حمل و نگهداری آن:
کیفر اعدام و مصادره اموال به جز هزینه‌های متعارف برای خانواده محکوم علیه خواهد بود.
نکته مهم و حائز اهمیت این است که، در تبصره ۱ ماده ۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، به بند ۶ این ماده اشاره کرده و اشعار نموده: زمانی که معلوم شود شخص مرتکب برای بار اول این جرم را انجام داده و موفق به پخش یا توزیع و یا فروش آن نشده در صورتی که مقدار مواد بیشتر از ۱۰۰ گرم نباشد، با جمع این شرایط یا نداشتن قصد پخش یا توزیع و یا فروش در داخل کشور، با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه وی را به حبس ابد و مصادره اموال به جز هزینه های متعارف برای خانواده محکوم علیه، محکوم خواهد کرد.


مجازات اعدام و نحوه اجرای آن در جرایم مواد مخدر چگونه است؟


از شدیدترین مجازات‌های این جرم مصادره کل اموال و اعدام است.
همان طور که در ماده ۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره شده، در مواردی مانند وارد کردن مواد مخدر، ساختن و تولید کردن، پخش، نگهداری یا حمل موادی هم چون مورفین، هروئین و کوکائین، مجازات بسیار سنگین و تاوان سختی خواهد داشت.
این موضوع در مورد روان گردان‌هایی مانند LSD، آمفتامین هم که بیش از دو کیلوگرم باشد، نیز وجود دارد.
قاضی برای اعمال این مجازات سنگین چند شرط را در نظر می‌گیرد، به غیر از این، در صورت عدم وجود یکی از این شرایط، مجرم اعدام نمی‌شود و مجازات وی مصادره اموال و ۳۰ سال حبس خواهد بود.
۱-مرتکب باید سردسته باند پخش مواد مخدر باشد.
۲- مال اندوزی یا هرگونه اسپانسری مالی انجام داده باشد.
۳- از اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
۴-به دلیل جرایم مشابه سابقه محکومیت کیفری به بیش از ۱۵ سال حبس داشته باشد.
۵-مرتکب یا فاعلین ،در زمان ارتکاب جرم از سلاح گرم استفاده کرده باشند.

حمل و فروش مواد مخدر مسئله ای رایج در جامعه امروز در دنیا می باشد.

مواد مخدر امروزه به دو دسته تقسیم می شوند که آن ها را به مواد مخدر طبیعی و مواد مخدر صنعتی تقسیم می کنند.

در قانون مجازات اسلامی ما مجازات سنگین تری برای مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است زیرا اثرات مخبربی بر روی جسم و روان فرد می گذراند .

در رابطه با حمل و جا سازی و نگه داری مواد مخدر در خودرو و یا وسیله تقلبه به این ترتیب است به محض دیدن مواد مخدر در ماشین که در دید نمی باشد کسی که مسئولیت ماشین را در آن زمان بر عهده دارد به عنوان متهم ردیف اول مورد بازخوانی و بازداشت می شود و خودرو حامل مواد مخدر نیز تا زمان انجام تحقیقات نهایی توقیف می گردد.

وکیل حمل مواد مخدر

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

نکته مهمی که در اینجا باید به آن دقت کنیم این است در صورتی که خودرو حامل مواد مخدر توقیف شده باشد و مواد مخدر در آن وجود داشته باشد خودرو به نفع دولت مصادره می شود مگر آن که خودرو اساسا برای شخص حمل کننده مواد مخدر نباشد و آن فرد بتواند مالکیت خودش را اثبات کند در این صورت خودرو حمل کننده مواد مخدر رفع توقیف می شود و به صاحب اصلی خودش بر می گردد .

در این گونه موارد نقش یک وکیل حمل مواد مخدر بسیار پر رنگ می باشد زیرا او با هوشیاری و با استفاده از فنون وکالت این امکان را دارد که شما را تبرئه کند

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با در اختیار داشتن وکلای حمل مواد مخدر هر گونه جرم در این زمینه را تحت پوشش قرار می دهد و شما این امکان را دارید که با سپردن پرونده حمل مواد مخدر به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از ابرو و حیثیت خود دفاع کنید و نگذارید اعتبارتان خدشه دار شود و یا اگر هم که واقعا مقصر هستید از میزان محکومیتتان کم می کنید و حبس طولانی مدت را نمی کشید.

نکته قابل توجه برای اثبات مالکیت این است که برای خودرو و اثبات این که مالکیت ماشین یا وسیله تقلیه حتما نیاز به ارائه سند رسمی دارد و سند عادی مورد پذیرش قرار نمی گیرد سعنی اسنادی مانند قول نامه مورد پذیرش دادگاه و شخص قاضی نمی باشد

پس این نکته باید دقت کرد که هنگام خرید خودرو یا فروش آن سند قطعی را بلا فاصله به نام خریدار بزنیم تا خدایی نکرده از این دست اتفاقات جلو گیری کنیم و نگذاریم که بی خود و بی جهت در گیر قانون بیفتیم

در انجام هر کاری بهره بردن و همراه داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری از واجبات می باشد که موارد و مسائل قانونی را به ما گوش زد کند تا ما با اشکالات بی جهت حقوقی در مخمصه قانون نیفتیم

 

وکیل حمل مواد مخدر نیز با زیرکی و تجربه ای کت در این زمینه دارا هست اجازه نمی دهد بی جهت مجازات های طولانی مدت برای ما ببرند و تا جایی که امکان داشته باشد از دادگاه و شخص قاضی برای ما تخفیف می‌گیرد

 

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با در اختیار داشتن وکلای حمل مواد مخدر هر گونه جرم در این زمینه را تحت پوشش قرار می دهد و شما این امکان را دارید که با سپردن پرونده حمل مواد مخدر به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از ابرو و حیثیت خود دفاع کنید و نگذارید اعتبارتان خدشه دار شود و یا اگر هم که واقعا مقصر هستید از میزان محکومیتتان کم می کنید و حبس طولانی مدت را نمی کشید

 

حال سوالی که در این جا پیش می آید این است که آیا مجازات متهمین مواد مخدر قابل تخفیف است یا خیر تخفیفی شمامل آن ها نمی شود ؟

دادگاه این اجازه را دارد در صورتی که اجازه تخفیف داده شده باشد مجازات شخص مجرم را تا نصف کاهش دهد و به او تخفیف بدهد.

 

وظیفه وکیل مواد مخدر و حمل مواد مخدر نیز به صورت کلی همین می باشد که به شناسایی موارد تخفیف بپردازد و بتواند از دادگاه برای موکل خودش تخفیف بگیرد

برخی از مواردی که در داخل قانون مجازات اسلامی برای آن ها تخفیف در نظر گرفته شده است :

 

همکاری کردن متهم در شناسایی و رسیدن به بقیه متهمان

برخی شرایط خاصی متهم مثل انگیزه که در جهت انجام عمل خیر خواهانه بوده باشد

اقرار کردن متهم به جرمش قبل از رسیدگی کردن به آن در دادگاه

پشیمان شدن و ندامت متهم و نداشتن سو سابقه کیفری و حسن شهرت وی

مطابق ماده ۳۸ قانون اصلا مواد مخدر که مربوط به چگونگی اعمال تخفیف برای متهم مواد مخدر می باشد

در صورت همکاری متهم با نیرو های پلیس و کمک به شناسایی باند اصلی مواد مخدر دادگاه می تواند با پیشنهاد نیرو انتظامی مجازات متهم را تا نصف کاهش بدهد و به وی تخفیف بدهد

این روش ها و راه کار های اعمال تخفیف زا یک وکیل حمل مواد مخدر می تواند به خوبی در اختیار شما بگذارد تا شما به راحتی و از طرق مختلف بتوانید از آن بهره مند شوید

به طور مثال در صورتی که حبس ابد شده باشید دادگاه می تواند در صورت همکاری متهم آن را به ۱۵سال حبس کاهش دهد یا اگر حکم اعدام برایتان بریده باشند در صورتی که تقاضای تخفیف بدهید در خواست شما به کمیسیون عفو و تخفیف ارجاع داده می شود تا مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد تا اگر شرایطش را داشتید به شما تخفیف بدهند

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با در اختیار داشتن وکلای حمل مواد مخدر هر گونه جرم در این زمینه را تحت پوشش قرار می دهد و شما این امکان را دارید که با سپردن پرونده حمل مواد مخدر به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از ابرو و حیثیت خود دفاع کنید و نگذارید اعتبارتان خدشه دار شود و یا اگر هم که واقعا مقصر هستید از میزان محکومیتتان کم می کنید و حبس طولانی مدت را نمی کشید

مجازات حمل مواد مخدر به ترتیب زیر می باشد

مجازات حمل مواد مخدر سنتی ( غیر صنعتی مثل تریاک شیره و … )

بر اساس وزنی که دارند مجازات های مختلفی طبق قانون برای ان ها در نظر گرفته شده است که به ترتیب زیر دسته بندی شده است

حمل و نگه داری مواد مخدر تا پنجاه گرم :

مجرم به حبس محکوم نمی‌شود و فقط جزای نقدی تا ۴۰۰هزار تومان بر حسب میزان همکاری و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود

جزای نقدی ذکر شده در قانون هر سه سال یک بار بر اساس نرخ بانک مرکزی به روز رسانی می شود و میزان آن ثابت نیست

حمل و نگه داری مواد مخدر از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم 

این مورد نیز مانند مورد قبل مجازات حبس ندارد و فقط از پانصد هزار تومان تا یک میلیون پانصد هزار تومان جزای نقدی دارد و از ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را باید بر حسب میزان همکاری متهم با دادگاه برای فرد در نظر گرفت.

مورد سوم و میزان مجازات دسته سوم حمل و نگه داری مواد مخدر بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم می باشد که باید ببینیم قانون گذار برای این مورد چه مجازاتی را در نظر گرفته است.

سه مجازات را قانون گذار برای این مقدار در نظر گرفته است که جزای نقدی از یک و نیم میلیون تا شش میلیون تومان و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس از دو تا پنج سال است

مجازات حمل و نگه داری از پنج کیلو تا بیست کیلو گرم

جریمه نقدی از شش میلیون تا بیست میلیون تومان

پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

و در نهایت پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود

حمل و نگه داری مواد مخدر از ۲۰ تا ۱۰۰ کیلو گرم چه می باشد

به مجازات شلاق محکوم می شود از پنجاه ضربه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

و همچنین پنج تا ده سال حبس

و جزای نقدی شش تا بیست میلیون تومان محکوم می شود و به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، ۲۰۰ هزار تومان اضافه می گردد

حمل و نگهداری بیش از صد کیلو گرم

علاوه بر مجازات سلاقی که از پنجاه تا هفتاد چهار ضربه شلاق محکوم می شود و علاوه بر ۲۰۰هزار تومان به ازای هر کیلو گرم به حبس ابد محکوم می شود و در صورت تخفیف گرفتن در مجازات و یا خوردن عفو به او و مجددا تکرار جرم اعدام و به مشاوره کل اموال به دست آمده از جرم محکوم‌ می شود

در پایان با معرفی بهترین موسسه حقوقی کشور یعنی موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا شما را راهنمایی می کنم که در صورت برخورد با چنین مشکلی از وکیل حمل مواد مخدر موسسه تخصصی مجد وکیل الرعایا استفاده کنید تا بتوانید در پرونده خودتان رایی که به نفع شما می باشد را اخذ کنید و به نتیجه مطلوب برسید.

وکیل حمل مواد مخدر تولید ،توزیع ،حمل و نگهداری مواد مخدر ، جزو آن دسته جرائمی می باشد که تاثیرات اجتماعی بسیار خطرناکی بر روی تمامی اقشار جامعه خواهد داشت . افرادی که مرتکب چنین جرمی می شوند باید در نظر بگیرند  که قانون ، مجازات  و محکومیت سنگینی برای آنها قرار داده است تا با اعمال این نوع مجازات، باعث  پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم شود .

وکیل حمل مواد مخدر

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

تماس و مشاوره با بهترین موسسه های حقوقی

 در این مقاله تولید و توزیع، حمل و نگهداری  مواد مخدر و مجازات آن ها بررسی خواهد شد .

: میتوان مواد مخدر را به دو قسم تقسیم کرد

 1- مواد مخدری که غیر صنعتی باشد اعم از :  تریاک_ شیره_ گراس_ بنگ_ سوخته

2- مواد مخدری که صنعتی باشد شامل : شیشه_ هروئین_ کراک _کوکائین

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی(که شامل شیشه ،هروئین، کراک و..)

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی با توجه به وزن ان ماده مخدر مخدر متفاوت است  ولی وجه تمایزی  در نوع آن ماده مخدر وجود نخواهد داشت و تمامی مواد مخدر صنعتی  در یک قالب آورده  می شود و مجازات حمل و نگهداری آن با توجه به مقدار و وزن خواهد بود .

تماس و مشاوره با بهترین وکیل حمل مواد مخدر

مجازات حمل هروئین مطابق قانون و ماده ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بدین شرح است:

هر شخصی که هروئین، مرفین و کوکائین را وارد کشور کند  و یا ان را حمل و نگهداری نماید بر اساس میزان آن مجازات خواهد شد .

مجازات و محکومیت حمل و نگهداری مواد  مخدر صنعتی ۱ تا ۵ سانتی گرم مطالق قانون بدین شکل خواهد بود :

 مجازات شلاق و جریمه نقدی خواهد داشت  و قانونگذار حبس تعیین نکرده  است و به  ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و  ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد

محکومیت و مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی که بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم باشد .

از ۲ میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین  ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم می شود .

 قانونگذار بر اساس  اثرات زیان بار مواد مخدر صنعتی معیار ی برای تعیین مجازات شدیدتر دارد و حتی واحد کمتر از گرم را نیز مشمول مجازات قرار داده است .  

مشاوره و تماس با بهترین وکیل پایه یک دادگستری

محکومیت ها و مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم بدین شرح می باشد :

 مجرم را به حبس به مدت ۵ تا ۸ سال, شلاق ۳۰ تا ۷۴ ضربه و ۲۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال محکوم کرده است .

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پانزده گرم تا سی گرم مطابق قانون بدین شرح تعیین شده است :

۱۰ تا ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و از ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی می باشد .

: مطابق قانون مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از سی گرم چنین می باشد

مجازات آن اعدام و مصادره اموال بدست آمده از حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی می باشد .

تماس با بهترین وکیل مواد مخدر

  تحقق جرم حمل و نگهداری مواد مخدر

براساس قانون مبارزه با مواد مخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعمال زیر در حوزه مواد مخدر جرم  تلقی می شود .

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی

2- وارد کردن، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌ گردان صنعتی غیر دارویی از مواردی می باشد که جرم تلقی می شود . 

3- همچنین نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا انواع روان‌ گردان‌ صنعتی غیر دارویی نیز جرم می باشد.

4- دایر یا اداره کردن مکانی جهت استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان صنعتی غیر دارویی شامل محکومیت و مجازات  می باشد و جرم تلقی می شود .

5- استعمال مواد مخدر یا انواع  روان ‌گردان صنعتی غیر دارویی به هر نحو پ طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کند .

6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی .

7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیب هستند و یا دستگیر شده‌ باشد نیز جرم می باشد .

8- امحاء یا اخفاء ادله جرم افرادی که مرتکب جرم شده اند .

9- قراردادن مواد مخدر یا روان‌ گردان‌  صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن غیر …

مصرف مستمر مواد مخدر باعث ایجاد و سبب بروز  توهمات ذهنی مصرف کنندگان نیز خواهد شد و در برخی مواقع تعدادی از مواد مخدر سبب از خود بیخود شدن و تعادل نداشتن شخص مصرف کننده می شود و همچنین سبب ارتکاب اعمالی از فرد خواهد شد که قطعا اشخاص در حالت عادی دچار چنین اعمالی نمی شوند .

حتی با توجه به جرایمی که در برخی از استعمال کنندگان مواد مخدر مشاهده می شود، این افراد در ارتکاب جرم در حالت عادی قرار نداشته اند و برخی از آنان در حالت جنون به جهت مصرف بی رویه اقداماتی همچون قتل را مرتکب می گردند .برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله وکیل قتل را مطالعه کنید

تماس و مشاوره با بهترین وکیل تهران

همچنین مواد مخدر را می توان به چهار دسته تقسیم بندی نمود :

1- گروه اول: مواد مخدر گیاهی از جمله  تریاک، هروئین، مرفین و…

2- گروه دوم: روان گردان های گیاهی مانند  حشیش و کوکائین و…

3- گروه سوم:روان گردان های شیمیایی و صنعتی به طور مثال شیشه، کراک، گل، یخ و…

4- گروه  چهارم:مواد مخدر مجاز دارویی مثل متادون، ترامادول، دیازپام و…

 یکی از دلایلی که باعث ایجاد مشکلات و تضعیف بنیان خانواده وهمچنین تزلزل استحکام و پایه های خانواده می شود ، اعتیاد اعضای آن خانواده به انواع مواد مخدرو روانگردان و…می باشد .

یکی از مواد مخدری کهامروزه به وفور یافت می شود و تولید ، توزیع و همچنین حمل ونگهداری آن و حتی به فروش رساندن آن نیز در جامعه بسیار رایج  می باشد مواد مخدر گل می باشد . همچنین امروزه حمل مواد مخدر بسیار زیاد شده و باعث تسهیل دسترسی افراد به مواد مخدر شده است.

مشاوره و تماس با بهترین وکیل کیفری

تست اعتیاد مواد مخدر گل

 مصرف مواد مخدر گل علاوه بر نشانه های ظاهری که در فرد مصرف کننده دارد و قابل مشاهده می باشد می توان از طریق تست اعتیاد نیز اثبات نمود و یکی از  راه های اثبات اعتیاد به مواد مخدر گل  تمام انجام تست تی اچ سی می باشد .

 تست اعتیاد به ماری‌جوانا و گل شامل  خطا در تست آن وجود دارد که بهتر است برای اخذ اطمینان بیشتر میتوان به کلینیک‌های تخصصی و پزشک مراجعه کرد .

عوارض اعتیاد به مواد مخدر گل

مصرف ماده محرک گل نشانه‌هایی همچون جسمی ، روانی و ظاهری به همراه دارد .

 برخی از این عوارض به دلیل مصرف کوتاه مدت می باشد  و برخی نیز در طولانی مدت مشخص خواهد شد همچنین عوارض مصرف ماری‌جوانا و گل در  دراز مدت شبیه به یکدیگر هستند .

عوارض اعتیاد به مواد مخدر گل

 از عوارض کوتاه مدت مصرف مواد مخدر گل می توان به گیجی و بی‌توجهی به اطراف، تند شدن ضربان قلب و افزایش اضطراب، آسیب به حافظه، پرخاشگری، افسردگی و گوشه‌نشینی و هزاران اسیب های دیگر اشاره کرد .

از دست رفتن حافظه، اختلالات یادگیری، نوسانات اخلاقی، کاهش میل جنسی، اختلال در سلول‌های جنسی و ایجاد ناباروری و ایجاد مشکلات تنفسی و ریوی  از دیگر مشکلات و عوارض بلند مدت استفاده از مواد مخدر گل می باشد .

مصرف مواد مخدر گل به این شکل می باشد که ابتدا در کاغذ پیچیده می‌شود و به شکل سیگار استفاده می شود و مادامی که ماده مخدر  گل حتی به شکل ارام  می‌سوزد ، دود زیادی تولید می شود. پس چنانچه به عنوان والدین یا همسر نگران اعضای خانواده خود هستید و همچنین دوس دارید از بو این ماده اطلاع یابید باید اینگونه تصور کنید که بویی که از  ماده مخدر گل  ساطع می‌شود تند و شبیه به بوی گیاه می باشد .

مساوره و تماس با بهترین وکیل جنایی

ماده مخدر گل به طور معمول به اشکال ذیل مصرف می‌شود :

 به شکل کشیدن سیگار دستی

لوله یا همان پایپ

خوردن مواد مخدر گل به صورت مخلوط کردن برگ، گل، ساقه یا دانه گیاه در غذا

مصرف دم‌کرده برگ آن به صورت چای می باشد .

تزریق کردن این ماده مخدر البته گاهی اشخاص  برای مصرف مواد مخدر گل از  بلانت استفاده می کنند عبارت بلانک به این معنی می باشد : سیگاری است که با مخلوط ماری‌جوانا و توتون ساخته و مصرف می شود .

وکیل حمل مواد مخدر :

دعاوی و پرونده های مواد مخدر جز پرونده ها ی بسیار حساس و بسیار فنی م باشد که امروزه نز این پرونده به دلیل دسترسی افراد به مواد مخدر به وفور قابل مشاهده می باشد،   و همچنین وکلا نیز در زمینه های مواد مخدر می بایست لایحه بسیار قوی و فنی را به دادگاه صالح ارائه دهند و همچنین پیگری های وکل در این زمینه بسیار موثر می باشد چرا که اگر پیگیری و علم حقوقی وکلا در این زمینه به کار گرفته نشود عواقب و محکومیت های بسیار سنگینی برای اشخاصی که محکوم شده اند، به دنبال خواهد داشت و می بایست یک وکیل مجرب و با تجربه در کنار افراد حضور داشته باشند .

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید