وکیل مصادره اموال

وکیل مصادره اموال

وکیل مصادره اموال ؛مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و بتوان تبدیل به پول نمود .

: اموال به دوبخش تقسیم می شود

 1-اموال منقول

2اموال غیرمنقول

 منقول در لغت به معنای قابل حمل ، جابه جایی و قابل انتقال بودن می باشد . در قانون مدنی اموال منقول به اموال گفته می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر امکان پذیر باشد بدون اینکه به خود یا محل آن آسیبی وارد شود ، مانند اثاثیه منزل، ماشین و… .

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری درمورد مصادره اموال با ما تماس بگیرید.

اموال منقول به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- اموال منقول ذاتی

 ۲- اموال در حکم منقول

اموال منقول ذاتی :

اموالی می باشد که قابل حس و لمس و ذاتا قابل نقل باشد.

مشاوره با وکیل کلاهبرداری

اموال در حکم منقول :

به اموالی که در حکم منقول یا اموالی که به تابعیت از اموال منقول، باشد اموال در حکم منقول می باشد .

 مطابق ماده 20 قانون مدنی، کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشند.به طور مثال :

۱- حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد(مانند حق وثیقه)

۲- حق انتفاع از اموال منقول

۳- دعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول

۴- حق مخترع یا مؤلف نسبت به اختراع یا تألیف خود(حقوق معنوی)

۵-حقوق افراد در شرکت ها در رابطه با سهام شرکت

اموال غیرمنقول :

اموال غیرمنقول در لغت به معنای اموالی غیرقابل حمل می باشد . همچنین اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگرانتقال نمود را اموال غیر منقول می نامند به عبارتی اعم از اینکه استقرار آنها ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به صورتی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود غیرمنقول محسوب خواهد شد.

۱- اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند .

۲- اموالی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول هستند .

۳- امـوال در حکم غیرمنـقول

۴- امـوال غیرمنـقول تبعی

برای لغت مصادره  دو معنی تعیین شده است که در اول به معنی ضبط کردن مال شخصی توسط زور و معنای دیگر آن جریمه کردن می باشد و همچنین می توان اینگونه نیز بیان کرد که مصادره اموال به معنای ضبط کردن اموال و کلیه دارایی شخصی است که توسط ارتکاب به جرمی آن مال را به دست آورده است و آن مال از طریق انجام جرایم مختلفی حاصل شده باشد .

مشاوره با وکیل کیفری

مطابق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و قانون مصادره بدین معنی می باشد ،می بایست اموال توسط ارتکاب شخصی به  جرمی به دست آمده باشد و در صورتی که وجود داشته باشد یعنی عین همان باشد مصادره خواهد شد  و چنانچه آن مال وجود نداشته باشد می بایست مانند آن و در شرایطی همچون شرایط عدم امکان رد آن مال می بایست قیمت آن را به صاحبش بپردازد و خسارتی که بر گردن او می باشد از خود ساقط نماید .

راه های مصادره اموال

1- در حالت اول ممکن است همه آنها اموال مصادره شود

2- درحالت دوم ممکن است بخشی از اموال موجود مورد مصادره قرار بگیرد

همچنین مصادره به دو بخش مجزا تقسیم می شود :

 ۱- مصادره خاص

۲- مصادره عام

مصادره خاص زمانی انجام می شود که فقط مصادره اموال خاصی مد نظر باشد به طور مثال یک مالی که از طریق قاچاق مواد مخدر حاصل شده است و به صورت خاص صرفاً آن مال مصادره خواهد شد .

  درمصادره مادامی مصادره عام صورت خواهد گرفت که تمامی و کلیه اموال شخص مصادره شود به طور مثال ضبط و مصادره تمامی اموال شخص اختلاس کننده

برای کسب مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید

وجه تمایز توقیف ، ضبط و مصادره اموال :

توقیف : توقیف اموال عمل حقوقی گفته می شود که در راستای آن دارایی اموال شخص به صورت موقت مورد بازداشت قرار گیرد .

 ضبط : ضبط اموال در خصوص پرونده های کیفری اعمال می شود و به دو صورت دائم و موقت صورت می‌گیرد .

*در ضبط اموال دائم ، مال از ملکیت آن شخص خارج خواهد شد .

 در ضبط اموال به صورت موقت : در این ضبط اموال این امکان وجود دارد که مال به شخص بازگردانده شود .

 مطابق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری : چنانچه شرط احضار متهم و حضور نیافتن او بدون عذر موجهی و معرفی نشدن وی از بخش کفیل و همچنین وثیقه گذاری و…صورت نگیرد ، بر اساس قانون اموال مصادره خواهد شد .

مفهوم مصادره اموال

 مصادره : مصادره همان ضبط اموال محسوب می شود اما تفاوت هایی نیز دارد که مصادره در مقابل ضبط اموال در برخی از موارد و شرایط قرار می گیرد و چنانچه مواردی  همچون وثیقه گذاری در خصوص این موضوع انجام نشود به عنوان مجازات ، دارایی به شکل دائم از ملکیت وی خارج می شود و از دیگر تفاوت های مصادره با ضبط اموال در مرجع رسیدگی آنها می باشد  به طور مثال در مصادره  اموال  دادگاه کیفری یک میتواند مرجع رسیدگی باشد و همچنین ممکن است دادگاه انقلاب نیز مرجع رسیدگی قرار گیرد .

بهترین موسسه حقوقی در تهران

مطابق تبصره‌ یک ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی : «چنانچه مقدار مشروبات الکلی کشف شده توسط قانون ، بیش از بیست لیتر باشد ، همچنین وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده و نقل وانتقال قرار گیرند ، چنانچه با اطلاع مالک و صاحب آن مال باشد به‌ نفع دولت ضبط خواهد شد ، و همچنین مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه محکوم خواهد شد.» همچنین مطابق ماده‌ی ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان م کند : تمام اسباب متعلق به قمار، معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می شود.

در پرونده ها و دعاوی همچون مصادره و ضبط اموال می بایست مراحل قانونی آن طی شود تا شخصی یا نهادی بتوانند آن مال را توقیف نماید در مصادره اموال زمانی می توان مالی را مصادره کرد که آن مال حاصل و نتیجه ارتکاب شخص مجرم به جرایمی همچون  سرقت ، اختلاس و… باشد و آن مال را از طریق انجام جرایم مذکور به دست اورده باشد .

در خصوص این موضوع وکلای پایه یک دادگستری می توانند با طی مراحل قانونی و مراحل فنی مربوطه اقدام به مصادره اموال نمایند و حضور وکیل مجرب و با تجربه بسیار در این امر مهم است نکته دیگر که بسیار مهم می باشد این است : اموالی که در جهت انجام جرایم به دست آمده باشد و حاصل جرایم باشد ، به همان مقداری که این اموال موجود باشد مصادره می‌شود و این امکان وجود دارد که تمامی اموال مصادره شود و در برخی موارد نیز به  تشخیص دادگاه صالح رسیدگی به این موضوع ، این امکان وجود دارد که بخشی از آن اموال مصادره شود .

شما می توانید با مشاوره گرفتن و دریافت راهنمایی از مشاوران و وکلای متخصص در زمینه مصادره اموال اطلاعات کامل را اخذ نمایید .

شرایط مصادره اموال

چنانچه دادگاه قرار منع را برای اموال صادر نماید می بایست وضعیت اموال را نیز پیگیری نماید وباید این موضوع  را نیز تعیین کنند که این اموال در صورت ارتکاب چه جرمی بوده و در چه زمانی اتفاق افتاده و یا جهت ارتکاب چه جرمی ضبط شده است و زمانی مصادره امکان پذیر می باشد که بررسی های لازم در خصوص آن مال صورت گرفته باشد و اموال مصادره شده از طریق جرایم مذکور ، به بیت المال تعلق میگیرد .

چنانچه اموال مصادره شده اموالی باشد که نگه داری آنها برای دولت دارای هزینه هایی بوده و یا قیمت ان به مقدار زیادی نزول یابد و یا اموالی باشد که نگهداری آن باعث فاسد شدن ان مال شود و قابل استفاده در زمان دیگری نباشد و چنانچه اموال به این صورت باشد می بایست مطابق قیمت روز بازار به فروش گذاشته شود و چنانچه پولی که از فروش آنها به دست اید و تا زمانی که تمامی بررسی ها صورت نگرفته باشد و همه چیز روشن نشود این پول در امانت دادگستری خواهد بود ولی چنانچه اموال مصادره شده ملک یا زمین باشد بعد ازبررسی های لازم و انجام شده ، سند قبلی آن باطل خواهد شد ودر ادامه نیز سند جدیدی به نام نهاد صادر کننده ، صادر می شود .

وکیل مصادره اموال چه کمکی به شما میکند :

شما می توانید در این خصوص از شخص متخصص و وکیل پایه یک دادگستری مصادره اموال مشورت لازم را دریافت نمایید و در ارتباط با تمامی سوالات و نکاتی که باعث ایجاد مشکل در پرونده و روند دعاوی شده است اطلاعات کسب کنید .

در زمینه مصادره اموال موسسات مختلفی فعالیت دارند و میتوانند با ارائه مشاوره و وکلای متخصص در زمینه مصادره اموال به تمامی اشخاص کمک کنند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا نیز در زمینه کلیه دعاوی و پرونده ها فعالیت لازم را دارد و می توانید از طریق ارتباط با موسسه تمامی سوالات و ابهامات موجود در پرونده را برطرف نمایید همچنین موسسه مجد وکیل الرعایا تمام تلاش خود را انجام می دهد تا خدمات مورد نیاز مردم را به آنها ارائه دهد .

مشاور اموال مصادره شده :

موضوعات مربوط به مصادره اموال بسیار مورد اهمیت و مدنظر قانون قرار گرفته است که مربوط به تمامی اموال از جمله منقول و غیر منقول می باشد . البته در ادامه این موضوع که اموال از چه طریقی به دست امده نیز دارای اهمیت می باشد به عبارتی اگر اموال از طرق راه نامشروع و جرایمی همچون اختلاس ،سرقت ، دزدی و…حاصل شود ، می بایست مال به صاحب و مالک اصلی خود بازگردانده شود و انجام تمامی مراحل مذکور نیازمند راهنمایی مشاوران و وکلا در این خصوص می باشد .

1 پاسخ

تعقیب

  1. […] وکیل مصادره اموال ؛مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و بتوان تبدیل به پول نمود . […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید