وکیل دیه تصادفات

دیه تصادفات جز دیاتی می باشد که بر اثر سانحه و تصادفات رانندگی براشخاص آسیب دیده تعلق می گیرد که در این میان داشتن یک وکیل دیه تصادفات به شما میتواند جهت احقاق حقتان کمک بسیاری داشته باشد.
مجازات دیه تصادفات در خصوص اشخاصی اعمال می شود که باعث وارد شدن آسیب به شخص غیری در حوادث رانندگی می شود که با مشاوره از وکیل دیه تصادفات میتوانید از جزئیات آن بیشتر آشنا شوید.
دیه ، از جمله مجازات های پیش بینی شده جرایم مربوط به رانندگی می باشد که در قانون نیز به آن اشاره شده است . در واقع دیه مبلغی است که در جنایات غیر عمد وارده بر اعضای بدن و جان افراد یا همچنین در مواقعی که امکان قصاص وجود ندارد یا با دیه ، مصالحه صورت گرفته باشد ، این مبلغ پرداخت خواهد شد.

بهترین وکیل دیه تصادفات

وکیل دیه تصادفات

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن وکیل در مباحث دیه تصادفات در شهر های مختلف بهترین گزینه برای سپردن و اعطای وکالت پرونده های شما می باشد . همچنین شما می توانید به وسیله وکلای خبره مجموعه ما در جهت اخذ حق و حقوق خود ، ارتباط بر قرار نمایید .

09121011092

02177728932-02177886437

دیه نفس ، دیه اعضا و دیه منافع ، انواع دیه هستند . جنایات غیر عمد بر جان و جسم اشخاص و جرایم عمدی که به هر دلیل ، امکان قصاص نیست ، موارد پرداخت دیه می باشند .
مطابق قانون ، ماده 17 قانون مجازات اسلامی ، به دیه پرداخته و شرایط مربوط به آن را بیان کرده که بر اساس ماده مذکور دیه بدین شرح است : دیه ، اعم از مقدر و غیر مقدر، مبلغی تلقی می گردد که مطابق شرع و قانون برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس ، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی ، در مواردی که قصاص به آن تعلق نمی گیرد ، توسط قانونگذار مقرر شده است .
در واقع دیه ، مبلغی است که در جنایات غیر عمدی یا به عبارتی بدون قصد و نیت قبلی بر جان و جسم دیگری یا در جنایات عمدی ( جنایاتی که عالما و عامدا صورت گرفته باشد ) ، مادامی که به هر علتی ، امکان قصاص کردن شخص خاطی ، وجود نداشته باشد ، به مجنی علیه یا اولیای دم وی ، پرداخت خواهد شد . مبلغ و مقدار دیه، دارای دو حالت می باشد که به عبارتی این مبالغ می تواند در قانون مشخص شده باشد یا این امکان وجود دارد که مقرر و مشخص نباشد که در این حالت ، یعنی زمانی که دیه غیر مقدر است، به آن ارش گفته می شود یعنی حداکثر مبلغ .
در دیه غیر مقدر یا ارش، تعیین مبلغ دیه، توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد و توسط وی تعیین خواهد شد . قاضی پرونده، با در نظر گرفتن نظر کارشناس پزشکی قانونی که پزشک نیر با معاینه و بررسی این موضوع را به قاضی اعلام می دارد ، اقدام به تعیین مبلغ دیه نموده و حکم مطلوب را به نفع شخص آسیب دیده صادر می نماید .

مشاوره با بهترین وکیل دیه در تهران

در خصوص دیه تصادفات و انواع و مبالغ و مقدار دیه باید تمامی اشخاص اطلاعات کافی را دریافت نمایند و به همین دلیل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با ایجاد ارتباط بین اشخاص و وکلا ، این فرصت را جهت کسب اطلاعات بیشتر اشخاص داده است . بنابراین مشورت با کارشناسان دیه تصادفات اطلاعات مورد نیاز در خصوص دیه و جراحات را به شما منتقل خواهد کرد .
انواع دیه :
به توجه به قانون مجازات اسلامی دیه به شکل زیر تعریف و تقسیم بندی شده است .
دیه و تقسیم بندی آن ، از دو جهت قابل بررسی می باشد .در یک تقسیم بندی با توجه به اینکه جنایت ، بر عضو وارد شده باشد یا بر اعضا و منافع و دیگری وارد شود را میتوان مورد بررسی قرار داد که در برخی موارد مقدار آن در قانون ، مشخص شده و در برخی موارد مشخص نشده است . انواع دیه ، با توجه به اینکه جنایت ، بر جان واقع شده یا اعضا و منافع، بدین شرح می باشند که در ادامه توضیح خواهیم داد :
1- دیه قتل :
دیه قتل ، زمانی به شخص زیان دیده پرداخت می شود که به سبب جنایت عمد یا غیر عمد توسط شخص مرتکب ، جان فردی ، گرفته شده و منجر به مرگ وی شده باشد .
مبلغ و مقدار دیه قتل ، دیه ای معادل دیه کامل انسان بوده که در ماه غیر حرام ، 600 میلیون تومان و در ماه حرام که افزایش دیه صورت می گیرد ، 800 میلیون تومان خواهد بود .
نکته قابل توجه و مهم که میبایست بیان شود این است که در جنایات عمدی ای که موجب قتل می شوند، دیه ، زمانی پرداخت می شود که اولیای دم ، به ازای قصاص شخص مرتکب ، بر دیه ، مصالحه می نمایند .
2- دیه اعضای بدن :
دیه اعضای بدن یکی دیگر از انواع دیه می باشد که در خصوص جرایم مربوط به جنایت بر عضو در نظر گرفته شده است . همچنین ان دیه زمانی پرداخت خواهد شد که جنایت ، بر عضوی از بدن شخصی توسط شخص دیگری ، به وقوع پیوسته باشد . اغلب اعضای بدن ، دارای دیه مقدر و معینی می باشند ولی مادامی که دیه در غیر این صورت بوده باشد ، یعنی در خصوص اعضایی دیه مقدر نباشد ، برای آن عضو، ارش تعلق میگیرد یعنی مبلغ حداکثر برای آن عضو مشخص نشده .
3- دیه منافع اعضا :
در دیه منافع اعضا در صورتی که شخصی ، مرتکب جنایتی بر شخص غیری شده باشد که به موجب آن مجنی علیه منفعتی که از برخی از اعضا ، حاصل می گردید را از دست داده باشد نوسط مرتکب پرداخت خواهد شد ؛ برای مثال منفعت شنیدن توسط گوش از دست رفته باشد ، اما بر گوش وی آسیبی نشده باشد ، باید دیه آن را با در نظر گرفتن کسر های دیه پیش بینی شده برای این عمل در قانون مجازات اسلامی ، پرداخت شود .
4- دیه جراحات :
در خصوص دیه جراحات ، در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر دیگری شود و به واسطه آن عمل ، جراحتی نظیر خراش بر سر و صورت یا اعضای بدن یا کبودی ، ایجاد گردد ، باید دیه جراحات وارده را پرداخت نماید که میزان این دیه ، با توجه به دیه آسیب های مقرر شده در قانون ، نظیر حارصه، متلاحمه و… می باشد .
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن وکلای متعدد در زمینه دیه تصادفات در شهر های مختلف بهترین گزینه برای اعطای وکالت پرونده های شما عزیزان آماده خدمات رسانی می باشد و همچنین این امکان را خواهید داشت تا به وسیله وکلای خبره مجموعه ما حق و حقوق خود را از شخصی که باعث تضییع حق شده ، دریافت نمایید .
همچنین وکلای مجموعه ما به وسیله تخصصی که در تمامی زمینه دارا می باشند به شما در زمینه های مختلف مشاوره ارائه می نمایند و همچنین وکلای ما در زمینه جزا و جرم شناسی و مسائل مربوط به دیه فعالیت دارند و این امکان را خواهید داشت تا در تمامی زمینه ها مشاووره تخصصی و کامل دریافت نمایید و همچنین در گرفتن رای نهایینیز موفق باشید و در دادگاه به پیروزی و رای مطلوب برسید و رای مورد نظر و باب میل خودتان را دریافت نمایید .
دیه تصادف :
مادامی که شخص ثالثی در تصادف با یک خودرو در حال حرکت آسیب دیده باشد و باعث جراحت و اتفاقاتی از این قبیل باشد ، مالک خودرو از نظر مالی مسئول خواهد بود . البته مسئولیت پرداخت خسارت حادثه بر عهده شرکت بیمه می باشد و موظف به جبران خسارت می باشد . بنابراین طبق قرارداد منعقده بین بیمه‌ شونده و بیمه‌ کننده پس از بررسی‌های لازم و نظر کارشناسی و در نهایت بر اساس رای دادگاه و را ی صادره توسط قاضی ، شرکت بیمه موظف خواهد بود ضمن محاسبه خسارت حادثه ، آن را به شخص ثالث یا به عبارتی شخص زیان دیده پرداخت نماید .
نکته مهم دیگری وجود دارد و آن این است که چنانچه وسیله نقلیه دارای بیمه نباشد یا راننده از محل حادثه فرار کرده باشد ، ضمن اینکه راننده تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت ، پرداخت غرامت تصادف نیز به عهده صندوق جبران خسارت حادثه می باشد .
دیه تصادف :
برای مثال وارد نمودن هرگونه خسارت جانی یا بدنی به شخصی ثالث در حادثه تصادف رانندگی مشمول پرداخت غرامت حادثه می باشد . برای مثال چنانچه حادثه منجر به قطع عضو مجروح شده باشد ، مبلغ دیه طبق قانون دیه در مجازات اسلامی تعیین و حکم بر اساس قانون صادر خواهد شد .
بنابراین چنانچه تصادف رانندگی منجر به فوت شخص ثالثی گردد ، مالک خودرو طبق قوانین حقوق جزا موظف به پرداخت دیه خواهد بود .
نکته دیگری در خصوص تعیین مبلغ دیه که باید بیان کرد این است که نرخ اعلامی تورم هر ساله بانک مرکزی می‌تواند به طور موثر در دیه کامل تاثیرگذار باشد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن وکیل در مباحث دیه تصادفات در شهر های مختلف بهترین گزینه برای سپردن و اعطای وکالت پرونده های شما می باشد . همچنین شما می توانید به وسیله وکلای خبره مجموعه ما در جهت اخذ حق و حقوق خود ، ارتباط بر قرار نمایید .

09121011092

02177728932-02177886437

نکته قابل توجه اینکه وکلای مجموعه ما به وسیله تخصص و مهارت اکتسابی خود که در تمامی زمینه ها دارا می باشند ، به درستی شما را راهنمایی می نماید تا به حق خود رسیده و نتیجه مطلوب را اخذ نمایید و در دادگاه به پیروزی رسیده و رای مورد نظر و باب میل خودتان را اخذ نمایید .
قانون دیه تصادفات :
مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای صاحبان وسیله نقلیه اینگونه بیان می دارد : مادامی که حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می گردد ، بیمه‌ گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظف می باشند که پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌ دیده پرداخت نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نماید .

قانون دیه تصادفات منجر به فوت :
در خصوص تصادفات منجر به فوت نیز تصادفات بر دو اساس جنبه‌ عمومی و جنبه خصوصی بررسی خواهد شد و ضارب ( شخصی که مقصر می باشد ) به پرداخت نقدی دیه یا مجازات حبس محکوم می گردد .
مطابق با ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ، چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده) یا‌متصدی ( شخص انجام دهنده عمل مذکور ) وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی گردد در این صورت مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و همچنین راننده یا شخصی که مرتکب قتل غیر عمد شده به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر که می بایست به آن توجه نمود این است که در قانون کشور ما قتل ناشی از تصادفات رانندگی را قتل غیرعمد محسوب می گردد و ضارب باید کل دیه کامل را به بازمندگان متوفی پرداخت نماید .
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در مواردی که شخص آسیب دیده دچار صدمات متعددی گردد و بعد از آن نیز فوت نماید ، بر اساس بند ب ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی :چنانچه تعدد صدمات منجر به مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد ، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می گردد و مادامی که مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات صورت گرفته باشد ، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل پیدا نموده و دیه صدمات غیرمسری ، جداگانه بررسی و محاسبه می گردد و مورد حکم واقع خواهد شد .
تشکیل و بررسی پرونده در اداره بیمه
در حقیقت متهم باید با در دست داشتن اصل کروکی و گرفتن نامه درخواست اصالت بیمه‌ نامه از کلانتری ، می بایست به اداره بیمه خود مراجعه نموده و اقدام به دریافت اصالت بیمه شخص ثالث و تحویل آن به کلانتری جهت ادامه روند پیگیری پرونده نماید . همچنین متهم می بایست کپی بیمه شخص ثالث و کارت ملی و نامه کلانتری را تسلیم اداره مذکور نموده تا در نهایت با ارائه اصالت بیمه نامه به کلانتری ،‌ مراحل پرونده تکمیل شود و برای پیگیری به دادسرا ارجاع داده شود .
تشکیل و بررسی پرونده در کلانتری
بنابراین پس از انتقال ماشین به پارکینگ و دریافت کارت سبز که جهت ترخیص خودرو مورد نیاز است ، ضارب می بایست با به همراه داشتن اصل و کپی مدارک خویش ، به افسر نگهبانی کلانتری مراجعه نموده و مراحل تشکیل پرونده را شروع کند . نکته دیگر اینکه تکمیل فرم ثنا جز از مراحل مذکور جهت ترخیص می باشد که شخصی که اقدام به ترخیص نموده است باید آن را از دفاتر خدمات قضایی تهیه نماید .
از طرف دیگر در پرونده تصادفات رانندگی و پرداخت دیه تصادفات نیز خانواده فرد مضروب می بایست در همان کلانتری حضور داشته و شکایات خود را ثبت نمایند تا فرد مقصر جهت استفاده از بیمه شخص ثالث به اداره بیمه مراجعه نماید و در آنجا نیز پرونده اولیه را تشکیل داده و مبلغ را دیافت نماید .
در خصوص دیه تصادفات باید به این نکته توجه داشت که در صورت عدم رعایت قوانین رانندگی توسط راننده خطرات زیان بار و غیر قابل جبرانی برای اشخاص به وجود خواهد آمد که در نهایت صرفا پشیمانی به دنبال خواهد داشت.

مطالب مرتبط:وکیل دیه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید