وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد به حق خود قانع نبوده و از اعتماد یکدیگر سوء استفاده می کنند و این باعث ایجاد اختلاف و در نهایت طرح دعوا در مراجع قضایی صالح مطرح می شود (وکیل خیانت در امانت).

مراجع قضایی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند مراجع قضایی حقوقی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی می باشند و مراجع قضایی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری می باشند برای اینکه بدانیم مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ما کجا می باشد ابتدا باید با یک وکیل خیانت در امانت مشورت کنیم تا مشخص شود دعوای ما حقوقی است یا کیفری سپس با توجه به نوع دعوا دادخواست یا شکواییه تنظیم کنیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد  بهترین وکیل در زمینه های مختلف و  مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

امانتداری یکی از ویژگی های بسیار مهم و قابل ستایش در فرد می باشد که متاسفانه در جامعه امروزی بسیار کمرنگ شده است و در پی آن خیانت هایی رخ می دهد که منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی می شو در این مقاله درباره خیانت در امانت و اینکه در تقسیم بندی کدام نوع دعوا (کیفری ، حقوقی ) قرارمی گیرد صحبت خواهیم کرد و بهترین وکیل خیانت در امانت را به شما معرفی خواهیم کرد .

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت در تهران :

همانطور که می دانید زمانی که جرمی محقق می شود باید طرح دعوای کیفری نمود و در دادسرا دعوا را پیگیری کرد ودادسرا پس از بررسی  و انجام تحقیقات لازم موضوع را به دادگاه کیفری صالح ارجاع می دهد . مقصود از جرم فعل یا ترک فعلی می باشد که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است خیانت در امانت به عنوان یک دعوای کیفری قابل طرح و پیگیری در دادسرا و دادگاه های کیفری می باشد چرا که قانونگذار آن را جرم تعریف نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است و ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص می باشد .

 

وکیل حقوقی در تهران

خیانت به معنای نقص عهد و پیمان می باشد و خیانت در امانت زمانی واقع می شود که در نگهداری مال یا هر چیزی که به شما سپرده می شود کوتاهی کنید آن را معیوب کرده یا کلا از بین ببرید یا بدون اجازه از صاحب آن استفاده نمایید .

با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال (‌منقول ،‌غیر منقول )‌   یا اسنادی مانند چک، سفته ،‌قبض و مانند آن ها به عنوان امانت ،‌اجاره ،‌رهن ، وکالت یا هرکار دیگری چه با اجرت چه بدون اجرت به شخصی داده شود و قرار بر این بوده باشد که این اشیا مسترد گردند یا به مصرف معینی برسند و شخصی که آن اشیا نزد او امانت بوده به آن ها ضرری وارد کند یا به ضرر مالک آن ها استعمال و تصرف نماید از شش ماه تا سه سال به حبس محکوم می شود .

جرم خیانت در امانت به انواع مختلفی واقع می شود مانند : استعمال ؛استفاده شی یا مال امانی ، تصاحب : تصاحب کردن مال یا شی امانی ،‌ اتلاف ؛ از بین بردن مال یا شی امانی به هر طریقی ،‌ مفقود نمودن ؛ مخفی کردن مال یا شی امانی به طوریکه مالک به آن دسترسی نداشته باشد .

در واقع خیانت در امانت زمانی واقع می شود که مال توسط مالک آن یا نماینده قانونی او به شخصی سپرده شود و شخصی که مال به او سپرده شده است مال را تلف یا مفقود یا تصاحب کرده باشد .

این سپردن مال می تواند تحت عنوان هر عقدی انجام شود و آن چه حائز اهمیت می باشد رفع ید مالک از مال و تحت استیلای دیگری قرار دادن آن می باشد .

عناصر جرم خیانت در امانت :

هر جرمی برای اینکه محقق شود باید سه عنصر مادی ،‌معنوی و قانونی را داشته باشد .

وقوع جرم خیانت در امانت نیز منوط به تحقق این سه عنصر می باشد .

1-عنصر مادی :برای تحقق یک جرم عنصر مادی آن باید محقق شود و عنصر مادی جرم به این معنا می باشد که رفتارهایی که بر اساس قانون جرم شناخته شده اند باید در واقعیت توسط مرتکب واقع شوند در خصوص جرم خیانت در امانت باید بین عملی که شخص امین انجام داده و ضرری که به مالک وارد شده است رابطه علیت وجود داشته باشد و در واقع انجام فعل یا ترک فعلی از سوی امین باعث ایجاد خسارت به مالک شده باشد .

2- عنصر معنوی : زمانی که فعل یا ترک فعل ارتکابی با قصد و اراده مرتکب و به صورت عمدی محقق می شود عنصر معنوی جرم محقق می گردد .

در خصوص جرم خیانت در امانت ،‌ضرر وارد شده باید با قصد و اراده امین و به طور عمدی به وجود آمده باشد یعنی شخص امین قصد استفاده بدون اجازه ،‌ اتلاف ،‌مفقود کردن و تصاحب مال امانی را داشته باشد .

3- عنصر قانونی : فعل یا ترک فعل انجام شده باید در قانون به عنوان جرم معرفی شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد . مصادیق خیانت در امانت در قانون مشخص شده و برای آن مجازات تعیین شده است .در خصوص مصادیق خیانت در امانت می توان به موارد ذیل اشاره نمود ؛ مال امانی حتما باید قابلیت انتقال و خرید و فروش داشته باشد و به طور کلی ارزش مالی داشته باشد و توسط مالک آن به شخص سپرده شده باشد و …

 

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

مواردی که منجر به وقوع جرم خیانت در امانت می شوند :

1-زمانی که مالی به شخصی سپرده می شود آن شخص مال را تصاحب کند و به صاحب آن باز نگرداند .

2- زمانی که مال سپرده شده به امین توسط او مفقود شود .

3- زمانی که مال توسط امین تلف شود ؛ به طور کامل از بین برود یا بخشی از آن از بین برود .

4- زمانی که امین بر خلاف توافقی که با مالک کرده است مال را استفاده کند.

بنابرموارد فوق باید توجه داشت هرگاه عدم استرداد مال امانی به یکی از چهارعلت فوق باشد جرم خیانت در امانت محقق می گردد .

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت :

همانطور که می دانید جرائم در حیطه دعاوی کیفری قرار می گیرند و اولین مرجع برای رسیدگی به آن ها دادسرا ها می باشند که پس از انجام تحقیقات اولیه موضوع را به دادگاه کیفری ارجاع می دهند در خصوص جرم خیانت در امانت مرجع صالح برای رسیدگی دادسرای محل وقوع جرم می باشد .

 

 نکات مهم در خصوص جرم خیانت در امانت :

1-عدم استرداد مال باید به علت تصاحب ، مفقودی ،‌استعمال واتلاف توسط امین باشد .

2-عدم استرداد مال باید منجر به ایجاد ضرر به مالک شود .

3-برای تحقق جرم خیانت در امانت باید عناصر سه گانه تحقق جرم وجود داشته باشند ؛ عنصر مادی،‌عنصر معنوی ،‌عنصر قانونی .

4- رفتارهای چهارگانه تصاحب ، استفاده ،‌‌مفقود و اتلاف کردن مال توسط امین باید به صورت عمدی و با قصد و اراده او واقع شوند .

5-جرم خیانت در امانت از جمله جرائم قابل گذشت می باشد و پیگیری آن در مراجع قضایی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی و عدم بخشش او می باشد .

6-مجازات خیانت در امانت با توجه به قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا سه سال حبس می باشد .

 

مشاوره با بهترین وکیل تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد  بهترین وکیل در زمینه های مختلف و  مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری :

خیانت در امانت و کلاهبرداری هر دو در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم تعریف شده اند و برای آن ها مجازات تعیین شده است اما با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ذیل به آن ها اشاره می شود ؛

کلاهبرداری جرمی می باشد که با فریب و اغفال شخص محقق می گردد اما در جرم خیانت در امانت فریب و اغفالی وجود ندارد و شخص امین در امانتی که به اوسپرده شده کوتاهی می کند البته این قصور و کوتاهی عمدی و با اراده امین می باشد .

در کلاهبرداری به محض حصول مال جرم واقع می گردد اما در خیانت در امانت پس از اخذ مال رفتارهایی انجام می شود که منجر به ضرر و زیان به مالک و در نهایت تحقق جرم خیانت در امانت می شود .

مجازات کلاهبرداری با توجه به اینکه از نوع مشدد می باشد یا ساده متفاوت خواهد بود و مجازات کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس ، جریمه نقدی معادل با مال اخذ شده و برگرداندن مال به صاحب آن می باشد و مجازات کلاهبرداری مشدد حبس از دو تا ده سال ،‌جریمه نقدی معادل مال اخذ شده ،‌ رد مال به صاحب آن و انفصال دائمی از خدمات دولتی می باشد اما مجازات خیانت در امانت از شش ماه تا سه سال حبس می باشد .

ویژه گیهای وکیل خیانت در امانت :

امروزه مراودات افراد افزایش یافته است و در پی آن در برخی موارد اشخاص اموال ارزشمند خود را طی یک قرارداد به شخص دیگری به امانت می سپارند و شخص امین متعهد به رعایت امانت می باشد و نباید مال امانی را بدون اذن صاحب آن تصرف ، استفاده ، مفقود یا تلف نماید .

زمانی که مال امانی توسط امین تصاحب ،‌اتلاف ،‌مفقود یا استفاده می شود جرم خیانت در امانت واقع می گردد و شخص زیان دیده می تواند در مراجع قضایی صالح طرح دعوا نماید همانطور که می دانید طرح دعوا در مرجع قضایی بدون مشورت با یک شخص متخصص و آگاه به امور حقوقی امری دشوار می باشد .

وکلا بر تمامی موضوعات حقوقی و کیفری تسلط کامل دارند و مشورت های لازم را به شما ارائه خواهند داد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با بهترین وکلا در تمامی زمینه ها همکاری دارد و بهترین وکیل خیانت در امانت را به شما معرفی می نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد  بهترین وکیل در زمینه های مختلف و  مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید