وکیل تغییر سن

وکیل تغییر سن

وکیل تغییرسن؛ با توجه به قانون ، تاریخ به دنیا آمدن هر شخص باید مشخص باشد و به طور رسمی ثبت شود چرا که با توجه به آن سن هر شخص ، مشخص خواهد شد . این تاریخ باید در شناسنامه که یک سند رسمی است و نشان دهنده ی هویت هر شخص می باشد ثبت گردد . برخی از افراد به دلائل مختلفی تمایل به تغییر سن در شناسنامه خود دارند اما به دلیل اینکه اعتبار شناسنامه که یک سند رسمی می باشد باید حفظ گردد این تغییر بدون علت موجه امکان پذیر نمی باشد .برای مشاورهای حقوقی میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید.

برای مشاوره با وکیل تغییر سن درمورد مصادره اموال با ما تماس بگیرید.

برخی از اشخاص مدعی هستند که سن حقیقی آن ها در شناسنامه قید نشده و اطلاعات مندرج در شناسنامه آن ها با اطلاعات حقیقی درباره ی آن ها متفاوت می باشد بنابران شخص تمایل به اصلاح شناسنامه خود را دارد . در این مقاله درباره ی این که آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است یا خیر و موارد قانونی آن و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست کاهش یا افزایش سن صحبت خواهیم کرد .

کاهش یا افزایش سن در شناسنامه

با توجه به مواد قانونی تغییر سن و تاریخ تولد در شناسنامه ممنوع می باشد اما تبصره هایی وجود دارند

که امکان و اجازه تغییر تاریخ تولد در شناسنامه را به ما می دهند ؛ اگر شخصی با اسناد و مدارک موجه و معتبر ثابت نماید سن واقعی او با سن شناسنامه ای اوتفاوت دارد امکان و اجازه ی اصلاح تاریخ تولد خود را فقط برای یکبار خواهد داشت .

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر سن در شناسنامه :

الف ) اگر تفاوت سن شناسنامه ای و سن واقعی شخص بیش از پنج سال باشد امکان تغییر سن به شرح ذیل می باشد

 اگر شخصی بتواند با ارائه اسناد و مدارک معتبر ثابت کند سن واقعی او بیش از پنج سال با سن شناسنامه ای او فرق دارد امکان تغییر سن در شناسنامه برای او مهیا می شود . خواهان  تغییر سن در شناسنامه می تواند با مدارک معتبربه اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی خود مراجعه نماید و درخواست ایجاد تغییرات در شناسنامه را بنماید .

برای مشاوره با بهترین وکیل حقوقی با ما تماس بگیرید.

مدارک معتبر جهت تغییر سن در اداره ثبت احوال

از جمله اسناد و مدارک معتبری که می توان  جهت ارائه به اداره ثبت احوال برای تغییر سن در شناسنامه به آن اشاره نمود موارد ذیل می باشند :

  1. برگه ی تولد شخص  .
  2. استشهادیه .
  3. مدارک شناسایی شخص .
  4. مدرکی که مبنی بر اشتباه کارمند اداره باشد .

این مدارک از جمله مدارکی هستند که اداره ثبت احوال تایید می نماید .

بعد از سپری کردن مراحل اداری ، موضوع و مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد و کمیسیونی تشکیل می شود که حضور شخص در آن الزامی نمی باشد . در برخی از موارد کمیسیون پزشکی برای انجام برخی از آزمایشات مانند آزمایش تعیین تراکم استخوان نیاز می باشد . شخص حق  اعتراض را ندارد و اگر اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید .

اصلاح سن در شناسنامه فقط یکبار امکان پذیر است . 

ب ) اگر تفاوت سن شناسنامه ای و سن واقعی شخص کمتر از پنج سال باشد شرایط و مراحل درخواست تغییرسن به شرح ذیل می باشد :

 دادگستری از دیگر مراجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تغییر سن در شناسنامه می باشد .

اگر تفاوت سن مندرج در شناسنامه و سن واقعی شخص کمتر از پنج سال باشد شخص می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی محل سکونت خود درخواست تغییرسن در شناسنامه خود را داشته باشد .

قانون ، مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست را دادگاه محل سکونت شخص می داند نه دادگاه محل صدور شناسنامه .

خواهان در ابتدا دادخواستی مبنی بر درخواست خود تنظیم می نماید و در دفاتر خدمات قضایی ثبت    می نماید و پس از بررسی های لازم ،جلسه رسیدگی توسط دادگاه تعیین می شود و رای صادره از دادگاه بدوی ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد .

باید توجه داشته باشیم تنظیم دادخواست و ثبت به موقع آن بسیار حائز اهمیت می باشد و برای اینکه دادخواست به شکل صحیح تنظیم گردد بهتر است با یک وکیل مشاوره حقوقی که اطلاعات حقوقی کافی و لازم را دارد مشورت کنیم .

مدارک لازم جهت تغییر سن در دادگاه

1-مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی شخص .

2-گواهی تولد شخص .

3-استشهادیه .

4-فیش واریزی هزینه های دادرسی

کمیسیون تشخیص سن :

همانطور که در مطالب بالا به آن اشاره شد پس از سپری شدن مراحل اداری درخواست تغییر سن و ارائه مدارک اثباتی جهت تغییر سن در شناسنامه ، کمیسیونی تشکیل می شود که کمیسیون تشخیص سن نام دارد و با حضوراشخاصی تحت عناوین ذیل برگزار می شود :

1-رئیس ادراه ثبت احوال .

2-فرماندار .

3-پزشک .

4-مدیر عامل سازمان بهداری استان .

5-رئیس شورای شهر یا بخش .

6-رئیس کمیسیون که قاضی محل می باشد .

در این کمیسیون درخواست شخص مورد بررسی قرار می گیرد و اگر اسناد و مدارک ارائه شده معتبر باشند و پزشک منتخب و حاضر در کمیسیون ، تفاوت سن را تایید نماید این درخواست پذیرفته می شود و شخص می تواند اقدامات لازم را جهت اصلاح شناسنامه خود انجام دهد .

اعتراض به نظر این کمیسیون وارد نمی باشد و اگر اعتراضی صورت بگیرد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و شخص باید به آن جا مراجعه نماید .

بهترین موسسه حقوقی در تهران

هزینه های لازم برای تغییر سن در دادگاه

دادخواست تغییر سن در دادگاه شامل هزینه های ذیل می باشد :

1-هزینه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی .

2- هزینه دادرسی .

3-هزینه های مربوط به پزشکی قانونی .

*یک وکیل آگاه و با تجربه در این مسیر می تواند مشورت های لازم را به ما بدهد و در سریع ترین زمان بهترین نتیجه را حاصل نماید بنابراین نباید از مشورت با وکلا که متخصصین با تجربه در موضوعات این چنینی هستند غافل شویم .  

نکات مهم  و نتیجه گیری :

با توجه به مطالب فوق و قوانین موجود امکان تغییر سن در شناسنامه بدون علت موجه و بدون ارائه مدارک و اسناد معتبر ممنوع می باشد .

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر سن در شناسنامه باید توجه داشته باشیم اختلاف موجود بیش از پنج سال می باشد یا کمتر ازپنج سال .

اداره ثبت احوال و دادگاه حقوقی محل سکونت شخص ، دو مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست می باشند و با توجه به اینکه تفاوت سنی موجود  بیش از پنج سال باشد یا کمتر از پنج سال باشد به ترتیب شخص به اداره ثبت احوال یا دادگاه حقوقی مراجعه می نماید .

مراجعه به مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییرسن باید با مدارکی چون شناسنامه ، کارت ملی ، گواهی تولد شخص ، استشهادیه همراه باشد .

 اگرمدرکی مبنی براشتباه کارمند ثبت در خصوص ثبت تاریخ تولد وجود داشته باشد شخص باید آن را به مرجع صالح ارائه دهد .

همچنین اگر شناسنامه ی خواهر یا برادر فوت شده برای شخص استفاده شده است  شخص باید این موضوع را با مدرک به مرجع صالح اطلاع دهد .  

اعتراض به نظر کمیسیون تشخیص سن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و اعتراض به رای دادگاه حقوقی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر می باشد .

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

یکی از موضوعاتی که در قدیم به وفور دیده می شد  استفاده از شناسنامه ی یکی از اعضای خانواده (که فوت شده است ) برای دیگری بود . هیچ شخصی تمایل ندارد شناسنامه ی دیگری برای او استفاده شود و هر شخص خواهان استفاده از شناسنامه ی خاص خود می باشد .شناسنامه ی هر شخص نشانه ی هویت اوست و از کمترین حقوقی که یک شخص باید داشته باشد هویت وداشتن شناسنامه مجزا از دیگر اشخاص می باشد .

اگر به هر دلیلی شناسنامه شخص حاوی اطلاعات مغایر با او باشد شخص می تواند فقط برای یکبار ،درخواست تغییرات در شناسنامه ،به مرجع صالح برای رسیدگی به این امور را بدهد .

مشورت با یک وکیل که در این امور آگاهی و تجربه کافی را دارد راهکاری سریع و کاربردی می باشد و در کوتاه ترین زمان نتیجه ی خوبی حاصل می نماید .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره درخصوص تغییراتی همچون تغییر سن و تاریخ تولد در شناسنامه و… می باشد .

وکلای مجرب در موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا اطلاعات لازم را به مراجعین می دهند و در صورت نیاز عقد وکالت منعقد نموده و تمامی امور موکل را با توجه به اختیارات مندرج در عقد وکالت انجام می دهند .

اطلاعات و تجربه در مسیر پیشبرد تمامی امور به ویژه امور حقوقی الزامی می باشد و هر شخص برای اینکه بتواند امور خود را به بهترین شکل ممکن و در کمترین زمان به موفقیت تبدیل کند باید با مشاور متخصص در آن زمینه مشورت نماید و چه کسی بهتر از وکلا می تواند این مهم را تحقق بخشد .

وکلا به دلیل آشنایی با مراجع مختلف و علم و آگاهی ، توانایی و تجربه لازم جهت پیشبرد چنین مسائلی را دارند و می توانند در پرونده های این چنینی موفقیت کسب نمایند بنابراین مراجعه به یک وکیل نه تنها ضرری ندارد بلکه بسیار سودمند خواهد بود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید