وکیل شهادت دروغ

وکیل شهادت دروغ

 

شهادت دروغ:

کلمه شهادت به معنای گواهی به نفع یا ضررغیر در دادگاه می باشد که اگر این امر به شکل کذب و به جای حقیقت بیان شود ، این امکان وجود خواهد داشت که تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی دادگاه گذارد ، بنابراین شهادت دروغ ، دارای مجازات تعیین شده در قانون می باشد شاهد کاذب ، محکوم به حبس و جزا نقدی می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد  بهترین وکیل در زمینه های مختلف و  مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

شهادت ، نقش به سزا و مهمی در نظام حقوقی و قضایی ما دارد ، زیرا به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوا در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به عنوان ادله اثبات دعوا بیان شده است و بسیاری از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می شوند ، به وسیله شهادت شاهدان اثبات می گردد .

قانون گذار، شهادت دروغ را جرم انگاری نموده است ؛ زیرا هرچند ممکن است در برخی پرونده ها ، شهادت تاثیر بسیار زیادی در حکم نهایی داشته باشد ، اما در موارد بسیاری افراد با گرفتن پول و یا دارا شدن هر منفعتی  به دروغ شهادت کذب در دادگاه می دهند و این موضوع باعث شده است که مسیر حکم نهایی به کلی تغییر یابد و در برخی از مواقع باعث از بین رفتن  حق و حقوق دیگران می شود .

وکیل حقوقی افترا

جرم شهادت کذب یا دروغ

براساس ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوی به شرح ذیل می باشد :

1- اقرار

2- اسناد کتبی

3- شهادت

4- امارات

5- قسم

در نتیجه شهادت یکی از دلایل اثبات دعوا خواهد بود . شهادت شهود ، به معنای این خواهد بود که فردی که شاهد یا گواه تلقی می گردد ، از حقیقت امری که باعث وقوع جرمی شده است ، اطلاع دارد و نزد مقامات صالح قضایی تمامی شهادت خود را اعلام می دارد . شهادت ، خبری تلقی می شود که ممکن است به نفع یا ضرر دیگران باشد و ارتباطی به خود خبر دهنده نخواهد داشت بنابراین ، شهادت با اقرار تفاوت دارد .

جرم شهادت دروغ ، به این معنا می باشد  که فردی ، شهادتی بر خلاف واقع در دادگاه ارائه دهد یعنی در محضر مقام قضائی و در دادگاه ، بر خلاف آنچه که در حقیقت رخ می دهد ، شهادت می دهد که این امکان وجود دارد که شهادت او تأثیر بسیار زیادی در حکم نهایی دادگاه خواهد داشت .

تحقق جرم شهادت دروغ :

شهادت ، یکی از جرائم عمدی می باشد . چرا که در ادای شهادت ، شاهد می بایست سوگند یاد کند که هیچ چیز جز حقیقت نخواهد گفت بنابراین به مفاد شواهد و نتیجه حاصله از این عمل ، واقف خواهد بود . به همین جهت ، اگر فردی در ارائه شهادت ، حقیقت را کتمان کند و به کذب و خلاف واقع شهادت را در دادگاه بدهد ، مرتکب جرم شهادت دروغ می شود .

مطابق ماده 650 قانون مجازت اسلامی ، جرم شهادت دروغ ( کذب ) ، زمانی محقق خواهد شد که ادای شهادت ، در دادگاه و نزد مقامات رسمی انجام شده باشد . بنابراین ، جرم شهادت دروغ ، دارای دوشرط اختصاصی برای تحقق می باشد که شامل موارد ذیل خواهد شد :

اولا : شهادت دروغ (کذب) بایستی در دادگاه صورت بگیرد ، به همین جهت می باشد که نمی توان هر شهادت دیگری خارج از دادگاه را جرم تلقی کرد . برای مثال  شهادت دروغ در مراجع انتظامی و کلانتری ها به دلیل اینکه خارج از محضر دادگاه صورت می گیرد ، جرم محسوب نمی شود .

ثانیا : علاوه بر این جرم شهادت دروغ باید در دادگاه صورت بگیرد و می بایست نزد مقامات رسمی دادگاه ادا شده تا تحقق پیدا نماید . در نتیجه شهادتی که نزد شخصی دارای بدون صلاحیت باشد و انجام گیرد را نمی توان جرم شهادت دروغ نامید .

البته باید به این نکته توجه داشت که مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ، مقامات رسمی فقط شامل مقامات قضایی نخواهد شد . بنابراین ، شهادت نزد سایر مقامات رسمی غیر قضایی که در قانون مشخص ذکر شده است هم شهادت دروغ محسوب می گردد  .

بهترین وکیل تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد  بهترین وکیل در زمینه های مختلف و  مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

مطابق ماده 49 قانون ثبت احوال چنانچه کسی در اداره ثبت احوال ، به کذب و دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی می باشد و این شهادت ، موثر در صدور شناسنامه مورد شهادت قرار گیرد ، مشمول شهادت دروغ می باشد .

مطابق ماده 2 قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ، افرادی که عمدا در امر ولادت ، وفات یا هویت اعلام خلاف واقع نمایند ، مشمول مجازات مقرر، برای جرم شهادت دروغ خواهند شد .

مطابق ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ، چنانچه هرکس نزد مامورین جهت تحصیل جواز اقامت یا ورود یا مواردی دیگر در تشخیص کسب تابعیت موثر می باشد به صورت عمدی ، خلاف واقع موردی را مطرح نموده و اقرار نماید ، مشمول مجازات مقرر برای جرم شهادت دروغ خواهد شد .

مطابق با ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت ، هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت ، برخلاف واقعیت موجود شهادت بدهد ، مشمول تعقیب و مجازات مقرر برای جرم شهادت دروغ خواهد شد و محکومیت مقرر در قانون به وی تعلق می گیرد .

مجازات شهادت دروغ :

ضمانت اجرای شهادت دروغ در مواد قانونی پیش بینی شده است . جرم مذکور ، دارای دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری خواهد بود . بر اساس ماده 650 قانون تعزیرات ، این مجازات ها را برای جرم شهادت دروغ ، در نظر گرفته اند .

هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی و دادگاه به دروغ و به کذب شهادت دهد ، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .

همچنین ، در صورتی که شهادت دروغ منجر به اجرای مجازاتی مانند دیه ، حدود ( حد شرب خمر ) یا قصاص ( اعدام ) بر شخصی شود ، مجازات ذکر شده ، بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال خواهد شد . برای مثال ، چنانچه افرادی به جرمی که موجب قصاص می باشد ، شهادت دهند ، اما پس از اجرای قصاص ، ثابت گردد که شهادت دروغ را داده اند ، قاضی و مأمور اجرای حکم ، ضامن نخواهند بود ؛ بلکه کسانی که به دروغ شهادت را در دادگاه داده اند ، محکوم خواهند شد و اعدام می شوند .  

براساس ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری ، مادامی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی صورت گیرد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی رجوع نماید  و پیگیری کند .

لازم به ذکر می باشد که براساس قانون ، چنانچه شخصی به دروغ علیه دیگری شهادت دهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد ( بدون هیچ دلیل دیگر ) ، در این حالت است که می توان براساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ، از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی کرد . البته به این شرط که شهادت دروغ به موجب حکم قطعی اثبات گردد و می بایست حکم قطعی در این خصوص صادر شود .

بیشتر بخوانید:وکیل کیفری وکیل طلاقوکیل مالیات

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم شهادت دروغ :

  جهت بدون اثر کردن آثار حکم صادره براساس شهادت دروغ ، می بایست یک شکایت کیفری از شهود ، تحت عنوان شهادت کذب مطرح گردد . برای اثبات این ادعا که جرم شهادت به دروغ انجام شده ، کسی که مدعی این جرم می باشد و شهادت بر علیه او صادر می شود ، می بایست با داشتن دلایل محکمه پسند یک شکوائیه طراحی کرد تا به صورت فرم مخصوص شکایت از شهادت دروغ انجام داد و در آن شکایت خود را مطرح نمود .

 فرد شکایت کننده ( شاکی ) ، برای اعلام شکایت خود ، می بایست به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه نموده و بعد از تکمیل فرم شکایت از شهادت دروغ ، شکوائیه خود را به ثبت رساند . ثبت اعتراض به شکل آنلاین و الکترونیکی صورت می پذیرد . برای تعقیب شاهد کاذب نیز می بایست کذب بودن شهادت او نزد مقام قضایی و دادگاه ، براساس حکم قطعی اثبات شود .

پس از مطرح نمودن شکایت ، شکوائیه مطروحه به دادسرا ارجاع داده خواهد شد. مقامات دادسرا از جمله دادیار و بازپرس تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایت شخصی که شهادت دروغ را به عمل آورده است انجام می دهد .

دادسرا صرفا اختیار انجام تحقیقات را بر عهده خواهد داشت و نمی تواند رای به مجازات صادر نماید . در نتیجه ، چنانچه شکایت شاکی صحیح در نظر گیرد پرونده همراه با رای قرار جلب به دادرسی ، برای صدور رای نهایی به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد .

وکیل شهادت دروغ :

چنانچه شخصی دارای پرونده هایی همچون حقوقی و کیفری باشد می بایست با توجه به حساسیت آنها با وکیل پایه یک و یک مشاور مجرب مشورت نمود و در صورت نیاز و حساسیت بالای پرونده اقدام به اخذ وکیل نمود .

موسسه مجد وکیل الرعایا در راستای همین امر و در جهت کمک به اشخاص با وکلای متعددی همکاری می نماید به همین جهت موسسه مجد وکیل الرعایا وکلای زبده و همچنین  وکلای تخصصی در زمینه پرونده های شما را معرفی می نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاوره حقوقی افترا و مشاوره حقوقی  با ما در ارتباط باشید

02177728932-02177886437

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید