بایگانی برچسب برای: مشاور خانواده

بهترین مشاور خانواده

بهترین مشاور خانواده ؛ امروزه اختلافات و مشکلات خانوادگی به حدی در جامعه افزایش یافته است که حضور افراد متخصص برای دریافت راهنمایی و پیش گیری از بروز مشکلات بیشتر ، بسیار کمک کننده  خواهد بود. اعتماد های بیش از حد  ،‌ سوء استفاده از اعتماد دیگران ،‌ قانع نبودن افراد به حق خود ،‌ کاهش قدرت تاب آوری و صبر افراد  … از جمله مسائلی هستند که منجر به بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم و مراجع قضایی می گردند .

خانواده به عنوان مهم ترین عنصر یک جامعه باید محیطی امن و منبع آرامش باشد اما متاسفانه امروزه منشا بسیاری از اختلافات شده است . از جمله اختلافات خانوادگی که می توان به آن اشاره نمود به شرح ذیل می باشند :

اختلافات مربوط به ارث ، تقسیم آن ، طلاق ، حضانت فرزندان ، مطالبه مهریه ، مطالبه نفقه ، استرداد جهیزیه و از این قبیل موارد می باشد .

مشاوره با وکیل طلاق

بهترین مشاور خانواده

برای مشاوره با وکلای متخصص ما در امور خانوادگی با ما تماس بگیرید.

در این مقاله درباره برخی از دعاوی خانوادگی ، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی و بهترین مشاوره خانواده صحبت خواهیم کرد .

ارث و دعاوی مربوط به آن :

در برخی موارد زمانی که شخصی فوت می کند میان وراث او بر سر اموال و دارایی های او اختلاف به وجود می آید که منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی می شود .

ارث : ما ترک ، دارایی ،‌اموال و دیون متوفی ارث نامیده می شود که به وراث او می رسد . بعد از فوت یک شخص باید از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی گواهی انحصار ورثه گرفته شود . در گواهی حصر وراثت ، اسامی وراث و سهم آن ها مشخص می شود و وراث می توانند اموال را تقسیم نمایند اما در برخی موارد میان وراث در تقسیم ترکه اختلاف نظر به وجود می آید بنابراین هر یک از آن ها می توانند با طرح دعوا مبنی بر تقسیم ترکه و مهر و موم آن در مرجع قضایی صالح به حق قانونی خود برسند .

مشاوره با وکیل تقسیم ارث

وراث به سه طبقه تقسیم می شوند :

1-والدین ، اولاد ، اولاد اولاد و هر چقدر پایین رود .

2-اجداد ،‌ خواهر و برادر،‌ خواهر زاده ، برادر زاده و هر چقدر پایین رود .

3-عمو ،‌عمه ، خاله ، دایی و فرزندان آن ها

*همسر هم عرض تمامی وراث در هر طبقه می باشد و از متوفی با توجه به وجود فرزند یا عدم وجود او به فرض ارث می برد .

*وراث طبقه اول مانع ارث بری وراث طبقه دوم و سوم می شوند و هم چنین در هر طبقه وراث درجه بندی می گردند و وراث درجه یک مانع ارث بری وراث درجه دو می شوند به طور مثال اگر فرزند حضور داشته باشد مانع ارث بری نوه یا نوه ها می شود .

سهم الارث وراث در قانون مدنی مشخص شده است با توجه به مواد قانون مدنی وراث یا به فرض ارث می برند یا به قرابت ؛ البته برخی از وراث گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند .

مشاوره با وکیل انحصار وراثت

در مواد قانون مدنی فروض وراث به شرح ذیل می باشند :

سهم مشخص شده فرض نامیده می شود که عبارت است از :

 نصف (‌یک دوم )،ربع (‌یک چهارم ) ، ثمن ( یک هشتم ) ،‌دو ثلث ( دو سوم ) ،‌ثلث ( یک سوم )‌ و سدس ( یک ششم ) .

*شوهر زمانی که فرزند وجود نداشته باشد از همسر متوفی خود یک دوم ارث می برد .

*دختر و خواهر ابوینی یا ابی اگر تنها و منحصر به فرد باشند یک دوم از متوفی ارث می برند . 

*شوهر در صورت وجود فرزند و زوجه یا زوجه ها در صورت عدم وجود فرزند  از همسرمتوفی خود یک چهارم ارث می برند .

*زن در صورت وجود فرزند از همسر متوفی خود یک هشتم ارث می برد .

*دو دختر و بیشتر بدون حضور برادر و دو خواهر و بیشتر بدون حضور برادر دو سوم از ترکه را به ارث می برند .

*مادر متوفی در صورتی که متوفی فرزند و برادر نداشته باشد و کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشند یک سوم ارث خواهند برد .

*پدر ، مادر و کلاله امی در صورتی که تنها باشند یک ششم ارث می برند .

از ترکه متوفی ابتدا سهم صاحبان فرض تقسیم می شود و سپس هر آنچه باقی بماند به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحبان قرابتی هم طبقه و هم درجه با صاحبان فرض وجود نداشته باشند باقیمانده اموال متوفی به صاحبان فرض رد می شود .

زوج و زوجه فقط سهم مشخص خود را به ارث می برند و چیزی به آن ها رد نمی شود مگر در خصوص زوج ، آن هم در زمانی که هیچ وارث دیگری برای زن وجود نداشته باشد .

طلاق و دعاوی مربوط به آن :

طلاق به معنای خاتمه دادن به زندگی زناشویی و رابطه زوجیت می باشد و از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در محاکم و مراجع قضایی می باشد که به دلائل مختلفی واقع می شود ازمهم ترین دلائل بروز طلاق می توان به خیانت یکی از زوجین یا هر دو آن ها ، وضعیت مالی نا مساعد ،‌ عدم سازگاری زوجین با یکدیگر، اعتیاد  و … اشاره نمود .

طلاق از جمله ایقاعاتی است که تشریفات خاصی دارد . برای طلاق زوج یا زوجه باید دادخواستی تنظیم و به دادگاه حقوقی تقدیم نماید .

دادگاه بعد از بررسی های لازم در صورتی که دادخواست نقصی نداشته باشد جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید بعد از جلسه رسیدگی در صورتی که قاضی شرایط طلاق را مهیا بداند رای به عدم امکان سازش می دهد زوجین تا سه ماه فرصت دارند به دفتر خانه رسمی طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری و ثبت نمایند .

با توجه به اینکه خواهان در دادخواست گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) چه کسی باشد روند پرونده متغیر خواهد بود.

طلاق به در خواست زوج بدون نیاز به دلیل موجه در اسرع وقت امکان پذیر می باشد چرا که در قانون ما حق طلاق به زوج داده شده است اما طلاق به درخواست زوجه با اثبات شرایط عسر و حرج یا داشتن وکالت در طلاق امکان پذیرمی باشد درغیراین صورت بسیار زمان بر و طاقت فرسا خواهد شد .

طلاق توافقی که با توافق زوجین می باشد در سریع ترین زمان امکان پذیر می باشد . مقاله وکیل طلاق توافقی را مطالعه کنید.

طلاق به در خواست زوجه : همانطور که در مطالب فوق به آن اشاره شد این نوع طلاق با اثبات شرایط عسر و حرج و داشتن وکالت در طلاق امکان پذیر است زوجه با مراجعه به یک وکیل متخصص می تواند شرایط خود را مورد بررسی قرار دهد و مدارک لازم جهت اثبات عسر و حرج را جمع آوری نماید و به دادگاه ارائه دهد . پیشنهاد می شود مقاله وکیل طلاق به درخواست زن را مطالعه کنید.

مطالبه نفقه :

نفقه شامل هزینه های خوراک ،‌ پوشاک ، مسکن و مایحتاج زوجه می باشد که باید توسط زوج تامین شود ، نفقه در مقابل تمکین زوجه پرداخت می شود و اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع ورزد زوجه می تواند دادخواست مطالبه نفقه بدهد و حتی نفقه های معوقه را از مرد مطالبه نماید .

اگر مرد شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب از پرداخت نفقه امتناع ورزد شرایط عسر و حرج برای زوجه به وجود می آید و می تواند از همسر خود طلاق بگیرد .

مطالبه مهریه :

مهریه مالی است که زوج در زمان انعقاد عقد نکاح متعهد به پرداخت آن به زوجه می گردد و زوجه به محض انعقاد عقد نکاح مالک کل مهریه خواهد شد مگر اینکه طلاق پیش از نزدیکی واقع شود که در این صورت مالک نیمی از مهریه خواهد بود .

زمانی که زوجین تصمیم به جدایی می گیرند باید درباره حقوق مالی زوجه که مهم ترین آن ها مهریه می باشد تعیین تکلیف شود اگر زوجین در این خصوص به توافق نرسند زوجه می تواند از طریق مراجع قضایی مهریه خود را مطالبه نماید .

مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که به محض مطالبه زوجه ، زوج مؤظف به پرداخت آن می باشد و مهریه عندالاستطاعه مهریه ای می باشد که با توجه به دارایی زوج قابل وصول می باشد .

استرداد جهیزیه :

یکی از دعاوی خانوادگی قابل طرح در دادگاه های حقوقی خانواده دعوای استرداد جهیزیه می باشد .

اگر چه در قانون ما تهیه وسایل منزل و به اصطلاح جهیزیه بر عهده مرد می باشد اما بر اساس عرف زن و خانواده او جهیزیه را تهیه می نمایند و زمانی که اختلافات زوجین افزایش پیدا می کند و تصمیم به جدایی می گیرند زوجه می تواند دادخواست استرداد جهزیه بدهد و جهیزیه خود را مسترد نماید در این خصوص باید توجه داشت اگر زوجه و خانواده او لیستی از اقلام جهیزیه تهیه نمایند و از زوج امضا بگیرند روند استرداد جهیزیه با سهولت انجام می پذیرد .

حضانت فرزند یا فرزندان :

زوجینی که دارای فرزند می باشند در زمان جدایی باید در خصوص حضانت فرزند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند همانطور که می دانید حضانت فرزند دختر و پسر تا هفت سالگی با مادر می باشد و حضانت فرزند دختر از هفت سالگی تا نه سالگی و فرزند  پسر از هفت سالگی تا پانزده سالگی با پدر می باشد و بعد ازاین سنین خود فرزندان می توانند تصمیم بگیرند که با چه کسی زندگی نمایند .

والدی که حضانت فرزندان بر عهده او نیست می تواند در هفته با نظر قاضی ساعاتی را با فرزند خود ملاقات داشته باشد .

بهترین مشاوره خانواده :

مشکلات خانوادگی باعث ایجاد اختلافات و در نهایت طرح دعوا در مراجع قضایی می شود مراجعه به یک شخص متخصص برای دریافت مشاوره بهترین تصمیم در موارد این چنینی می باشد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا بهترین مشاوران خانواده را به شما معرفی می کند و به شما در تسریع و سهولت روند پرونده تان یاری می رساند .