وکیل نفقه زن زوجه

وکیل نفقه زن زوجه

وکیل نفقه زن زوجه؛ امروزه در جوامع مختلف در خصوص پرونده های خانواده دعاوی مختلفی مطرح می گردد که از جمله دعاوی مطروحه، در خصوص نفقه زن می باشد که در این موضوع مرد (زوج) موظف به پرداخت آن (نفقه) به زن (زوجه ) می باشد و پرداخت نفقه از وظایف مرد است نفقه از حقوق مالی زوجه در ایام زوجیت می باشد و زمانی که زوجیت پایان پذیرد نفقه و پرداخت آن منتفی می گردد اما مطالبه نفقه معوقه امکان پذیر است و در صورتی که زوج در ایام زوجیت و زندگی نفقه زوجه را پرداخت  نکرده باشد ملزم به پرداخت آن می گردد. امروزه اشخاص چندین دعوا را همزمان با هم مطرح می کنند به طور مثال در خصوص پرونده های خانواده ، می توان دعاوی طلاق ، نفقه ، اجرت المثل ، مهریه و… را همزمان مطرح کرد .

چنانچه مرد و زنی با یکدیگر ازدواج می کنند و عقد نکاح را منعقد می‌نمایند علقه زوجیت بین آنها به وجود می آید و هر دو طرف(طرفین یعنی زوج و زوجه) دارای حقوق و تکالیفی می باشند .

برای مشاوره وکیل نفقه زن با ما تماس بگیرید.

92 110 10 0912

0217772893202177886437

عقد نکاح :

 عقد نکاح عقدی می باشد که به موجب انعقاد آن رابطه زوجیت به وجود می‌آید و می بایست شرایط اساسی صحت عقد وجود داشته باشد و در همه عقود مشترک می باشند، برای مثال از شرایط اساسی صحت عقد می توان به مواردی همچون :

1- قصد و اراده طرفین،

2-رضایت طرفین در انعقاد عقد،

3- اهلیت طرفین و موارد دیگر اشاره کرد و برخی از شرایط مذکورصرفا و مطلقا مربوط به عقد نکاح می باشد، برای مثال : اذن پدر یا جد پدری برای دختر باکره .

یکی دیگر از موارد مربوط به دعاوی خانواده بحث تمکین می باشد که تمکین به معنای ملزم نمودن و اجبار می باشد که تمکین نیز دارای دو تقسیم بندی است:

 1- تمکین عام

2- تمکین خاص

در خصوص تمکین عام باید به نکته اشاره شود که دارای اهمیت است و تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست مرد به عنوان شخصی که در راس خانواده می باشد، تلقی می شود.

مشاوره خانواده

 همچنین تمکین خاص مربوط به روابط زناشویی می باشد که در عرف نیز منظور از تمکین ، تمکین خاص می باشد .

مطابق قانون،نفقه به معنای نیازهای متعارف زن و وضعیت خانم می باشد به طور مثال : پوشاک ، اثاثیه منزل و … به عبارتی عادت زن به وجود یک خدمتکار در منزل یا به دلیل بیماری که دارد می بایست یک شخص به عنوان خدمتکار در کنار وی باشد .

مقدار و مبلغ نفقه توسط شخصی که کارشناس دادگستری نامیده می شود با توجه به شان و نیاز زن و بدون در نظر داشتن تمکن مالی مرد تعیین و مقرر می گردد .

نفقه در نکاح دائم و موقت

در نکاح دائم نفقه زن بر عهده مرد می باشد و چنانچه عدم تمکین زن صورت گیرد این حق (نفقه) از زن ساقط می شود و زوجه دیگر مستحق نفقه نخواهد بود و منظور از تمکین بدین شکل می باشد که زن در خانه یا مسکن که زوج تعیین و مشخص می نماید زندگی کند (مگر اینکه زوجه حق مسکن داشته باشد) و می بایست از همسر خود اطاعت کند و وظایف خاص زناشویی خود را نیز انجام دهد .

چنانچه زوجین روابط زناشویی (روابط خاصه) برقرار نکرده باشند یا به عبارتی نزدیکی صورت نگرفته باشد زوجه از حق حبس برخوردار خواهد شد حق حبس به این معنا می باشد که تمام مهریه خود را می تواند وصول نماید و چنانچه مهریه خود را کامل دریافت نکند، می‌تواند وظایف خاص زناشویی را انجام ندهد .

اگر زوجه ثابت نماید که در زندگی مشترک دچار ضرر و زیان مالی و … می باشد دادگاه نمی تواند زوجه را به تمکین ملزم نماید و چنین حالت را عدم تمکین تلقی نمی‌کنند و حق نفقه نیز اسقاط نخواهد شد .

موسسات حقوقی دارای وکیل حقوقی، وکیل کیفری و … می باشند که یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند به عنوان مشاور در کناراشخاص جهت انجام روند بهتر پرونده ها کمک نماید و نکات حقوقی را در خصوص پرونده مطروحه و موجود در دادگاه متذکر شود و در صورت نیاز مراجعان به وکیل ،  وکالت نامه ای جهت پیگیری پرونده شان توسط وکیل امضا می نمایند .

همانطور که می دانید مسائل و مشکلات حقوق زیادی امروز در جامعه مشاهده می‌شود و به دلیل اینکه خانواده یکی از بنیان های اصلی یک جامعه می‌باشد وکلا و کارشناسان تلاش بر این دارند که استحکام خانواده را حفظ نمایند و از بروز مشکلات و همچنین طلاق جلوگیری نمایند چرا که انجام طلاق توسط طرفین(زوجین) باعث بروز مشکلات و آسیب های روانی زیادی به خصوص برای فرزندان مشترک طرفین دارد .

 در خصوص عقد موقت نفقه برای زوجه وجود ندارد و در دو حالت نفقه در نکاح موقت به زن تعلق می گیرد :

1-در عقد شرط شده باشد

2- چنانچه صحبت و قصد طرفین در زمان عقد به این شکل باشد که مرد( زوج) حقوق زوجه یعنی نفقه را خواهد پرداخت .

یکی از موارد مطرح شده در خصوص عقد دائم در مورد پرداخت نفقه می باشد و چنانچه زوجین در مورد نفقه توافقی با یکدیگر انجام ندهند و در خصوص نفقه توافق بر عدم پرداخت آن توسط طرفین وجود داشته باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد اما در خصوص عدم توافق در پرداخت نکردن آن و ذکر ننمودن آن در عقد، پرداخت نفقه ضروری می باشد و چنانچه ازدواج صورت گیرد و نفقه توسط زوج پرداخت نشود ، زوجه میتواند دادخواست مطالبه نفقه انجام دهد .

زن (زوجه) برای ادامه زندگی خانوادگی می بایست از لحاظ مالی بخشی از هزینه های او تامین شود و همچنین هزینه و مخارجی که در خصوص گذراندن زندگی می باشد نفقه نامیده می شود واین نفقه مطابق قانون مدنی به دو دسته تقسیم می شود که به شرح زیر می باشد :

1- نفقه زوجه و اقارب

2- نفقه فرزند .

مشاوره با وکیل طلاق

مطابق قانون زمانی پرداخت نفقه زوجه انجام می شود که وظایف زوجیت صورت گیرد که این وظایف زوجیت شامل تمکین می باشد و چنانچه زن (زوجه) از تمکین خودداری نماید ، نفقه تعلق نخواهد گرفت .

همچنین مطابق موارد ذکر شده فوق و همچنین مطابق قانون مدنی پرداخت نفقه زن در عقد از وظایف زوج می باشد که از طریق ازدواج بر ذمه او قرار می گیرد و چنانچه زن بدون هیچ عذر موجه ای وظایف زوجیت خود را ادا ننماید مستحق نفقه نخواهد بود و یکی از شروط دریافت نفقه تمکین زوجه از زوج می باشد .

مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف با وضعیت زوجه همچون مسکن غذا هزینه‌های درمان و خادم و… می باشد .

در متن بالا به چگونگی پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه اشاره شد و همچنین در خصوص نفقه زوجه در عقد دائم نیز ذکر شد که نفقه زن در نکاح دائم بر عهده زوج می باشد و این نفقه زمانی به زن تعلق نمی گیرد که عذر موجه در خصوص عدم تمکین  نداشته باشد و چنانچه عذر موجه و مشروع در خصوص عدم ایفای وظایف خاص زناشویی نداشته باشد نفقه به او پرداخت نخواهد شد و مرد می تواند نفقه را نپردازد .

چنانچه زن تمکین (چه تمکین عام و چه تمکین خاص ) از شوهر خود نماید و زوج، زوجه را تامین ننماید و نفقه نپردازد زوجه می تواند اقدام به دریافت نفقه یا مطالبه آن  از شوهر انجام دهد و می بایست از طریق دادگاه و همچنین شورای حل اختلاف شکایت نماید و اگر مبلغ درخواستی وی برای نفقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی خواهد بود و چنانچه صلح و سازش در این خصوص صورت گیرد مجددا شورای حل اختلاف مرجع رسیدگی خواهد بود ولی مادامی که مبلغ درخواست نفقه بالای ۲۰ میلیون تومان داشته باشد، می بایست زوجه درخواست نفقه معوقه  را به دادگاه ارائه دهد و نیز می تواند در دادسرا در خصوص ترک انفاق توسط زوج اقدامات لازم را انجام دهد .

چنانچه زوجین تصمیم بر جدایی داشته باشند و این جدایی و طلاق از سوی مرد باشد، مرد موظف به پرداخت نفقه، مهریه، اجرت المثل وتمامی حقوق مالی زوجه می باشد چرا که ازوظایف زوج است. مقاله وکیل طلاق به درخواست مرد را مطالعه کنید.

 در خصوص طلاق از سوی مرد علاوه بر پرداخت تمامی حق و حقوق مالی زوجه می بایست، عمل تنصیف دارایی نیز صورت گیرد تنصیف دارایی از شروط ضمن عقد نکاح می باشد و اشخاص هنگام منعقد نمودن عقد نکاح این شرایط را امضا می نمایند شرط تنصیف دارایی شرطی است که در قباله ازدواج زمان عقد نکاح آورده شده است .

تنظیف دارایی بدین معناست که هر گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و با میل و خواست زوج بوده باشد و این خواسته زوج به دلیل عدم سو رفتار او نباشد، زوج موظف به پرداخت و انتقال نصف دارایی خود که در مدت زمان زوجیت جمع اوری شده است به زوجه می باشد، البته این انتقال به شرطی است که زوج شروط ضمن عقد و همچنین این شرط مذکور را امضا نموده باشد . برای کسب اطلاعا بیشتر وکیل طلاق به درخواست زن را مطالعه کنید

نکات بسیار مهم در خصوص شرط تنصیف دارایی :

1- نکته اول که در خصوص شرط تنصیف دارایی باید مورد توجه قرار گیرد و بدین شکل می باشد که دادخواست طلاق توسط مرد انجام شود .

2- نکته دوم اینکه دادخواست ارائه شده در خصوص طلاق می بایست، ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی و خاص نباشد .

3- نکته سوم به این شکل می باشد که دارایی های زوج می بایست صرفاً در ایام  زوجیت جمع آوری شده باشد و جزء دارایی‌های قبل از عقد نکاح زوجین نباشد . 

 4- نکته چهارم بدین شکل می باشد که نصف دارایی هایی که در دوران زوجیت به وجود آمده است ملاک باشد .

نفقه فرزند مشترک از جمله امور مالی و جز نفقه هایی می باشد که می بایست زوجینی که اقدام به جدایی و طلاق  می نمایند در خصوص آن توافق و تصمیم بگیرند .

مشاوره با وکیل طلاق توافقی

نفقه شامل هزینه های خوراک ،پوشاک و مسکن زوجه می باشد که زوج وظیفه پرداخت آن را دارد و در صورتی که امتناع ورزد زوجه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی آن را مطالبه نماید نکته حائز اهمیت در خصوص نفقه ، تمکین زوجه می باشد در واقع همانطور که می دانید در صورت عدم تمکین زوجه نفقه به او تعلق نمی‌گیرد .

حضانت فرزند مشترک تا 7 سال اعم از دختر یا پسر با مادر می باشد و همچنین مادر موظف و مکلف می باشد تا هزینه های فرزند مشترک بر اساس قانون پرداخت نماید.

در ادامه نفقه فرزندان برای دختر تا زمانی که ازدواج نکرده باشد بر عهده پدر می باشد و فرزند پسر تا ۱۸ سالگی بر عهده پدر خواهد بود و چنانچه فرزند پسر بعد از ۱۸ سالگی تصمیم به تحصیلات عالیه انجام دهد تمامی مخارج و هزینه های تحصیلی او با پدر خواهد بود و چنانچه پدر نفقه فرزند را نپردازد و همچنین استطاعت مالی نیز داشته باشد مطابق قانون حداکثر تا شش ماه حبس برای پدر در نظر می گیرند .

چنانچه زوجه در خصوص نفقه توافق کرده باشند با اتفاق نظر آنها نفقه تعیین خواهد شد و در صورتی که توافقی در خصوص نفقه فرزندان مشترک انجام نشود می بایست به شورای حل اختلاف مراجعه شود و نفقه مطالبه شود و شورا نیز در خصوص این موضوع پرونده را به کارشناس دادگستری ارجاع خواهد داد و کارشناس نیز با بررسی های لازم میزان و مبلغی را به عنوان نفقه تعیین خواهد کرد و در خصوص نفقه تعیین شده می توان تا سه مرحله اعتراض نمود و این موضوع تا سه مرحله قابل پیگیری می باشد .

مطابق ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد و چنانچه پدر فوت نماید و یا عدم قدرت وی به پرداخت نفقه ثابت شود پرداخت نفقه مذکور بر عهده اجداد پدری خواهد بود و با توجه به رعایت الاقرب و فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری نفقه  باید توسط مادر پرداخت شود وپرداخت نفقه بر عهده او می باشد و اگر مادر زنده باشد و قادر به پرداخت نفقه نباشد با رعایت الاقرب و فالاقرب برعهده اجداد و جد مادری و جد پدری واجب النفقه می باشد، همچنین اگر اجداد مادری و پدری از حیث درجه مساوی باشد به حصه متساوی تادیه  می شود .

در خصوص پرونده های خانواده از جمله مهریه، اجرت المثل، استرداد جهیزیه و به خصوص نفقه که جزو دعاوی می باشد که اشخاص بلافاصله بعد از انجام اقدامات طلاق اصولاً اقدام به دعوی دیگری همچون مطالبه نفقه و اجرت المثل نیز می نمایند و برای مطالبه آن می‌توانند از طریق اخذ و وکیل نفقه زن پیگیری این پرونده را انجام دهند و همچنین مشاوره تخصصی از طریق مراجعه به موسسات حقوقی دریافت نمایند .

 یکی دیگر از مزایای مراجعه به موسسات و دریافت مشاوره از وکلا و کارشناسان بدین شرح می باشد که وکلا و کارشناسان با هدف راهنمایی صحیح و کمک به اشخاص مختلف و در راستای بهبود روند پرونده های اشخاص تمام تلاش خود را برای کمک و یاری رساندن به اشخاص می کنند .

نفقه فرزندان نامشروع، فرزند خوانده، فرزندان بالای ۱۸ سال :

1- فرزند نامشروع نفقه ندارد و این حق برای او وجود نخواهد داشت زیرا ممکن است به پدر مذکور منتسب نباشد و همچنین با رعایت موازین شرعی و قانونی متولد نگردد که در این صورت لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب خواهد بود و چنانچه اگر موارد دیگری وجود داشته باشد و برخی از این موارد باعث بروز مشکل شود، رای دادگاه ملاک قرار خواهد گرفت .

فرزند خوانده چنانچه به شکل سرپرستی و با رعایت قانون و احکامی که از سوی مقام قضایی به شخصی اعطا شده است باشد، می بایست پدر یا بر حسب موارد مادر طبق فرزندان دیگر نفقه را به فرزند خوانده نیز پرداخت نماید

نفقه فرزندان بالای ۱۸ سال بدین شرح می باشد که پدر می بایست به پسر مشترک تا سن ۱۸ سال و تا اتمام تحصیلات عالیه نفقه پرداخت کند و دختر نیز تا مادامی که شوهر نکرده باشد بر عهده پدر می باشد و پدر موظف به پرداخت نفقه خواهد بود .

برای مشاوره وکیل نفقه زن با ما تماس بگیرید.

92 110 10 0912

0217772893202177886437

چگونگی طرح دعوای نفقه :

همانطور که در متن فوق در خصوص پرداخت نفقه به زوجه بیان شد که پرداخت نفقه در عقد دائم بر عهده شوهر می باشد و چنانچه زن بدون مانع مشروع تمکین نکند نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت و چنانچه مردی با وجود تمکین( اعم از خاص و عام یا به عبارتی وظایف زناشویی)  همسر خود نفقه زوجه خود را پرداخت نکند زن می تواند از طریق شورای حل اختلاف و همچنین دادسرا و دادگاه  اقدام به مطالبه نفقه نماید .

وکیل نفقه :

در خصوص طرح دعوای نفقه شایسته است که اشخاص با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت های کامل را انجام دهند و همچنین تمامی مراحل با بهره گیری از علم وکیل صورت گیرد چرا که با وجود وکیل و حضور وی در روند پرونده می توان از آسیب ها و ضررهای احتمالی جلوگیری نمود و همچنین موسسه حقوقی تمامی تلاش خود را می‌کند تا خدمات مناسب و کاملی را به مراجعه و تمامی اشخاصی که درگیر اینگونه موضوعات می باشند ، ارائه دهد .

در خصوص نفقه که در متن فوق صحبت شد، مطابق قانون، نفقه از حقوق مالی زوجه می باشد که زوج موظف به پرداخت آن به زوجه می شود علاوه بر نفقه که به زوجه تعلق می گیرد همچنین به فرزندان مشترک طرفین (زوجین) نیز  نفقه تعلق خواهد گرفت، به عبارتی فرزند مشترک چه دختر باشد و چه پسر باشد نفقه به آنها تعلق خواهد گرفت و پدر مکلف و ملزم به پرداخت نفقه  می باشد .

نفقه به معنای پرداخت مبلغی به زوجه و فرزندان است که زوج باید از لحاظ مالی همسر و فرزندان مشترک را تامین نماید و این حق مالی اشخاص نام برده می باشد که جز وظایف پدر یا زوج تلقی می شود و این نفقه به دلیل گذراندن زندگی و ادامه زندگی پرداخت می شود .

بنابراین از نکات مهم دیگر در خصوص پرداخت نفقه دائمی بودن عقد نکاح و تمکین زن می باشد چنانچه مردی شش ماه متوالی به زوجه نفقه پرداخت نکند و با حکم دادگاه نیز از پرداخت نفقه خودداری نماید و اقدامی نکند، زوجه می تواند درخواست طلاق را ارائه دهد و  در این صورت از سوی زوج وکیل در طلاق خواهد شد و نیز می‌تواند در خصوص مهریه نیز اقدامات لازم را انجام داده و مهریه را مطالبه نماید .

همانطور كه پيشتر به آن اشاره شد مشكلات خانوادگي در جامعه به وفور ديده مي شود و حضور يك وكيل در كنار اشخاص بسيار كمك كننده خواهد بود .

وكيل همچون مشاوري دلسوز تمام اطلاعات و راهنمايي هاي لازم را به مراجعه كننده خود مي دهد و در صورت نياز شخصا به پرونده ورود مي كند و وكالت مراجعه كننده را مي پذيرد .

مشاوره با وکیل حضانت فرزند

از جمله مسائل خانوادگي كه در دادگاه ها مطرح مي شوند :

 طلاق ،مطالبه نفقه ،مهريه ،اجرت المثل و از اين قبيل مي باشند .

در اين مقاله درباره نفقه ، چگونگي و شرايط مطالبه آن مفصل صحبت نموديم .

با توجه به مطالب فوق ، موفقيت درپرونده هاي خانوادگي ناشي از اطلاعات كافي مي باشد و از آن جا كه اين اطلاعات به شكل ناقصي در اختيار مردم قرار گرفته است ، مراجعه به وكيل براي دريافت اطلاعات كامل بهترين انتخاب و تصميم مي باشد .

موسسه حقوقي مجد وكيل الرعايا با سال ها سابقه درخشان و کسب موفقیت در دعاوي كيفري و حقوقي مختلف، مي تواند بهترين انتخاب براي مراجعه و اخذ وكيل باشد .

وكلاي اين موسسه بسيار حرفه اي پرونده را بررسي مي نمايند و از نقاط قوت آن براي مؤفقيت در مرجع قضايي استفاده مي نمايند .

در بسياري از موارد مراجعه به يك مشاور حقوقي متخصص يا وكيل پايه يك دادگستري  مي تواند از به وجود آمدن مشكلات جلوگيري و پيش گيري نمايد ، چرا كه وكيل عواقب امور را براي موكل خود شرح مي دهد و از انجام اموري كه به ضرر شخص ختم مي شوند جلوگيري مي نمايد .

همانطور که به آن اشاره شد نفقه زن بر عهده‌ مرد می باشد و با شرط تمکین زن .

نفقه اولاد نیز بر عهده پدر می باشد و در مورد اولاد ذکور تا سن هجده سالگی و در مورد اولاد اناث تا زمانی که مجرد باشند ، پدر وظیفه پرداخت نفقه را دارد .

درباره دیگر اطرافیان مانند پدر و مادر یا خواهر و برادر در صورت توانایی مالی ، شخص موظف به پرداخت نفقه می باشد .

موسسه حقوقی وکیل الرعایا از جمله موسساتی می باشد که در راستای کمک به اشخاص وکلای فوق حرفه ای به آنها معرفی می نماید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید