بایگانی برچسب برای: ورزش

وکیل تصرف عدوانی

هرکسی که ملک ديگری را به نحو غلبه و زور و اجبار بدون رضايت مالک دست بگيرد تصرف عدوانی مي‌گويند.

دقت داشته باشید که برای دادگاه فرقی ندارد که در این دعوا شما مالک باشید یا مستاجر، بلکه در این شرایط تنها تصرف قبلی را در نظر می‌گیرد.

ارکان تصرف عدوانی:

لازمه طرح دعوای تصرف عدوانی ۳ رکن اساسی است :

  1. سبق تصرف خواهان.
  2. در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد
  3. تصرف فعلی خوانده بدون رضايت خواهان و حکم مرجع صالح باشد.

نکته ای که لازم است در اینجا بیان کنیم ان است که :

اگر شما دعوی تصرف عدوانی را پس از طرح دعوی راجع به اصل مالکيت همان ملک تقديم کرده باشيد، قرار عدم استماع دعوی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

انواع تصرف عداونی:

تصرف عدوانی انواع مختلفی دارد:

تصرف عدوانی کیفری :

تصرف عدوانی کیفری به معنای تصرف مالی که متعلق به شخص دیگری است آن هم با اطلاع از این‌که مال تعلق به شخص دیگری دارد.

تصرف عدوانی حقوقی :

تصرف عدوانی یک نمونه دعوای حقوقی است اما میتوان به صورت کیفری نیز این دعوی را طرح کرد و تنها تفاوت ان در اثبات مالکیت است  به اینگونه که شما در دعاوی حقوقی نیاز به اثبات مالکیت ندارید اما در دعاوی کیفری لازمه ان اثبات مالکیت شخص میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی خوب در تهران ،وکیل تصرف عدوانی  و یا مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

92 110 10 0912

0217772893202177886437

نحوه رسیدگی:

اما شیوه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به شرح زیر میباشد:

از منظر حقوقی:

ابتدا  باید خواهان اظهارنامه ای  به خوانده ارسال نماید در صورت عدم انجام. با ارسال دادخواست به دادگاه محل مال شهص را الزام به رفع تصرف عدوانی نماید  دادگاه مذکور نیز با  تشکیل جلسه و دعوت طرفین در صورت نبود مشکلات حقوقی  و قضایی حکم به  رفع تصرف عدوانی صادر مینماید  البته این حکم دادگاه بدوی. قابل تجدید نظرخواهی نیز می باشد.

از منظر کیفری :

به این صورت است که شاکی می‌تواند از طریق دادسرا، از طرف مقابل شکایت نماید و دادسرا نیز با اجرای پرونده به احدی از آقایان بازپرس یا دادیار، به موضوع رسیدگی می‌کنند. بازپرس یا دادیار مربوطه در جریان رسیدگی، طرف مقابل (متصرف عدوانی) را احضار، مینماید و در صورت  اثبات وقوع جرم برای متصرف عدوانی  قرار کفالت یا وثیقه صادر مینماید پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ارجاع و دادگاه مربوطه وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را احضار می‌کند. در صورت عدم صلح بین طرفین و کامل بودن دلایل پرونده مبادرت به صدور حکم محکومیت علیه متصرف عدوانی می‌نماید.

یکی از اصلی‌ترین شروط رسیدگی به دادخواست این است که خواهان باید حتما مدتی از این اموال غیرمنقول استفاده کرده باشد و البته این مسیله مورد تایید اطرافیان نیز باشد

از نکات دیگری که در خیلی موارد موجب سردرگمی خواهان و خوانده می‌شود این است که قاضی تنها در شرایطی می‌تواند حکم بدهد که خوانده حتما بعد از تصرف خواهان اقدام به تصرف اموال غیرمنقول کرده باشد. در غیر این صورت قاضی نمی‌تواند برای خوانده حکم صادر کند.

شاید این مسیله برایتان خیلی ساده و واضح باشد اما باید بدانید که در صورتی به دادخواست این دعوا رسیدگی می‌شود که حتما این تصرف به زور و ناخواسته باشد.

نکته دیگری که باید بدانید این است که شرط غیرمنقول بودن اموال تصرف شده بسیار مهم و شاید اولین شرط رسیدگی به این دادخواست باشد.

برای تصرف عدوانی یک سری مجازات تعیین شده است:

_ یک ماه تا یک سال حبس برای مجرم

_ حکم به رفع تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

برای پیگیری دعاوی تصرف عدوانی و به نتیجه رساندن اینگونه دعاوی حضور یک‌ وکیل تصرف عدوانی که بتواند شمارا در این امر راهنمایی نماید لازم است.

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا به واسطه وکلای مستعد خود اماده همکاری با شما بزرگواران می باشد .