وکیل دریافت مهریه

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه و پرداخت مهریه دین زوج تلقی می گردد که به محض جاری شدن عقد نکاح بر ذمه زوج خواهد بود . از آنجایی که مهریه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می رود و مادامی که قصد اخذ مهریه را داشته باشد می تواند از طریق مراجع قضایی آن را از زوج مطالبه نماید .
پرونده هایی همچون مهریه دارای شرایط و روند خاصی می باشند که به همین دلیل اکثریت از پیگیری آن امتناع می کنند و اعطای وکالت به وکیل را بهترین گزینه می دانند . در واقع این چنین پرونده ها دارای شرایطی می باشند که یکی از این شرایط آگاهی اشخاص در خصوص مراجعه به مرجع صلاحیت دار می باشد . این بدین معناست که فردی که راسا می خواهد پرونده مطالبه مهریه را راسا پیگیری نماید می بایست این را بداند که به کدام مرجع رجوع نماید و درخواست خود را مطرح کند .
یکی دیگر از موارد مهم در این پرونده تمکن مالی زوج است چرا که پرداخت مهریه ارتباط مستقیمی با دارایی و تمکن زوج دارد . به عبارت دیگر محاکم قضایی مادامی می توانند رای به نفع زوجه صادر نماید تا وی مهریه را مطالبه نماید که زوج شرایط مساعد مالی را داشته باشد . در حقیقت مادامی که زوج دارای اموال منقول و غیر منقول باشد ، اموال وی توقیف می شود و دین زوج ( پرداخت مهریه ) پرداخت می گردد البته زمانی این اموال توقیف می شود که جز مستثنیات دین به شمار نرود .

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند گرفتن مهریه توسط وکیل دریافت مهریه و آگاهی از تعرفه ها با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437


از این رو برای پیگیری دقیق و حرفه ای پرونده مهریه ، می بایست با وکیل دریافت مهریه ارتباط برقرار نمایید که موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا آماده ارائه خدمات در این راستا می باشد . همچنین با معرفی وکیل دریافت مهریه و ارائه مشاوره تخصصی ، این فرصت در اختیار شما قرر می گیرد با تلاش های وکیل به مقصود خود دست یابید .
با توجه به آماری که وجود دارد اصولا مطالبه مهریه در جهت اقدامات طلاق می باشد . به عبارتی ، مادامی که شخصی قصد طلاق و جدایی دارد ، اقدامات مورد نیاز در خصوص مطالبه مهریه را می نماید .
پرونده هایی همچون طلاق ، مهریه ، عدم تمکین و…. به دلیل بار روانی که برای اشخاص متصور است و به دلیل اینکه این پرونده ها ارتباط مستقیمی با زندگی مشترک و خانواده دارد ، بسیار حساس می باشد .
با توجه به موارد مذکور وکیل دریافت مهریه می بایست تمامی جوانب و زوایای مختلف پرونده را در نظر بگیرد و بهترین روش و تصمیم را اتخاذ نماید . یکی از مزایای مراجعه به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا ، انتخاب وکیل توسط شماست .

وکیل دریافت مهریه

وکیل دریافت مهریه؛ مهریه مالی می باشد که قابلیت انتقال، تملک و… داشته باشد که زوج می بایست آن را هر زمان که زوجه درخواست مطالبه مهریه می کند به تملک او در بیاورد.

و این تعهد پرداخت مهریه در عقد نکاح به صورت عرف و عادت از طرف زوج به زوجه  داده می شود.

 مهریه عندالمطالبه مهریه ای می باشد که به محض منعقد شدن عقد نکاح زوجه مالک تمام مهریه می باشد و مرد می بایست تمامی مهریه توافق کرده را پرداخت کند و چنانچه عقد نکاح فسخ گردد یا باطل شود مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت و همچنین می توانند در خصوص ضمانت پرداخت مهریه نیز ضامن تعیین کنند مهریه جز حقوقی میباشد که زن در هر شرایط می‌تواند آن را مطالبه کند برای مثال بعد از فوت زوجه مهریه از طریق وراث وی قابل مطالبه خواهد بود یعنی وراث این امکان را دارند که به نسبت سهم الارث ای که از وی دارند ادعای مهریه کنند.

وکیل دریافت مهریه

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند گرفتن مهریه توسط وکیل دریافت مهریه و آگاهی از تعرفه ها با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

چنانچه مرد دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد زوج مالک تمامی مهریه می باشد و مرد موظف به پرداخت مهریه توافق شده می باشد طبق مقررات جدید و مطابق با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مردها در خصوص مهریه زوجه تا ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن را میتواند مطالبه کند و چنانچه زوج توانایی مالی داشته و یا اموالی داشته باشد و زوج آن را توقیف کند بیش از ۱۱۰ سکه نیز قابل مطالبه است.

مهریه و انجام امور قانونی در این زمینه و در این خصوص، بسیار حساس و حائز اهمیت می باشد و باید به صورت فنی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد و برای انجام مراحل قانونی آن و دریافت آن از زوج باید از وکیل پایه یک دادگستری یا وکیل دریافت مهریه و وکیل حقوقی کمک گرفت و مشورت های لازم را انجام داد. برای مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در موسسه حقوقی مجد با ما در تماس باشید.

انواع مهریه

1- مهر السنه یا مهر محمدی:

 به مهری تلقی می شود که پیامبر(ص) برای حضرت فاطمه(س) تعیین کردند  و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم نقره مشکوک است.

2- مهرالمثل:

 چنانچه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه مشخص و تعیین نشود، طرفین (زوجین) می توانند پس از منعقد شدن عقد با توافق دو طرف مهریه را تعیین کنند. همچنین اگر قبل از تراضی و توافق برای تعیین مهریه نزدیکی (رابطه زناشویی )صورت گیرد، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مهرالمثل بدین معنا که با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زوجه و وضعیت نزدیکان زوجه جهت تعیین مهر می باشد. مهریه در نکاح معوضه البضع بعد از وقوع نزدیکی و قبل از توافق در مورد مهریه معین می شود و برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او تعلق می گیرد. ( مطابق ماده 1091 قانون مدنی)

3- مهرالمسمی:

به مهری تلقی می شود که میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح تعیین شده است و مورد توافق دو طرف( زوجین ) است و مهری می باشد که در عقد نکاح مقرر شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی واگذار شده باشد.

4- مهر المتعه:

چنانچه در عقد نکاح مهریه ای تعیین نشود و زوج درخواست طلاق داشته باشد و قبل از نزدیکی اقدام به جدایی و طلاق دادن زوجه نماید در اینجا با توجه به وضعیت مالی زوج و بدون در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه مهریه ای تعیین می شود.

در خصوص مهر المتعه می توان اینگونه بیان کرد که مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل می باشد چرا که در مهرالمثل وضعیت خانوادگی و وضعیت نزدیکان زوجه در تعیین مهریه حائز اهمیت می باشد و مطابق آن تعیین می شود ولی در مهرالمتعه اینگونه نیست و وضعیت مالی زوجه مد نظر می باشد .

5- مفوضه البضع:

زوجه در عقد نکاح دائم باشد و با مهریه ای نیز برای وی  تعیین نشده باشد و با شرط عدم مهرشده باشد مفوضه البضع می نامند.

6- مفوضه المهر

در نکاح دائمی که تعیین مهریه برای زوجه ، به اختیار شوهر( زوج) یا شخص ثالث می باشد و به این نوع مهریه مفوضه المهر می گویند.

مهریه عندالستطاعه:

 عندالاستطاعه عبارتی می باشد که در عقدنامه قید شده است و مادامی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را دارا نباشد زن این اختیار و امکان را ندارد که مهریه خود را وصول یا مطالبه کند.

وجه تمایز مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

مادامی که مهریه به صورت عندالمطالبه ذکر شود و در عقدنامه نیز به صورت عندالمطالبه قید شود و مهریه بدین صورت تعیین شود زوج ( مرد) محکوم به پرداخت تمام و کامل مهریه می باشد بدین شکل که می بایست هر زمانی که زوج مهریه را مطالبه کرد پرداخت کند ولی چنانچه مهریه عندالاستطاعه تعیین و توافق و تراضی شود در آغاز می بایست توانایی زوج (شوهر) در پرداخت مهریه اثبات شود و در ادامه اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد مهریه را می پردازد.

چنانچه زوج مال غیر منقول را به عنوان مهریه برای زوجه تعیین نماید، می بایست به این نکته توجه داشت که هرگز اینگونه نباید قرار داده شود که برای مثال زوج خانه ای در فلان شهر یا فلان محل و یا به فلان متراژ به نام زوج انتقال می دهد، چرا می بایست زمانی که خانه ای به نام زوجه انتقال پیدا میکند تمام جزئیات ملک در آن ثبت شده باشد برای مثال پلاک ثبتی معین با تمامی جزئیات و شماره قطعه ملک و نکات دیگر می بایست در سند ازدوج قید شود و این انتقال مالکیت در شرط ضمن عقد به صورت تعهد می باشد که در اولین فرصت این انتقال صورت بگیرد و زوجه میتواند در صورت استنکاف شوهر و همسر خود به انتقال سند از طریق دادگاه و مراجع قضایی اقدام نماید.

اجرا گذاشتن مهریه یا مطالبه مهریه

 برای اجرا گذاشتن مهریه، زوجه این امکان را دارد که از طریق وکیل پایه یک دادگستری با تجربه و مجرب و یا خود زوجه از طریق دادگاه یا اداره اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه خود نماید. وصول مهریه بدون ارائه درخواست طلاق نیز امکان پذیر است زوجه در هر زمانی که بخواهد حتی بدون ارائه درخواست طلاق و حتی در منزل زوج می تواند مطالبه مهریه کند اما ممکن است این اقدام زوجه به صلاح زندگی مشترک طرفین نباشد .

جلب و دستگیری زوج جهت عدم پرداخت مهریه با شرایط ذکر شده قانون محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده، فقط از طریق دادگاه و فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر خواهد بود.

در برخی استان ها و شهرها امکان اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه صرفا از طریق دادگاه می باشد.

چنانچه مقدار و کمیت مهریه وصول شده کمتر از میلیون (تومان) شده باشد، شورای حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی این دعوی می باشد و چنانچه مقدار مهریه مطالبه شده بیشتر از ارزش  میلیون( تومان) باشد، ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ودر ادامه ارجاع و ارسال پرونده به دادگاه خانواده خواهد بود.

مطابق با قانون این امکان وجود دارد که زوجه همزمان دادخواست مطالبه مهریه و قبل از آن قرار تامین خواسته از دادگاه صالح را با ارائه دادخواست تامین خواسته درخواست کرد. زوجه یا وکیل پایه یک دادگستری او می بایست جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال  زوج( توسط زوج) و فرار از دین زوج از پرداخت مهریه، زوجه این امکان را دارد  که از دادگاه تقاضای توقیف اموال زوج را به صورت اجرا قبل از ابلاغ ، انجام دهد بدین صورت که اول اموال مورد نظر و موجود را توقیف نمایند و سپس زوج مطلع شود و در ادامه ،دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهریه تعیین خواهد کرد و توجه داشته باشید که اگر در مدت ایام تعیین شده از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست شوهر(زوج) از قاضی، اموال از توقیف آزاد خواهد شد.

در برخی دعاوی به دلیل مهم بودن آن دعوا و اهمیت بسیار جهت رسیدگی و انجام مراحق صحیح قانونی، می بایست اشخاص همراه خود و در روند پرونده از وکیل پایه یک دادگستری جهت انجام تمامی امور حقوقی و قانونی داشته باشند.

 برخی از اموال امکان توقیف را ندارند و چنانچه توقیف شود با اعتراض زوج از توقیف آزاد خواهد شد چرا که در اصطلاح آن اموال مستثنیات دین تلقی می شود.

مطابق ماده ۲۴  قانون محکومیت های مالی مستثنیات دین بدین شرح می باشد:

1- منزلی که در شأن محکوم علیه در حالت اعسار وی باشد.

2- اثاثیه ضروری زندگی که برای رفع نیاز های ضروری محکوم علیه و افرادی که در تکفل او لازم است.

3- آذوقه و مواد غذایی مورد نیاز و کافی به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افرادی که در تکفل وی  هستند تا مدتی که امکان ذخیره آذوقه وجود داشته باشد .

4- ابزار و وسایل مورد نیاز برای تحصیل و گسترش علم وی متناسب او و در شان آنها      

5- وسایل و ابزار کار تمامی اصنافی که مربوط به محکوم علیه و سایر اشخاص تحت تکلف وی هستند و جهت امرار معاش ضروری و نیازمحکوم علیه و افراد تکلف او می باشد.  

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند گرفتن مهریه توسط وکیل دریافت مهریه و آگاهی از تعرفه ها با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

وکیل مهریه:

اشخاص در دعاوی خانواده و مطالبه مهریه و دیگر دعاوی مربوط به خانواده نیازمند راهنمایی های بسیار دقیق و کامل از سمت وکیل پایه یک داداگستری یا مشاور متخصص در زمینه دعاوی خانواده ، مهریه و طلاق و… می باشند چرا که پرونده های خانواده دارای نکات فنی می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید