وکیل سرقت

بهترین وکیل سرقت در تهران
امروزه به دلیل شرایط سخت اقتصادی ، آمار سرقت بسیار رو به افزایش بوده و از این رو مادامی که سرقت افایش یابد به مراتب امنیت اشخاص خدشه دار خواهد شد . از این رو مادامی که جرم سرقت ( که از جرایم کیفری می باشد ) تحقق یابد ، شخص بزه دیده می بایست به دنبال آسیب وارد شده چاره ای بیاندیشد و این آسیب و بزه وارده را از طریق محکم قضایی پیگیری نماید .
در این صورت شخصی که مورد آسیب قرار گرفته و ضرر ( اعم از مالی یاجانی) بر وی وارد شده می بایست در اسرع وقت به محاکم قضایی و ماموران انتظامی اطلاع داده و گزارش و صورتجلسه جمع آوری شود و سپس از طریق حوزه قضایی پیگیری شود .
در خصوص پرونده ها و موارد این چنینی اهمیت شخصی که دارای تخصص است آشکار خواهد شد و این شخص ، کسی جز وکیل متخصص و پایه یک دادگستری نیست و می بایست با مراجعه به وکیل متخصص ( وکیل سرقت در پرونده هایی که جرم سرقت واقع شده است ) از روند پرونده اطلاع کامل دریافت نمایید .
از وظایفی که می توان برای وکیل سرقت بر شمرد این است که وی موظف و متعهد می گردد ( این تعهدات می بایسیت در قرارداد منعقده فی ما بین وکیل و موکل ذکر شده باشد ) که اطلاعات کامل پرونده ، روند پرونده ، و اقداماتی که قرار بر انجام آن در محاکم قضایی خواهد بود ، به صورت گزارش (کتبی یا شفاهی ) به موکل ارائه دهد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل سرقت با ما در ارتباط باشید.

تماس با ما

92 110 10 0912

02177728932-02177886437


در حقیقت وکیل سرقت وکیلی است که با تسلط بر قوانین کیفری و روند پرونده ، وکل خویش را در راستی رسیدن به رای مطلوب همراهی میکند . مادامی که نام وکیل سرقت به میان می آید به این معنا نیست که وکیل صرفا وکالت بزه دیده را پذیرفته و از وی دفاع کند . در برخی موارد نیز وکیل سرقت اعلام وکالت خود را از سوی شخص متهم انجام می دهد . بنابراین تفاوتی در این نیست که اعلام وکالت وکیل از سوی کدام یک از طرفین می باشد چرا که وکلا موظف به انجام تعهدات خود پس از انعقاد قرارداد وکالت می باشند و باید هر اقدام قانونی و ضروری را در خصوص کسب نتیجه مثبت برای موکل خود انجام دهد .
از جمله مواردی که باید آن را در این مقاله ذکر کرد بدین شرح است : وکیل موظف به حضور در جلسات حضوری تعیین شده ( مطابق تعهدات خود در قرارداد ) است و همچنین موظف به انجام اقدامات ضروری همچون ارائه لایحه ، مستندات و دفاعیات خود در محاکم قضایی است . در مقابل ، موکل نیز وظایفی دارد که باید به آن پایبند بوده و انجام دهد ، این وظایف بدین شرح است که وی مطابق ادعایی که دارد ، مدارک و مستندات داشته و آنها را تقدیم دادگاه نماید . از دیگر تعهداتی که بر ذمه موکل پس از اعطای وکالت به وکیل می باشد ، پرداخت حق الوکاله و هزینه هایی است که پرونده در بر خواهد داشت .

وکیل سرقت

وکیل سرقت؛ مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت به معنی ربودن مال که متعلق به شخص دیگر و مال غیر باشد.

سارق: در اطلاح حقوقی و به عبارتی سارق فردی است که اقدام به ربودن مالی از شخص غیر کرده و به دنبال تصرف مال دیگری می باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت

برای تشکیل و پدید آمدن یک جرم باید سه عنصرو رکن وجود داشته باشد که به شرح ذیل می باشد:

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- عنصرقانونی

1-عنصر مادی جرم : عنصر مادی جرم به عملی که از سوی فرد صورت خواهد گرفت تا جرم به وجود بیاید تلقی می شود و تا آن عمل انجام نشود و عنصرمادی جرم صورت نگیرد ،جرم اتفاق نمی افتد.

عنصر مادی جرم سرقت از طریق ربایش و دزدی انجام می شود که به معنای برداشتن و جا به جا کردن چیزی بدون رضایت مالک می باشد و این اتفاق به صورت پنهانی یا باشد که سرقت تلقی می شود.

وکیل سرقت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل سرقت و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

2-عنصر معنوی جرم : شخص برای انجام جرم می بایست قصد انجام آن عمل را داشته و برنامه ریزی شده و تصمیم گیری شده باشد که تصمیم به دزدیدن مال ( داشتن سوء‌نیت عام)  و همچنین باید قصد مالک شدن و تصرف مال مذکور( داشتن سوء‌نیت خاص) را داشته باشد.

بنابراین برای اینکه شخصی، مرتکب جرم سرقت شود، باید در قدم اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد به سرقت ببرد متعلق به شخص دیگری می باشد.

3-عنصر قانونی جرم : اگر یک عملی در قانون تصویب شده جرم تلقی شود و برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد،عنصر قانونی نامیده می‌شود.

برای تشکیل تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصرخواهد بود و اگر عملی در قانون جرم محسوب شود براساس قانون، مجرم مجازات می شود.

خصایص یک مال ربوده شده:

اموالی که به سرقت می رود می بایست دارای ویژگی هایی باشند تا بتوان سرقت یا ربایش تلقی کرد:  

1-اموالی که به سرقت می روند الزاما باید شی بوده و به صورت منقول باشد و قابل جا به جایی باشد.

2-مالی که به سرقت می رود و به عبارتی مورد ربایش قرار می گیرد، باید مال غیر باشد.

3-مال ربوده شده می بایست از مالکیت مالک خارج شده باشد و در تصرف سارق باشد.

انواع سرقت

 1-سرقت حدی

2- سرقت تعزیری

سرقت حدی سرقت می باشد که مقدار و چگونگی اعمال مجازات تعیین شده و قاضی مکلف به صدور رای و مجازات تعیین شده بر اساس قانون می‌باشد.

مجازات سرقت حدی به شرح ذیل می باشد:

 1- اعدام

 2- حبس ابد

 3- قطع چهار انگشت دست راست سارق

4- قطع پای چپ

انواع سرقت تعزیری

 1- سرقت تعزیری ساده

 2- سرقت تعزیری مشدد

سرقت تعزیری ساده مطابق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی:

 بدین معنا که سرقت به صورت علنی و با ربودن مال غیر بدون رضایت شخص و بدون اطلاع شخص باشد که مجازات سرقت تعزیری ساده بدین شرح می باشد: سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در تهران با ما در ارتباط باشید.

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

سرقت تعزیری مشدد به شرح ذیل خواهد بود:

 سرقت تعزیری مشدد سرقتی می باشد که عوامل تشدید کننده مجازات در آن دخیل باشد و باعث اعمال مجازات سنگین تر شود، به طور مثال:

 1- سرقت مسلحانه

 2- سرقت با آزار و اذیت

3- سرقت اموال عمومی

 4- ربودن اموال تاریخی و فرهنگی

 5- ربودن توسط امانت دار

 6- ربودن از محل مسکونی

 7- سرقت و ربودن اسناد و دفاتر دولتی

 8- بالا رفتن از دیوار محدوده ای

نوع دیگری از سرقت، سرقت ادبی می باشد  که مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و پدیدآورندگان اثر هرگونه نشر، استیفا(استفاده) از آثار ادبی بدون اذن و اجازه صاحب اثر، کپی و… ربودن مال و سرقت می باشد که در اصطلاح سرقت ادبی تلقی می شود و به مجازات شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

چنانچه سرقت شخصی، شامل سرقت حدی باشد شخص مرتکب برای اجرای حد سرقت باید دارای شرایطی باشد، که چنانچه این شرایط را دارا نباشد اجرای حد ممکن نخواهد بود و این شرایط بدین شرح می باشد:

 1- سارق می بایست بالغ باشد و به سرقت وادار نشده باشد.

2- شخص مرتکب می بایست از حرام بودن این عمل آگاه باشد.

3- مرتکب در حالت اضطرار سرقت نکند.

4- سرقت در دوران قحطی انجام نشده باشد.

5- سرقت توسط شخص، به قصد دزدی باشد.

مجازات جیب بری : حبس از یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

چنانچه در شب سرقتی واقع شود و سارقین دو یا بیش از دو نفر باشند و حداقل یکی از دو فرد دارای سلاح باشد هر یک به ۵ تا ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.

دزدی و سرقت مسلحانه از مسکن اشخاص :

هرگاه یک یا تعدادی سارق ،منزلی را مورد سرقت قرار دهند و حداقل یک فرد از چند سارق این عمل را مسلحانه انجام دهند و یا هیچ کدام از آنها مسلح نباشد اما حین سرقت موجب هتک ناموس شود به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهد شد.      

هرگاه ساکنان منزلی در حین سرقت از خود دفاع کنند و موجب قتل یاضرب و جرح سارقین شود مجازات نخواهند شد و این در صورتی است که دفاع از مال و جان وناموس باشد.

همچنین هرگاه ماموران دولتی نیز باعث قتل و جرح و… شوند مجازات مقرر از آنها ساقط خواهند شد.

برای مشاوره با وکیل طلاق در تهران با ما در ارتباط باشید.

مشارکت در سرقت:

مشارکت در سرقت یعنی  یک یا چند شخص با مرتکب اصلی جرم سرقت همکاری می‌کنند و آنچه در مشارکت در سرقت مهم است این می باشد که این اشخاص در جزء به جزء این جرم شریک باشند.

در واقع فقط به وسیله اعمال همه شرکا صورت بگیرد و اهمیتی ندارد این شرکا به صورت مساوی همکاری داشته یا همکاری آنها متفاوت بوده است مجازات مشارکت در جرم سرقت همان مجازات مرتکب اصلی می باشد.

مورد دیگری که حائز اهمیت است آگاهی شریک یا شرکا به کاری است که می‌خواهند انجام دهند و بدانند عملیات اجرایی به چگونه است و در این عملیات اجرایی نیز شرکت داشته باشند در این صورت این شراکت کامل است و شریک به مجازات سارق محکوم خواهد شد.

معاونت در جرم:

معاونت در جرم با مشارکت در جرم تفاوت هایی دارد در بالا در مورد مشارکت در جرم سرقت صحبت شد اکنون در مورد معاونت در این جرم صحبت می‌کنیم .معاونت در جرم  موجب تسهیل وقوع جرم مرتکب می شود.

معاونت در جرم شرایط زیر را دارد: 

1-انجام عمل مثبتی مانند تحریک و ترغیب اقدام به فریب برای وقوع جرم

2-تهیه کردن تهیه کردن وسایلی که با آن جرم تحقق می یابد

3-آگاهی کامل معاون از ماهیت جرمی که مورد نظر مباشر همان مرتکب جرم می باشد.

4-بین قصد مباشر و معاون در جرم باید وحدت وجود داشته باشد و بین عمل آن ها تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد.

چهار شرط فوق از شرایط الزامی معاون می باشد بنابراین اگر شخصی یک سارق خبر حضور نیروی انتظامی را می دهد یا یک سری از وسایل سرقت را تهیه می‌کند مانند اسلحه کلید و از این قبیل وسایل  و این کار را با علم و از  روی عمد انجام میدهد شخص معاون در سرقت شناخته می‌شود.

مجازات معاونت در جرم در مورد جرم سرقت بستگی به نوع ارتکابی سارق دارد باید بررسی شود که سرقت موجب حجم می باشد یا موجب کیفر تعزیری و سرقت تعزیری ساده است یا مشدد.

که همه این موارد در مواد  قانون مجازات اسلامی آمده است اما آنچه اهمیت دارد در مواردی است که قانون حکم خاصی برای معاونت پیش بینی نکرده باشد در این صورت مجازات معاونت در سرقت تعزیری ساده و مشدد حداقل مجازاتی است که در قانون برای همان سرقت تعزیری ساده یا مشدد می باشد.

در نتیجه معاونت در جرم به دلیل اینکه وقوع جرم را آسان می نماید حتی اگر جرم به عمل معاون مستند نباشد مجازات تعزیری دارد. 

برای مشاوره با وکیل کلاهبرداری در تهران با ما در ارتباط باشید.

مشاور سرقت:

چنانچه این گونه مسائل مهم وحائز اهمیت برای شخصی پیش بیاید باید در وهله اول با یک شخص دانا و عالم به تمامی مراحل اداری و قانونی  مشورت نماید که در این راه قطعا داشتن وکیل و استفاده از علم وی بسیار مهم خواهد بود.

 و هر فردی به آن نیازدارد ومتاسفانه به دلیل گسترش مشکلات ، این گونه جرایم  به وفور در جامعه دیده می شود .

وکیل سرقت:

سرقت از جرائم کیفری ای می باشد که از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار می باشد و می بایست در این مورد مشاوره کامل و تخصصی دریافت شود همانطور که در بالا ذکر شد سرقت انواع مختلفی دارد.

گاها سارق می تواند معاون یا شریک داشته باشد و همچنین تعداد دفعات ارتکاب جرم نیز در تعیین مجازات تاثیر گذار است و همه ی این موارد توسط وکیل بررسی خواهد شد و وکیل می تواند هم به شخصی که از آن سرقت شده است کمک نماید.

به این شکل که اگر در سرقت شریک و معاونی وجود دارد آن ها را نیز محکوم نماید و سارق را به مجازات حداکثری محکوم نماید و هم به مجرم از این جهت که با بررسی همه جوانب، حکم حداقلی مجازات را برای سارق بگیرد یا با توجه به شرایط سارق ،حکم تعلیق مجازات را برای او بگیرد.

 

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] وکیل سرقت؛ مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت به معنی ربودن مال که متعلق به شخص دیگر و مال غیر باشد. […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید