وکیل داوری

وکیل داوری

وکیل داوری؛ در روابط قراردادی بسیار پیش می آید که طرفین به دلایل مختلف اختلافی دارند که در اکثر مواقع شیوه رسیدگی به اختلاف در یکی از بندهای قرارداد مشخص می شود و در صورتی که مشخص نشود محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.

معمولا شیوه رسیدگی به اختلافات طرفین یا به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد آورده می شود یا در قرارداد جداگانه ای شیوه رسیدگی به اختلافات طرفین مشخص می شود.

این شیوه همان داوری است که به اولی شرط داوری و به دومی قرارداد داوری می گویند .

وکیل داوری

تماس و مشاوره با وکیل داوری

مراحلی که بعد از صدور رای داوری وجود دارد به شرح ذیل می باشد :

1-ابلاغ رای داور: نظر داور باید مانند رای دادگاه به طرفین ابلاغ شود ابلاغ رای داور از طریق اظهارنامه ،پست ،ابلاغ حضوری و یا توسط دادگستری انجام می شود.

ابلاغ به شکل آخر به این صورت است که داور یا شخصی که رای به نفع او صادر شده دادخواست ابلاغ رای داور به دادگاه عمومی را می دهد و این ابلاغ به جلسه رسیدگی نیازی ندارد و با درخواست انجام می پذیرد .

2-اجرای رای داور : در این مرحله شخصی که رای داوری به نفع او هست باید به دادگاه دادخواست دهد و بعد از رسیدگی دادگاه دستور اجرای حکم به اجرای احکام می دهد ضمانت اجرای رای داوری مانند بسیاری از ضمانت اجراهای احکام دادگستری در مرحله اجرا می باشد

3-اعتراض به رای داور : اگر متضرر مدعی باشد که رای داوری خلاف توافق بوده است و داور از اختیارات خود عدول کرده باشد می تواند درخواست ابطال رای داوری را بدهد .

داور نباید از بین اشخاصی باشد که اهلیت قانونی ندارند یا به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند، قضات و کارمندان اداری محاکم قضایی نمی توانند داور شوند .

 داوری از جهات مختلفی تقسیم بندی می شود:

 (الف) از جهت این که به یک کشور یا جامعه بین المللی تعلق دارد. (ملیت داوری)

(ب) از جهت اینکه طریقه ی برگزاری آن به چه شکل است.(اشکال داوری )

(الف)ملیت داوری به سه دسته تقسیم می شود:

 1- داوری داخلی

 2- داوری خارجی

3- داوری بین المللی

1-داوری داخلی: هنگامی که مورد اختلاف طرفین مربوط به کشور است داوری داخلی می باشد و اهمیتی ندارد که رای داور در خارج از سرزمین یک کشور اجرا شود یا خیر.

در داوری داخلی تابعیت طرفین نقشی ندارد یک داوری داخلی می‌تواند بین دولت خارجی و یک تبعه داخلی اتفاق بیفتد.

2-داوری خارجی : آرای داوری صادره در یک قضیه داوری برای کشورهای دیگر به غیر از کشوری که داوری در آن اتفاق افتاده است خارجی می باشند.

البته برخی از قوانین این آرایش ساده در خارج را نیز داخلی می دانند به شرط اینکه قانون حاکم بر داوری در آنها قانون این کشورها باشد.

3-داوری بین المللی: مقصود از داوری بین المللی موضوع حقوق بین المللی عمومی نمی باشد آنچه مورد نظراست داوری تجاری بین‌المللی درباره معاملات بین المللی می باشد چه معاملاتی که بین اشخاص خصوصی باشد چه معاملاتی که بین اشخاص عمومی(دولت ها) باشد.

در این نوع داوری موضوع داوری یک عنصر خارجی می باشد این داوری می تواند به یک سازمان بین المللی واگذار شود و یا تابع مقرراتی باشد که جنبه بین المللی دارد یا به معاملاتی که دارای خصوصیت بین‌المللی هستند مربوط شود که ممکن است که تجاری نباشد آنچه اهمیت دارد این موضوع است که مورد اختلاف به منافع تجارت بین الملل مربوط شود.

 در کشورهای مختلف در خصوص داوری اختلافاتی وجود دارد برخی از این کشورها  میان داوری خارجی و بین‌المللی تفاوتی قائل نیستند و برخی دیگر این دو را متفاوت می‌دانند.

مشاوره توسط وکیل حقوقی

اشکال داوری: (ب)

در این تقسیم بندی داوری به شکل سازمانی یا به شکل اختصاصی (موردی) انجام می شود

1- داوری سازمانی : در این نوع داوری طرفین در قراردادشان ذکر می نمایند که در صورت بروز اختلاف درباره قراردادشان حل و فصل این اختلاف مطابق  قوانین یک اتاق بازرگانی بین المللی ما یک سازمان داوری بین المللی باشد.

2- داوری اختصاصی (موردی) : در این نوع داوری طرفین برای حل و فصل اختلاف خود یک یا چند داور را مشخص می نمایند و حتی روش رسیدگی توسط آنها را نیز معین می‌کنند در این نوع داوری به سازمان خاصی جهت حل و فصل اختلاف رجوع نمی شود.

نوع دیگر تقسیم بندی داوری به شرح ذیل می باشد:

 1- داوری اجباری و اختیاری

 2- مقید و مطلق

 3- مرضی الطرفین

 4- داوری برای صلح -انصاف -قاعده حقوقی

 5- داوری به اتفاق نظر و رای اکثریت

6- داوری کیفی -فنی و مختلط

1- داوری اجباری :

 در برخی از مقررات، داوری برای رفع اختلاف طرفین الزامی می باشد و داور موظف است در مدت زمان مشخصی به دعوا رسیدگی کند و با اختیار رای خود را به دادگاه اعلام نماید.

  در صورت بروز هر نوع مشکلی برای داور از قبیل فوت ، استعفا، عدم صدور رای در زمان مشخص و تسلیم آن به دادگاه ، دادگاه به قید قرعه مجدد داور انتخاب می نماید و این قضیه فقط دو بار مجاز می باشد.

زمانی که داور در مهلت مشخص شده رای خود را صادر و تسلیم نکند دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده است برحسب تقاضای هر یک از طرفین دعوا خود رأساً رسیدگی و حکم صادر می نماید.

رای داوری در برخی موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت است و مرجع صالح برای رسیدگی ،دادگاه استانی است که دعوا در آن به داوری ارجاع شده است.

این مرجع به شکایتی که از رای داوری شده است رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن،خود بر مبنای اصولی که در  قانون وجود دارد به دعوا رسیدگی می‌ نماید وحکم صادر می کند.

رای دادگاه در هر صورت قطعی می باشد و دستور اجرا از دادگاه صادر کننده قرار ارجاع به امر داوری داده می شود. از قوانینی که داوری اجباری در آنها وجود دارد می توان به قانون پیش فروش ساختمان اشاره نمود.

تماس با وکیل کیفری

2- داوری مقید :

در این نوع داوری قید  و شرط وجود دارد  به طور مثال مدت داوری ، حدود اختیارات داور و مانند اینها مشخص است در مقابل این نوع داوری اگر داوری به صورت ساده و بدون هیچ گونه شرط باشد عنوان مطلق را می گیرد.

در این داوری داور اگر استنکاف به ورزد باید صریحاً اعلام شود وگرنه نمی توان ادعا کرد که داوری منتفی شده است و به دادگاه رجوع نمود و تشخیص این مورد با دادگاه می‌باشد.

3- داورمرضی الطرفین:

 در این نوع داوری ابتدا داوری به صورت مطلق است و در زمان تعیین داور توسط دادگاه یا پیش از آن طرفین در مورد انتخاب داور تراضی نموده اند و شخصی را برای این سمت معین نموده اند.

4- داوری به صلح و انصاف:

 در قانون از انصاف در داوری صحبتی به میان نیامده است اما در مورد شرط صلح مواد قانونی وجود دارد درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را به صلح پایان دهند و این صلح نامه امضای داوران را دارا می باشد قابل اجرا است.

5- داوری به اتفاق نظر:  

زمانی که تعداد داوران بیش از یک نفر است برای صدور رای اتفاق نظر یا نظر اکثریت لازم است برخی معتقدند رای داوری به صلح هم باید با اتفاق نظر داوران باشد مگر در قرارداد رای داوری به شکل  دیگری تعیین شده باشد.

رای داوری باید به شکل مکتوب باشد و به امضای اکثریت برسد و علت عدم امضای دیگر اعضا مشخص شود.

وکیل داوری

6- داوری کیفی:

 این داوری بر اساس مسئولیت داوران می باشد و داوری کیفی زمانی اتفاق می‌افتد که داور باید در خصوص امر موضوعی رای دهد.

به طور مثال  زمانی ک موضوع مورد اختلاف کیفیت و کمیت یک کالاست داوری کیفی مطرح می شود برخی این داوری را با کارشناسی یکی می دانند از مزایای این داوری این است که معمولاً برای داور پذیرفته می‌شود و دعوایی در دادگاه مطرح نمی شود.

داوری فنی یا حکمی به گونه‌ای است که داور باید درخصوص تفسیر یک قرارداد سند یا قاعده حقوقی من نظایر این ها اظهار نظر نمایند و داور دقیقاً قضاوت می نماید و رای داور باید بر اساس قوانین پذیرفته شده در جامعه حقوقی باشد وگرنه باطل خواهد شد.

داوری مختلط داوری است که در آن موضوع و حکم اتفاق می‌افتد و سخت ترین نوع قضاوت ها می باشد عملاً داور مجبور است هم موضوع اختلاف را بررسی نماید هم موضوع بررسی شده را بر قانون دیگر مبتنی سازد و در نهایت رای صادر نمایند.

این تقسیم بندی آثار مختلفی به بار دارد  که باعث می شود اختیار دادگاه در خصوص ارجاع به داوری و صدور رای محدود یا وسیع شود.

تماس و مشاوره با بهترین وکیل مواد مخدر

مشاور داوری :

طبق قانون قرادادهای خصوصی بین اشخاص اگر خلاف قانون نباشند نافذ می باشند در هر قرارداد منفعتی برای طرفین وجود دارد اما هر قراردادی بدون علم و آگاهی نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه منجر به ضرر می شود.

بنابراین برای نوشتن یک قرارداد مراجعه به شخص آگاه در این خصوص می تواند بسیارکمک کننده باشد و ازآن جایی که هر کلمه و عبارت می تواند بار حقوقی داشته باشد بنابراین مراجعه به یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص برای قرارداد نویسی بهترین راهکار می باشد.

شرط داوری در قرارداد یا قرارداد داوری درکنار قرارداد اصلی در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قراداد ،چاره ساز است و این از مواردی می باشد که هر شخصی به آن آگاه نیست لازم به ذکر است که استفاده از داوری خود به تخصص نیاز دارد و باید مراحل آن به درستی انجام شود وگرنه در نهایت منجر به ضررمی شود.

وکیل داوری :

در برخی موارد اشخاص از رای داوری و داور تعیین شده در قرارداد با تبانی به نفع خود استفاده می نمایند. حضور وکیل مجرب در این موارد بسیار حائز اهمیت است وکیل  با علم خود این موارد را تشخیص می دهد و شخص متضرر را به حق خود می رساند .

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] بیشتر بخوانید:مشاوره حقوقی – وکیل اعاده دادرسی حقوقی – وکیل داوری […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید